HÀ NAM

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực đội ngũ quản lý

11:13:58 | 21/8/2020

Tỉnh Hà Nam luôn xác định cải cách hành chính (CCHC) là một khâu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới để phát triển tỉnh Hà Nam.


Ông Đỗ Hồng Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ

Tỉnh đã đưa công tác CCHC vào trong Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định:“Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các cơ chế, chính sách vào thực tiễn của tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển bền vững; Nâng cao chất lượng, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 23-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban để lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, ngày 23/9/2016, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề số 08-NQ/TU về đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020.

Trong thời gian tới, tỉnh Hà Nam vẫn tiếp tục đưa nội dung “Đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị” là nhiệm vụ mang tính đột phá. Tiếp tục thực hiện tốt các Chương trình hành động nâng cao chỉ số PCI của tỉnh giai đoạn 2016-2020; thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020…

Thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã tổ chức được 2 kỳ thi tuyển công chức theo hình thức mới và 9 kỳ tuyển viên chức sự nghiệp y tế, giáo dục và sự nghiệp khác với 138 công chức và trên 4.500 viên chức.

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn lực cán bộ, ngoài việc tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới phương thức đào tạo bồi dưỡng theo vị trí việc làm và theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, chức danh nghề nghiệp, trong thời gian qua, tỉnh Hà Nam đã triển khai công tác tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Chính phủ và của Bộ Nội vụ (Nghị định 24 với công chức, Nghị định 29 với viên chức và Nghị định 161 sửa đổi một số điều của 02 Nghị định trên) và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Công tác tổ chức tuyển dụng công chức tại Hà Nam đảm bảo các nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, an toàn và cạnh tranh. Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam – ông Đỗ Hồng Hà cho biết: Việc tuyển dụng công chức được tiến hành thông qua hình thức thi 2 vòng độc lập, người dự tuyển đạt kết quả vòng 1 mới được tiếp tục dự thi tuyển vòng 2. Đặc biệt, để đảm bảo tính bảo mật các khâu ra đề thi, bảo quản, bàn giao đề thi, bài thi và tổ chức phỏng vấn đều có sự chứng kiến của Ban Giám sát và lực lượng bảo vệ an ninh chính trị nội bộ (PA03) của Công an tỉnh.

Nguồn: Vietnam Business Forum