THÁI BÌNH

Đông Hưng: Đẩy mạnh cải cách hành chính - giải phóng mặt bằng

14:21:32 | 9/6/2016

Nhằm khai thác tiềm năng và nguồn nhân lực sẵn có, Đông Hưng đã đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng nhằm thúc đẩy KT-XH phát triển. Ông Nguyễn Tiến Hưng, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng chia sẻ xung quanh vấn đề này.

Trong những năm qua, Đông Hưng đã thực hiện CCHC theo cơ chế một cửa liên thông; điều đó mang lại hiệu quả nào trong công tác điều hành;Vệc triển khai Kế hoạch CCHC tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2015 của huyện?

Từ năm 2004, Đông Hưng đã thực hiện CCHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã mang lại kết quả đáng kể. Huyện đã cơ bản đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), công khai các quy trình thủ tục, phí, lệ phí, thống nhất các loại mẫu biểu, hồ sơ cho từng công việc, tiếp nhận và trả kết quả đúng thời hạn. Mối quan hệ giải quyết công tác giữa phòng ban chuyên môn; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện thuận lợi hơn. Các công việc, kiểm tra, kiểm soát được thực hiện một cách toàn diện, bao quát chính xác từ tiếp nhận hồ sơ, xử lý đến khâu trả kết quả. Nhờ vậy, CCHC đã góp phần cải thiện quan hệ giữa cơ quan Nhà nước với người dân, doanh nghiệp.

Nhằm triển khai Kế hoạch CCHC tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2015, huyện đã chỉ đạo tăng cường kiểm soát TTHC, nhất là ở một số lĩnh vực bức xúc, đồng thời đẩy mạnh phối hợp trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Song hành với kiện toàn tổ chức đầu mối kiểm soát, huyện cũng niêm yết công khai và thực hiện 181 TTHC thuộc 13 lĩnh vực tại Trung tâm hành chính công của huyện. Cho đến nay đã tiến hành sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính từ cấp huyện đến cấp xã theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối và thực hiện quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, giảm đáng kể nhiệm vụ chồng chéo, trùng lặp.

Song quá trình triển khai cũng nảy sinh những khó khăn: Một số TTHC còn rườm rà, chống chéo, chưa hợp lý và ổn định nên công dân và tổ chức khó tiếp cận. Các văn bản quy định về CCHC còn thiếu đồng bộ; nhiều quy định về cơ chế chính sách, TTHC không phù hợp với thực tế nhưng chậm được điều chỉnh, sửa đổi kịp thời. Ngoài ra, phạm vi CCHC rộng, phức tạp, vừa làm vừa phải rút kinh nghiệm, còn thiếu nguồn lực đầu tư.

Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) ở Đông Hưng hiện còn một số khó khăn, huyện đang thực hiện giải pháp tháo gỡ ra sao?

Công tác GPMB được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nên được các cấp chính quyền Đông Hưng luôn quan tâm chỉ đạo sát sao. Song hện nay tại một số dự án vẫn còn những vướng mắc nảy sinh, nhiều hộ dân chậm bàn giao đất gây khó khăn cho chính quyền và chủ đầu tư.

Để khắc phục tỉnh trạng trên, huyện đang chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, trước hết yêu cầu các cơ quan chuyên môn tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, xử lý triệt để có hiệu quả các vi phạm, đẩy nhanh cấp Giấy chưng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ địa chính dạng số đến từng hộ gia đình, cá nhân làm căn cứ giúp công tác GPMB được thuận lợi, đảm bảo giá trị pháp lý trong thu hồi đất phục vụ các dự án đầu tư.

Cùng với tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đất đai tới nhân dân; nâng cao trách nhiệm của đảng viên, tổ chức đảng trong thu hồi đất; huyện cũng chỉ đạo phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chuyên môn của UBND huyện với các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội các cấp trong quá trình triển khai các dự án GPMB; qua đó, kịp thời xử lý các đơn thư khiếu tố cũng như cương quyết xử lý các đối tượng cố tình gây khó khăn, cản trở trong GPMB.

Huyện cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013 trong đó cần chỉ rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ GPMB. Huyện cũng đề nghị cần có các quy định hỗ trợ hợp lý hơn nữa cho nông dân có đất bị thu hồi vì hiện nay thực tế chuyển nhượng đất nông nghiệp trên thị trường tự do có sự chênh lệch khá lớn so với giá quy định của Nhà nước do vậy khó khăn cho công tác GPMB.

 

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo " Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Mời tham gia Khóa đào tạo “Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp”

06-07/06/2024

Tầng 7, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.