TRÀ VINH

Trà Vinh: Phấn đấu là tỉnh phát triển trong nhóm dẫn đầu khu vực ĐBSCL năm 2030

2:39:46 PM | 26/10/2020

Với sự chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đưa Trà Vinh tạo lập bảng thành tích ấn tượng, dấu ấn nhiệm kỳ được thể hiện rõ nét khi các tiềm năng lợi thế kinh tế của tỉnh được khai thác hiệu quả, thu hút đầu tư có sự chuyển biến tích cực, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Những thành quả đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để Trà Vinh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 và đến năm 2030 là tỉnh phát triển trong nhóm đầu khu vực ĐBSCL.

Kinh tế tăng trưởng ấn tượng, tạo động lực bứt phá

5 năm qua, dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước đối mặt với nhiều thách thức, tác động lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) của tỉnh Trà Vinh song quán triệt mục tiêu chỉ đạo của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X, Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Trà Vinh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp; đồng thời tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của các Bộ, Ngành TW và tỉnh, thành bạn gắn với khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết gắn bó của cả hệ thống chính trị, đưa tỉnh nhà vươn lên gặt hái những thành tựu KT - XH nổi bật. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 -2020 duy trì khá cao, đạt 11,95% đưa Trà Vinh trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh của khu vực ĐBSCL và cả nước, đạt mục tiêu giai đoạn 2016-2020 đề ra; quy mô nền kinh tế năm 2020 ước đạt 66.482 tỷ đồng, gấp 1,89 lần so với năm 2015. Cơ cấu nền kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực với sự đóng góp của ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng ngày càng tăng; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm.

Điểm nổi bật nhất trong phát triển kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 là việc huy động nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khá, ước đạt 45,93% GRDP, vượt 36,78% so với mục tiêu đề ra. Tỷ trọng đầu tư của khu vực nhà nước giảm, tỷ lệ khu vực ngoài nhà nước tăng nhanh là tín hiệu rất tích cực; đặc biệt hiệu quả sử dụng vốn đầu tư được nâng cao, chất lượng sử dụng vốn được cải thiện rõ nét. Thu hút FDI đạt mức kỷ lục trong năm 2018 và 2019 với trung bình 8,3 tỷ USD/năm.

Đầu tư phát triển KT - XH được chú trọng; kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư, dự án kinh tế được thiết lập; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Bộ mặt hạ tầng giao thông, đô thị, nông thôn thay đổi rõ rệt theo hướng tích cực; nhiều công trình trọng điểm của TW đầu tư trên địa bàn từng bước hoàn thành và phát huy hiệu quả như: Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu được thông luồng kỹ thuật; Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải; QL 60 (đoạn cầu Cổ Chiên - Bình Phú) đã hoàn thành nâng cấp, sửa chữa; QL 53 (đoạn Trà Vinh - Long Toàn) đang được nâng cấp, mở rộng. Nhiều tuyến đường tỉnh, đường huyện và đường nông thôn được đưa vào sử dụng với tổng chiều dài gần 1.000 km. Các thành phần kinh tế, đặc biệt có kinh tế tư nhân được nhìn nhận đúng vai trò, vị trí, từng bước trở thành động lực phát triển của nền kinh tế. Đây là tiền đề quan trọng nhằm thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Các chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được tập trung đầu tư, đi vào thực chất và phát huy hiệu quả. Bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất lẫn tinh thần người dân nâng lên rõ rệt; tỉ lệ hộ nghèo đa chiều từ 7,61% năm 2015 giảm xuống còn 1,69% vào năm 2020. GRDP bình quân đầu người tăng từ 35,28 triệu đồng/người năm 2015 lên 65 triệu đồng/người năm 2020, gấp 1,84 lần. An sinh xã hội được đảm bảo; chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững. Giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe được tăng cường; không có ca nhiễm Covid-19 trong cộng động.

