VĨNH PHÚC

Vĩnh Phúc tiếp tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đón làn sóng đầu tư mới

9:20:03 AM | 13/10/2020

Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp được coi là ưu tiên hàng đầu. Trong giai đoạn mới, Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm đón làn sóng đầu tư mới. PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Trì – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc xung quanh vấn đề này. Hoàng Thắm thực hiện.

Xin ông vui lòng chia sẻ những kết quả đạt được nổi bật trong công tác cải cách hành của tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua?

Thời gian qua, với sự nỗ lực của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực ở các nội dung: Thủ tục thành lập doanh nghiệp, thủ tục đầu tư được rút giảm nhiều thời gian giải quyết và đơn giản các thủ tục hành chính trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tỉnh Vĩnh Phúc khuyến khích và đẩy mạnh thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp qua mạng. Đến hết tháng 8/2020, tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng đã đạt 43%. Bên cạnh đó, trong năm 2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 25/9/2019, về việc quy định về thực hiện trình tự triển khai dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là một trong những nỗ lực của tỉnh nhằm công khai, minh bạch các thủ tục hành chính để hỗ trợ các nhà đầu tư giảm chi phí thời gian, chi phí cho thủ tục hành chính và các chi phí không chính thức khi thực hiện các thủ tục đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính về đất đai (bao gồm công tác thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) đã được sửa đổi, bổ sung và ban hành kịp thời cho phù hợp với Luật Đất đai và các văn bản quy định hiện hành một cách công khai, minh bạch để doanh nghiệp, người dân dễ tiếp cận, dễ thực hiện. Thời gian thực hiện một số thủ tục hành chính đã được rút ngắn, và thực hiện lồng ghép thủ tục hành chính để tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp khi thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Vĩnh Phúc đã cắt giảm 11-52% thời gian giải quyết 20/34 thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai cấp tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã tiến hành rà soát nhằm sửa đổi, bãi bỏ các quy định nội bộ về quy trình, thủ tục hành chính không còn phù hợp; thiết lập cơ chế kiểm tra giám sát nội bộ tại các cơ quan, tổ chức có chức năng, thẩm quyền trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; công khai số điện thoại đường dây nóng của cơ quan có thẩm quyền cũng như của người có trách nhiệm trong việc giải quyết các khiếu nại tố cáo liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính. Từ đó, nâng cao ý thức của các cán bộ, công chức, viên chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Công tác tổ chức, chỉ đạo và điều hành trong việc cải thiện môi trường đầu tư được Lãnh đạo tỉnh quan tâm như thế nào, nhất là các chính sách, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thưa Chủ tịch?

Giai đoạn vừa qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp như: Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/9/2016 về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh, giai đoạn 2016-2021; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/9/2016 về khuyến khích đầu tư các dự án dịch vụ chất lượng cao tại các vùng khó chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giai đoạn 2016-2021; Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Bản cam kết về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp giữa UBND tỉnh Vĩnh Phúc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), kể từ tháng 10/2016 đến nay, vào chiều thứ 6 hằng tuần, lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan của tỉnh tổ chức gặp gỡ doanh nhân theo định kỳ tại Phòng “Gặp gỡ doanh nhân” trong khuôn viên Uỷ ban nhân dân tỉnh. Thông qua chương trình gặp gỡ doanh nhân hàng tuần, đã đem lại ý nghĩa và hiệu quả thiết thực đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, doanh nhân. Đồng thời, tạo mối quan hệ thân thiện, gắn bó hơn giữa các cơ quan chính quyền của tỉnh và các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư tại chỗ được Vĩnh Phúc đặc biệt chú trọng với việc tập trung của các cấp chính quyền trong tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh tại tỉnh.

Nhằm đón làn sóng đầu tư trong giai đoạn mới, Vĩnh Phúc sẽ có những giải pháp đột phá nào, thưa Chủ tịch?

