AN GIANG

Ngành Công Thương An Giang: Nhiều chuyển biến tích cực

10:08:01 AM | 31/3/2020

Thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh An Giang đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), hướng tới mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN) một cách hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, qua đó đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Tăng trưởng khá

Công tác lập và quản lý quy hoạch phát triển ngành công nghiệp và quy hoạch cụm công nghiệp (CCN) được quan tâm thực hiện. Đến nay, có 17/35 CCN được lập quy hoạch chi tiết với tổng diện tích trên 445 ha, 12 CCN đã tạo quỹ đất, xây dựng hạ tầng với diện tích 202,96 ha. UBND tỉnh đã quyết định thành lập 6 CCN và chấp thuận chủ trương Nhà nước đầu tư tạo mặt bằng 3 CCN cho DN thuê lại đầu tư sản xuất kinh doanh (SXKD). Có 23 DN trong và ngoài nước đầu tư SXKD với tổng mức đầu tư khoảng 4.301 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 8.000 lao động. 

Tỉnh An Giang cũng thực hiện tốt công tác phát triển nguồn điện và lưới điện, đảm bảo cân đối điện cho sản xuất, tiêu dùng và tuyên truyền về sử dụng tiết kiệm điện. Lưới điện quốc gia kéo đến trung tâm hành chính của 156/156 xã, phường, thị trấn và đang tiếp tục mở rộng đến từng ấp. Tất cả xã điểm xây dựng nông thôn mới đều đạt tiêu chí số 4 về điện. Đến tháng 31/12/2019, có 10 dự án điện năng lượng mặt trời đã và đang chuẩn bị đầu tư với tổng công suất khoảng 780MWp (tập trung tại huyện Tịnh Biên, Tri Tôn và Châu Thành). Đối với điện mặt trời áp mái lắp cho các cơ sở, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, hiện đã đấu nối với lưới điện với tổng công suất khoảng 600kWp. Có 5 dự án đầu tư nhà máy điện gió với tổng công suất khoảng 550MWp (tập trung tại Thoại Sơn và Tri Tôn).

Bên cạnh đó, thực hiện chính sách khuyến công hỗ trợ cho các cơ sở, DN sản xuất trên địa bàn tỉnh với kinh phí hỗ trợ 303 đề án (năm 2015-2019) ước đạt 13,571 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, góp phần vào tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN) chung của tỉnh. Về công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đến nay đã công nhận 30 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 8 sản phẩm đạt cấp khu vực, 3 sản phẩm đạt cấp quốc gia.

Lĩnh vực công nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển, giá trị SXCN (giá so sánh 2010) năm 2020 ước đạt 46.890 tỷ đồng, tăng 46,15% so năm 2016. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 7,8%/năm (chỉ tiêu Nghị quyết ước đạt 7,0%/năm).

Hoạt động thương mại ngày càng mở rộng

Thương mại nội địa tiếp tục phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao. Hoạt động thương mại và thị trường nội tỉnh ngày càng mở rộng, đa dạng và đúng định hướng của tỉnh. Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại đã bước đầu được xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Năng lực kết nối thương mại của tỉnh với bên ngoài bằng hệ mạng lưới logistics bước đầu có sự phát triển (cảng, kho, bãi, chuyển phát nhanh,...). An Giang đã thực hiện hiệu quả các giải pháp, chỉ đạo của Trung ương và địa phương về tổ chức thị trường, lưu thông hàng hoá và thực hiện hiệu quả cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng Hàng Việt hàng năm do Bộ Chính trị phát động.

Hoạt động ngoại thương phát triển khá mạnh, trở thành động lực thúc đẩy nội thương và các ngành kinh tế khác phát triển, làm sôi động thị trường khu vực cửa khẩu. Công tác quản lý xuất nhập khẩu phù hợp với cam kết và các nguyên tắc thương mại của Tổ chức thương mại thế giới. Các dịch vụ phục vụ xuất khẩu đã được hình thành; kinh tế biên mậu tiếp tục được khai thác tốt, lưu lượng hàng hóa mua bán trao đổi qua các cửa khẩu luôn giữ ổn định ở mức cao.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đến năm 2020 đạt 122.373 tỷ đồng, tăng 67% so năm 2015 và tăng 3,6% so Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 10,8%, tăng 2,8% so Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Giá trị tăng thêm của ngành thương mại giai đoạn 2016-2020 so với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 49.000 tỷ đồng. Lĩnh vực xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng, đến năm 2020 ước đạt 930 triệu USD, giai đoạn 2016-2020 ước đạt 4.181 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân là 2,8% thấp hơn mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 là 0,16%, đạt 69% Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Nỗ lực CCHC

Ông Trần Thanh Tâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang cho biết, Sở đã thường xuyên quán triệt và cụ thể hóa những chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tiễn. Nội bộ lãnh đạo và cán bộ viên chức đoàn kết, nỗ lực đổi mới phương pháp lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo Sở xác định CCHC là một trong những công việc trọng tâm góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành. Bên cạnh thực hiện tốt công tác CCHC, Sở Công Thương quan tâm các phản ánh kiến nghị, góp ý của tổ chức, cá nhân và DN trong tỉnh để kịp thời hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao các chỉ số như PAPI, SIPAS PCI... nhằm nâng cao cải thiện chỉ số CCHC tại đơn vị.
Đặc biệt, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy và Đảng ủy khối về công tác xây dựng Đảng, của Bộ Công Thương và UBND tỉnh về công tác chuyên môn là nhân tố quan trọng dẫn đến sự phát triển của ngành Công Thương. Công tác quản lý nhà nước về thương mại được từng bước đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả. Hoạt động xúc tiến thương mại được tăng cường, góp phần đẩy mạnh hoạt động hợp tác, liên kết với các tổ chức, các địa phương trong và ngoài nước.

Nguồn: Vietnam Business Forum