THÁI BÌNH

Thái Bình: Chuyển biến tích cực sau hơn 3 năm thực hiện Đề án CCHC

13:15:12 | 19/12/2019

Nhằm đẩy mạnh thu hút nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình khởi nghiệp cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tỉnh Thái Bình đã ban hành Đề án cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh). Với sự và cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị; bằng nhiều giải pháp, hoạt động tích cực, sau hơn 3 năm triển khai Đề án, Thái Bình đã đạt được những kết quả đáng kể.

Trước hết, công tác đẩy mạnh CCHC được triển khai mạnh mẽ trên cả 6 lĩnh vực hoạt động. Cụ thể, việc rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính ở cả 3 cấp chính quyền tỉnh - huyện - xã. Đến nay, phần lớn các sở, ban, ngành đã công bố bộ TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 cấp là 1.797 thủ tục; trong đó TTHC cấp tỉnh là 1.439 thủ tục; cấp huyện là 251 thủ tục; cấp xã là 107 thủ tục. Việc rà soát, đưa ra các phương án cắt giảm tối đa thời gian giải quyết các TTHC ở cả cấp tỉnh, cấp huyện và được chuẩn hóa theo ngành, lĩnh vực đã cắt giảm 50% thời gian thực hiện của tất cả các TTHC so với quy định. Các TTHC được công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. 100% TTHC được đưa ra thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tra cứu, khai thác sử dụng thuận lợi, chính xác. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã có 100% các sở, ban, ngành đã đăng ký thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” với 1.208/1.456 bộ thủ tục hành chính của các sở, ban ngành đăng ký. Hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông đã thực hiện gửi, nhận văn banrn điện tử qua hệ thống quản lý văn bản 4 cấp. Tỷ lệ văn bản đi, đến hoàn toàn trên môi trường mạng là 97%. Toàn tỉnh đã cấp 2.417 chứng thư số cho tổ chức để thực hiện kê khai thuế điện tử, bảo hiểm xã hội qua mạng; 2.503 chứng thư số cá nhân trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương đã thực hiện ban hành quy trình điện tử để triển khai giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4. 

Bên cạnh đó chỉ, Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Thái Bình cũng có sự cải thiện đáng kể về điểm số. Nếu như năm 2016, Thái Bình với 57,72 điểm xếp 40/63 tỉnh, thhhành phố thì đến năm 2017 đã tăng lên 61,97 điểm, xếp 34/62 tỉnh, thành phố và năm 2018 tăng lên 63,23 điểm, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành cả nước. Mặc dù sự gia tăng về điểm số không lớn nhưng xu thế rõ ràng có sự ổn định hơn những năm trước đây.

Thái Bình luôn xác định thu hút đầu tư là giải pháp quan trọng hàng đầu, từ đó khai thác tối đa lợi thế cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh. Tỉnh đang thực hiện nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút các nhà đầu tư đến hợp tác, kinh doanh. Nhờ tích cực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công tác thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp ngày càng đạt được kết quả cao. Trong 11 tháng đầu năm 2019, tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư mới, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 130 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm hơn 16.700 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu hút 7 dự án đầu tư nước ngoài, nâng tổng số dự án FDI lên 85 dự án. Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 788 doanh nghiệp và 97 chi nhánh, văn phòng đại diện, với tổng vốn đăng ký mới hơn 7.900 tỷ đồng, tăng 10% về số lượng doanh nghiệp và tăng gần 2,4 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Toàn tỉnh, hiện có trên 7.930 doanh nghiệp, văn phòng đại diện, với vốn đăng ký gần 74.200 tỷ đồng, trong đó có một số nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước nghiên cứu đầu tư như Liên doanh Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, Tổng công ty IDICO, Tổng công ty Viglacera...

Có thể khẳng định những kết quả về CCHC, nâng cao chỉ só PCI và tình hình thu hút đầu tư ngày càng khởi sắc cho thấy Đề án “cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thái Bình đến năm 2020 và những năm tiếp theo” đã được triển khai có hiệu quả, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đức Bình