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc cần có sự chuẩn bị nhất định nhằm đón đầu dòng vốn đầu tư của các doanh nghiệp lớn về Vĩnh Phúc. Trong đó, Vĩnh Phúc cần tạo được môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, cạnh tranh với các nhà đầu tư. Để làm được điều này, Vĩnh Phúc sẽ có những giải pháp nhằm phát huy tốt các lợi thế hiện có như: vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi (gần Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, liền kề thủ đô Hà Nội), có hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy phát triển, nguồn lao động dồi dào, cơ cấu dân số trẻ; chính quyền và nhân dân luôn năng động, sáng tạo và sẵn sàng dành cho nhà đầu tư sự ủng hộ cao nhất; thủ tục hành chính công khai, minh bạch, thời gian giải quyết nhanh hơn so với quy định và được giám sát qua hệ thống phần mềm; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội đang được đầu tư đồng bộ, từng bước hiện đại; là trung tâm sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy nên có lợi thế thu hút ngành công nghiệp phụ trợ ô tô, xe máy. Có thể đánh giá Vĩnh Phúc là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng để thu hút đầu tư. Trong giai đoạn tiếp theo, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ thực hiện tốt các giải pháp sau đây:

Về hỗ trợ giải quyết các vướng mắc trong hoạt động của doanh nghiệp:

Tập trung giải quyết triệt để các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực như: hỗ trợ vay vốn, cơ cấu lại nợ vay và miễn, giảm lãi, phí ngân hàng, các vấn đề về tiền lương, làm thêm giờ, vấn đề sử dụng lao động là người nước ngoài; Giảm giá, gia hạn chậm thanh toán chi phí điện, nước, Internet, dịch vụ viễn thông; Hỗ trợ xuất nhập khẩu, thông quan hàng hóa… Trong giai đoạn tới, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục quyết liệt đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 trong các lĩnh vực như cung cấp điện, hạ tầng, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thủ tục hải quan, thuế điện tử, an ninh trật tự... Thường xuyên khảo sát nắm bắt tình hình và khó khăn của doanh nghiệp theo kênh độc lập. Tổ chức khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với các cơ quan Nhà nước các cấp trong tỉnh, song song với việc duy trì hoạt động của Đường dây nóng và chương trình gặp gỡ các doanh nghiệp.

Về cải cách thủ tục hành chính:

Vĩnh Phúc xác định cải cách hành chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt là thủ tục về đăng ký doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt việc cải cách hành chính thông qua “cơ chế một cửa” và “một cửa liên thông” thông qua trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện, đẩy mạnh số lượng thủ tục hành chính cấp độ 4. Đây là một trong những nỗ lực nhằm công khai, minh bạch các thủ tục hành chính để hỗ trợ các nhà đầu tư giảm chi phí thời gian, chi phí cho thủ tục hành chính và các chi phí không chính thức khi thực hiện các thủ tục đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các khu, cụm công nghiệp:

Vĩnh Phúc sẽ có chính sách khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước, các nhà đầu tư có kinh nghiệm, có tiềm lực về vốn, công nghệ tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các KCN, CCN; đầu tư xây dựng hệ thống đường gom dọc các CCN để tạo điều kiện thu hút các dự án. Hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp các tuyến tỉnh lộ; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống điện và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ ngoài hàng rào các KCN, CCN; tăng tính ổn định của việc cung cấp điện, nước, viễn thông, hạ tầng giao thông. Các CCN, KCN được xây dựng trên địa bàn tỉnh sẽ tạo ra quỹ đất sạch, có hạ tầng tương đối đồng bộ, đáp ứng các yêu cầu cơ bản phục vụ nhu cầu thu hút đầu tư.

Về cơ cấu lại hệ thống các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh:

Xác định hu hút đầu tư gắn liền với phát triển nguồn nhân lực nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ về số lượng cũng như chất lượng nguồn nhân lực cho sự phát triển ngày càng cao của các doanh nghiệp, Vĩnh Phúc sẽ thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực trình độ cao, đáp ứng mục tiêu thu hút đầu tư các dự án có công nghệ tiên tiến, hàm lượng tri thức cao.

Với sự quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị trong cải thiện môi trường đầu tư, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ trở thành địa chỉ đầu tư đáng tin cậy với tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo tiền đề thu hút các nguồn lực, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch!