THÁI BÌNH

Kết hợp hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư

13:26:13 | 22/6/2020

Hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Thái Bình thời gian qua đã mang lại hiệu quả tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để tiếp tục gia tăng thu hút đầu tư, tỉnh cần có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông Vũ Kim Cứ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình đã có những chia sẻ với phóng viên Vietnam Business Forum về vấn đề này. Song Uyên thực hiện.

Ông đánh giá thế nào về việc triển khai công tác xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh Thái Bình những năm gần đây? Một số định hướng thu hút đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo?

Thời gian qua, cùng với việc quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành cùng vào cuộc chung tay cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào tỉnh; kết hợp có hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài và hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, nhờ đó hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh được tập trung triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các hoạt động, chương trình xúc tiến đầu tư đều được xây dựng bài bản, bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh việc chỉ đạo các sở, ngành tích cực triển khai công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng và ban hành các cơ chế chính sách ưu tiên thu hút đầu tư theo từng lĩnh vực cụ thể; hằng năm, UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để lắng nghe, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh, đặc biệt đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm như Dự án tuyến đường bộ ven biển, Dự án Nhà máy Nhiệt điện 2 … đồng thời đôn đốc chủ đầu tư các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh khẩn trương hoàn thành việc xây dựng hạ tầng, sẵn sàng đón các nhà đầu tư thứ cấp đến tìm hiểu, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Nhờ những nỗ lực đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tương đối khả quan: Kinh tế liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số, năm sau cao hơn năm trước, năm 2016 GRDP của tỉnh tăng 10,6%, năm 2017 tăng 11,12%, năm 2018 tăng 10,53%, năm 2019 tăng 10,3%; các ngành kinh tế đều có mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ nhiều năm trước. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tăng mạnh cả về số dự án, số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký đầu tư; đã thu hút được một số tập đoàn kinh tế lớn cùng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước vào nghiên cứu, thực hiện đầu tư, thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển.

Định hướng phát triển của Thái Bình trong thời gian tới là đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung xây dựng khu vực ven biển trở thành vùng trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh để khai thác những tiềm năng, thế mạnh về quỹ đất ven biển, nguồn năng lượng khí mỏ, điện, than và phát huy lợi thế của Khu kinh tế Thái Bình. Ưu tiên thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao, sử dụng năng lượng tiết kiệm, ít gây ô nhiễm môi trường, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; các ngành công nghiệp phụ trợ (lắp ráp thiết bị điện tử, linh kiện, động cơ ô tô, sản xuất phụ liệu ngành may), cơ khí chế tạo; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm... Đồng thời ưu tiên phát triển các đô thị, các dự án nhà ở sinh thái ở cả thành thị và nông thôn để tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ của tỉnh.

Chỉ số PCI của tỉnh Thái Bình những năm gần đây có sự gia tăng về điểm số nhưng thứ hạng lại chưa cải thiện nhiều, thường ở nhóm các tỉnh Khá. Theo ông, những năm tới, tỉnh cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp nào nhằm tạo “xung lực” cho việc nâng cao chỉ số PCI?

Theo bảng xếp hạng PCI năm 2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Thái Bình đứng thứ 28/63 tỉnh, thành phố, đạt 65,38  điểm; tăng 4 bậc so với PCI năm 2018 và đứng thứ 6/11 tỉnh đồng bằng sông Hồng. Tỉnh có 7/10 chỉ số thành phần tăng điểm và 3/10 chỉ số thành phần giảm điểm so với năm 2018.

Năm 2019 là năm thứ 5 liên tiếp chỉ số PCI của Thái Bình tăng điểm (năm 2019 tăng 7,74 điểm so với năm 2015), điều này chứng minh những nỗ lực của tỉnh trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đã đem lại hiệu quả trong thực tiễn. Mặc dù tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng nhưng bên cạnh đó các tỉnh thành trên cả nước cũng rất quyết tâm trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư nên thứ hạng của Thái Bình trên bảng xếp hạng PCI cả nước chưa được cải thiện nhiều. Trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được và đề ra các giải pháp mới, đột phá trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, duy trì đà tăng điểm và nâng cao thứ hạng của tỉnh trên bảng xếp hạng PCI. Đặc biệt, ngoài sự nỗ lực của lãnh đạo tỉnh thì các cấp ngành, địa phương cũng cần phải chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa; cả hệ thống chính trị của tỉnh phải vào cuộc và thực sự coi việc cải thiện, nâng cao chỉ số PCI là nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết.

Trước hết, các cấp, các ngành trong tỉnh phải nâng cao nhận thức về mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về trách nhiệm giải trình của bộ máy chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu, công chức, viên chức trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đối với các ngành, lĩnh vực có chỉ số thành phần PCI bị giảm điểm, thủ trưởng các ngành phải nghiên cứu, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, trong đó tập trung vào giải quyết những tồn tại, thắc mắc của các doanh nghiệp được nêu ra trong bộ câu hỏi điều tra các chỉ số thành phần của PCI, nhằm khắc phục ngay tình trạng giảm điểm của các chỉ số thành phần mà ngành mình được giao phụ trách, đảm bảo đà tăng điểm chung của chỉ số PCI của tỉnh trong những năm tiếp theo. Đẩy mạnh cải cách hành chính ở tất cả các lĩnh vực liên quan đến đầu tư kinh doanh. Tiếp tục vận hành có hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, xã. Thực hiện nghiêm việc giải quyết các thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Phân cấp rõ về thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc cung cấp thông tin về cơ hội đầu tư, thông tin quy hoạch, thông tin bản đồ hiện trạng đất đai; thủ tục về chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thủ tục và đăng ký đất đai, thủ tục cấp ưu đãi đầu tư theo quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tập trung đầu tư cho các lĩnh vực như hạ tầng giao thông kết nối giữa trục giao thông đầu mối trong tỉnh và kết nối với các trung tâm kinh tế vùng của quốc gia; xây dựng quy hoạch chi tiết Khu kinh tế Thái Bình, các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch, dịch vụ và đô thị trong Khu kinh tế; trước hết là tập trung xây dựng tuyến đường bộ ven biển để thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng lợi thế vùng ven biển của tỉnh. Chủ động rà soát nhu cầu về đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đảm bảo có quỹ đất phù hợp khi doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư. Các sở, ngành liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tích cực triển khai các buổi tọa đàm, hội thảo, hội nghị để kịp thời giải đáp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020, tỉnh Thái Bình sẽ thực hiện áp dụng Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, UBND huyện, thành phố (DDCI). Ông nhìn nhận thế nào xung quanh việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số này, nhất là đối với việc thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại tỉnh nhà?

Ngày 27/02/2020, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 634/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án triển khai Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành huyện, thành phố (DDCI); trong đó, UBND tỉnh đã giao Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan của tỉnh, các chuyên gia xây dựng và đưa vào áp dụng ngay từ Quý I năm 2020 Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và UBND huyện, thành phố (DDCI).

Bộ chỉ số DDCI sẽ là công cụ quan trọng để UBND tỉnh giám sát, chỉ đạo cải thiện chất lượng điều hành đối với các sở, ngành, UBND huyện và thành phố, đồng thời xác định những vấn đề trọng tâm cần cải cách và giải pháp thực hiện hiệu quả nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn:  Vietnam Business Forum