HƯNG YÊN

Đồng hành cùng nhà đầu tư

3:16:16 PM | 9/11/2010

Tỉnh Hưng Yên đã quy hoạch 19 Khu công nghiệp (KCN) tập trung, với quy mô diện tích khoảng 6.650 ha đến năm 2020 và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa 13 KCN, với tổng diện tích 3.559 ha vào Danh mục các KCN Việt Nam ưu tiên thành lập mới đến năm 2015.

Ban quản lý các KCN Hưng Yên đang nỗ lực trong công tác quy hoạch, chủ động trong các hoạt động xúc tiến đầu tư và đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng môi trường đầu tư. Phóng viên Tạp chí Vietnam Business Forum có cuộc trao đổi với ông Phạm Thái Sơn - Trưởng Ban quản lý các KCN Hưng Yên để tìm hiểu thêm vấn đề này.

Xin ông cho biết về tình hình thu hút đầu tư tại các KCN trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua? Ông đánh giá thế nào về số lượng cũng như chất lượng các nhà đầu tư vào các KCN của Hưng Yên?

Trong 8 tháng đầu năm 2010, Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận và cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 09 dự án đầu tư mới, trong đó 05 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký là 27,3 triệu USD và 04 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 298 tỷ đồng. Điều chỉnh tăng vốn cho 4 dự án đầu tư, với vốn điều chỉnh tăng là 400 tỷ đồng và 1,5 triệu USD. Nâng tổng số dự án đầu tư vào trong các KCN của tỉnh đến thời điểm hiện tại lên 151 dự án, trong đó 67 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 84 dự án có vốn đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký là trên 767 triệu USD và 6.900 tỷ đồng. Tổng diện tích đất cho thuê lại là 297 ha.

Trong thời gian qua việc thu hút các dự án đầu tư vào trong các KCN tăng nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng. Các KCN trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận một số dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao đến từ các quốc gia có nền kinh tế phát triển như: Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam II (Nhật Bản) (200 triệu USD); Công ty TNHH Điện tử Canon Việt Nam (Nhật Bản) (128,5 triệu USD). Công ty TNHH Pulppy Corelex Việt Nam (Hồng Kông-Nhật Bản) (38 triệu USD)…

Các dự án đầu tư vào trong các KCN hầu hết đều triển khai nhanh, đảm bảo tiến độ đăng ký, đến nay trong các KCN đã có 122 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm trên 80% số dự án đăng ký đầu tư vào trong các KCN (122/151 dự án). Tổng vốn đầu tư thực hiện đạt trên 280 triệu USD và 3500 tỷ đồng. Các dự án đầu tư vào trong các KCN sử dụng đất tương đối hiệu quả (bình quân 1 dự án sử dụng 0,5ha đất công nghiệp), suất vốn đầu tư trên đơn vị diện tích lớn (bình quân 1 ha đất công nghiệp thu hút được 38 tỷ đồng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và 6,6 triệu USD đối với doanh nghiệp cơ vốn đầu tư nước ngoài)

Ban quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên đã có những chiến lược, giải pháp như thế nào để tiếp tục phát huy đà tăng trưởng ổn định và bền vững trong thời gian tới?

Mặc dù việc phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt được những kết quả nhất định nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của tỉnh. Cụ thể: Nhiều KCN được quy hoạch nhưng phần lớn các KCN vẫn trong giai đoạn triển khai dự án, đền bù giải phóng mặt bằng. Do đó, để phát triển các KCN hiệu quả và bền vững, trong thời gian tới Ban quản lý các KCN tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là: Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương có KCN, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng KCN trong quá trình đền bù giải phóng mặt bằng. Đảm bảo đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch, đúng tiến độ, mục tiêu đầu tư, tạo mặt bằng đồng bộ để sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư vào trong các KCN. Việc phát triển các KCN phải đảm bảo tuân thủ quy hoạch và khả năng thu hút đầu tư trong từng giai đoạn.

Hai là: Phát triển các KCN gắn chặt với công tác bảo vệ môi trường, yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng KCN phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường ngay từ khâu lập quy hoạch. Đầu tư xây dựng hệ thống nhà máy thu gom, xử lý nước thải tập trung trước khi có dự án đi vào hoạt động sản xuất.

Ba là: Thường xuyên rà soát theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện của các dự án trong KCN để kịp thời tháo gỡ các khó khăn cho các nhà đầu tư. Xử lý kịp thời các doanh nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật, kiên quyết thu hồi những dự án không triển khai theo cam kết.

Bốn là: Thực hiện nghiên túc việc cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ, giải quyết thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư nhanh chóng, đơn giản gọn nhẹ trên tinh thần hỗ trợ các doanh nghiệp. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất và năng lực với kỹ năng hành chính mới, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch theo hướng phục vụ theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút các dự án đầu tư vào trong khu công nghiệp.

Năm là: Tích cực đôn đốc và phối hợp với các công ty phát triển hạ tầng KCN đẩy nhanh việc lập quy hoạch và đầu tư, phát triển các khu nhà ở cho người lao động trong các KCN; đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, phục vụ đầy đủ nhu cầu sinh hoạt văn hoá, tinh thần của người lao động; đồng thời rà soát nhu cầu sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển, đảm bảo cung ứng kịp thời nguồn lao động có tay nghề cho các doanh nghiệp KCN.

Sáu là: Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác vận động thu hút đầu tư, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ nhằm hỗ trợ các chủ đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư, triển khai dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Xin cảm ơn ông!

Thành Trung - Thu Trang (thực hiện)