THÁI BÌNH

Chi cục Hải quan Thái Bình: Hiện đại hóa thủ tục hải quan

16:03:04 | 13/10/2014

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng 9 tháng đầu năm 2014, Chi cục hải quan Thái Bình vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) được triển khai đối với tất cả các loại hình xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó hàng hóa trung chuyển (tạm nhập tái xuất) qua địa bàn cũng tăng cao. Công tác kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và bình đẳng.

Nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hải quan, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, Chi cục Hải quan Thái Bình đã tích cực cải cách, hiện đại hóa thủ tục hải quan, góp phần quan trọng giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đây là bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá ngành hải quan của tỉnh Thái Bình. Thủ tục hải quan là xương sống của ngành hải quan. Thủ tục hải quan đơn giản, hài hòa, thống nhất, đạt chuẩn mực quốc tế sẽ giúp cơ quan hải quan không chỉ riêng Thái Bình mà các Chi cục hải quan của địa phương khác thực hiện việc quản lý một cách hiệu quả, đồng thời giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu tăng cường khả năng cạnh tranh do tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hải quan.

Việc thực hiện chính thức TTHQĐT mang lại thêm nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Chi cục hải quan Thái Bình đã thực hiện TTHQĐT tại các Chi cục hải quan. Đây là tiền đề để triển khai thành công hệ thống thông quan tự động gắn với cơ chế hải quan một cửa quốc gia (VNCC/VCICS), là điểm nhấn trong cải cách thủ tục hải quan.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách từ nay đến hết năm 2015, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; chống thất thu qua giá, mã; đẩy mạnh chống buôn lậu. Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu, Chi cục Hải quan Thái Bình tập trung vào một số giải pháp trọng tâm: Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp chống thất thu, trong đó chú trọng chống gian lận thương mại (qua trị giá, chủng loại, số lượng…); ngăn chặn, bắt giữ, xử lí kịp thời các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm. Trong nhiệm kỳ 5 năm tới, Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển Chi cục Hải quan Thái Bình gắn với kế hoạch phát triển của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh Thái Bình. Trong đó, về phía ngành Hải quan, Ban lãnh đạo sẽ tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là cải cách phát triển hiện đại hóa hải quan; đẩy mạnh công tác thu ngân sách, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và ma túy; xây dựng lực lượng Hải quan Thái Bình vững mạnh.

Minh Xuân