Những thành quả đạt được trong giai đoạn 2016-2020 cũng phần nào cho thấy tỉnh Trà Vinh sở hữu nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển trong giai đoạn tới: tình hình chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định; hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư phát triển… Các điều kiện thuận lợi này kết hợp cùng một số công trình trọng điểm của TW sẽ được triển khai ở khu vực ĐBSCL và trên địa bàn tỉnh (tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận; luồng cho tàu có tải trọng lớn vào sông Hậu; cầu Đại Ngãi; nâng cấp QL 53; Cảng Tổng hợp Định An; các dự án điện gió, điện mặt trời…) sẽ là nền tảng, cơ hội để Trà Vinh phát triển trong giai đoạn mới; tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh góp phần phát triển kinh tế, giải quyết công ăn việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài ra khối đoàn kết thống nhất Đảng bộ - quân - dân trong tỉnh cùng truyền thống cách mạng kiên cường, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của con người Trà Vinh cũng sẽ là nhân tố, động lực quan trọng thúc đẩy Trà Vinh bứt phá đi lên để đạt tỉnh Nông thôn mới trước năm 2025 và đến năm 2030 là tỉnh phát triển trong nhóm đầu khu vực ĐBSCL.

Đảm bảo vừa phòng chống dịch vừa phát triển KT - XH

9 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu tác động bất lợi của dịch bệnh nhưng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, KT - XH, quốc phòng - an ninh của tỉnh vẫn đạt kết quả tích cực. Nổi bật là tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 3,35%, đứng thứ 2/13 tỉnh thành vùng ĐBSCL. Trong điều kiện nhiều tỉnh, thành bạn tăng trưởng rất thấp, trong đó có 5/13 tỉnh trong khu vực tăng trưởng âm thì Trà Vinh đạt mức tăng và thứ hạng như trên là rất đáng mừng. Ước tính 9 tháng đầu năm, tăng trưởng GRDP đạt 5,55%; phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá, cao hơn cùng kỳ về số lượng thành lập mới và quy mô vốn bình quân/doanh nghiệp; thu ngân sách đạt theo tiến độ dự toán.

Ngay từ khi dịch Covid-19 xuất hiện và lây lan vào nước ta, Trà Vinh đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế. Cùng với dịch Covid-19, tỉnh còn chịu tác động nghiêm trọng của hạn hán, xâm nhập mặn. Trong bối cảnh đó, tỉnh đã chỉ đạo ngành chuyên môn chủ động xây dựng kịch bản về hạn, mặn; phương án cung ứng nhu yếu phẩm theo từng cấp độ của dịch bệnh, đặc biệt là kịch bản tăng trưởng kinh tế. Theo đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo từng cấp, từng ngành phải có kế hoạch thật cụ thể, phấn đấu cao nhất nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 theo Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Mặc dù tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020, Chính phủ đã chủ trương rà soát, đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến tăng trưởng kinh tế và việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT - XH năm 2020 của địa phương, báo cáo HĐND điều chỉnh trong trường hợp cần thiết nhưng Trà Vinh nhất quán quan điểm không điều chỉnh chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020, thay vào đó từng cấp, từng ngành phải tập trung dồn sức, phấn đấu cao nhất hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Công tác trọng tâm của tỉnh từ nay đến cuối năm là tập trung sắp xếp lại lịch thời vụ, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi giảm thiểu ảnh hưởng của hạn mặn, chú trọng phát triển nuôi thủy sản; ổn định tình hình sản xuất của doanh nghiệp; phục hồi sản xuất nhanh các ngành công nghiệp chế biến chế tạo có thế mạnh của tỉnh như chế biến thủy sản đông lạnh, các sản phẩm từ dừa, sẵn sàng lượng nông sản dồi dào đón đầu thị trường sau dịch. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án, đặc biệt là các dự án điện gió, cảng Tổng hợp Định An, các dự án đã trao chứng nhận đầu tư và ký ghi nhớ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư đầu năm 2020. Chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt ra những mục tiêu cho nhiệm kỳ mới. Theo đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm đạt từ 10% trở lên. Trong đó khu vực I tăng 2,35%; khu vực II tăng 14,48%, khu vực III tăng 7,69%. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng (tương đương 4.300 USD - tỷ giá quy đổi 1 USD = 23.200 đồng). Có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 7/7 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới, thành phố Trà Vinh và thị xã Duyên Hải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.

Trà Vinh cũng sẽ tập trong vào 3 nhiệm vụ đột phá, gồm: Phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ, liên kết, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng đô thị, khắc phục các điểm nghẽn, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
Thứ hai là đột phá về cải cách hành chính, hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo đảm thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn và tạo quỹ đất để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp.

Cuối cùng là đột phá về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật; chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Nguồn: Vietnam Business Forum