VĨNH LONG

Vĩnh Long: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tái khởi động nền kinh tế

10:42:02 | 21/12/2020

Thời gian qua, các cấp chính quyền, sở, ban, ngành tỉnh Vĩnh Long đã quyết liệt thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng thời chủ động công tác dự báo, phòng chống dịch và tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Qua đó, góp phần tái khởi động nền kinh tế, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương... Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - ông Lữ Quang Ngời đã có những chia sẻ xung quanh nội dung này. Công Luận thực hiện.

Ông có thể chia sẻ về những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh Vĩnh Long trong nhiệm kỳ vừa qua?

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020  trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị trong và ngoài nước có nhiều diễn biến phức tạp, tuy nhiên, với quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết và đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực ở tất cả các lĩnh vực. Đây là tiền đề hết sức quan trọng cho sự phát triển ở những năm tiếp theo.

Cụ thể, kinh tế tiếp tục phát triển và tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Ước năm 2020, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 35,23% GRDP, giảm 5,11% so với năm 2015; khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 64,77%. Môi trường kinh doanh không ngừng được cải thiện, Chỉ số PCI luôn duy trì trong nhóm tốt của cả nước đã giúp Vĩnh Long trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều dự án quy mô ngày càng lớn. Ước tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 4,9%/năm, thấp hơn 2,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết. GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 55,5 triệu, tăng 18 triệu đồng so với năm 2015. Bên cạnh việc hoàn thành trước 2 năm mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Long cũng đã đạt mục tiêu tổng quát là tỉnh khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế, lao động, môi trường cũng được quan tâm đặc biệt; thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và các đối tượng xã hội; giảm nghèo đa chiều theo hướng bền vững, bình quân hàng năm giảm trên 1% hộ nghèo, đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh ước còn 1,16%, với 3.423 hộ. Duy trì tạo việc làm mới bình quân hàng năm trên 20.000 lao động, trong đó có hơn 1.300 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đến năm 2020, toàn tỉnh ước có 98,8% hộ dân thành thị và 90% hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, tăng 30% so với năm 2015. An ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát huy những kết quả trên, tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu, phương hướng phát triển ở nhiệm kỳ 2020-2025 như thế nào và đâu là những lĩnh vực đột phá sẽ được tỉnh tập trung thực hiện trong 5 năm tới, thưa ông?

Trong giai đoạn 2020-2025, Vĩnh Long xác định sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả mọi tiềm năng thế mạnh; tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế “nông nghiệp; công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ”. Tiếp tục cơ cấu lại ngành công thương, hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối tốt với vùng ĐBSCL và các tỉnh, thành Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; kiềm chế, từng bước kéo giảm tội phạm và vi phạm pháp luật; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao vai trò, hiệu quả tập hợp quần chúng, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò và quyền làm chủ của nhân dân. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Để đạt các mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 3 khâu đột phá. Thứ nhất, phát triển nguồn nhân lực phục vụ đổi mới mô hình tăng trưởng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; tập trung nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý và lao động có tay nghề cao. Thứ hai, đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông phục vụ sản xuất nông nghiệp và du lịch. Thứ ba, đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào đô thị, thương mại, nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp chế biến và dịch vụ du lịch.

Thưa ông, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, UBND tỉnh đã có những chỉ đạo kịp thời nào để nhanh chóng tái khởi động nền kinh tế, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội?

UBND tỉnh đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp thực hiện “nhiệm vụ kép”: Vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa khôi phục sản xuất kinh doanh với việc thực hiện nghiêm nhiệm vụ phòng dịch, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Theo đó, tỉnh đã chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Các ngành, các cấp phối hợp chặt chẽ, nắm bắt sâu sát về hoạt động của các doanh nghiệp, ngành nghề, địa bàn... để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và khôi phục hoạt động trong trạng thái bình thường mới. Trong đó, chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác chuyển đổi, chuyển hướng sản xuất, kéo dài thời hạn sử dụng sản phẩm và tăng cường bán hàng qua thương mại điện tử; tập trung giải quyết các hồ sơ, thủ tục đầu tư, xuất nhập cảnh; thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ tín dụng, miễn giảm thuế,… giúp doanh nghiệp duy trì, vượt qua khó khăn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 để hỗ trợ các doanh nghiệp theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế. Tăng cường thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát để nhân dân, doanh nghiệp yên tâm, ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã chỉ đạo các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn chủ động rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 để áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi; triển khai các gói tín dụng với lãi suất cho vay mới thấp hơn so với mặt bằng lãi suất cho vay thông thường. Từ 23/01/2020 đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân được khoảng 2.829 tỷ đồng cho 1.370 khách hàng.

Cục Thuế tỉnh rà soát và tổ chức gia hạn nộp thuế cho người nộp thuế gặp khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. Lũy kế đến 30/9 đã tiếp nhận, xử lý ban hành quyết định gia hạn nộp thuế cho 2.351 người nộp thuế xin gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất với tổng số tiền là 339.147 triệu đồng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19. Lũy kế đến nay đã xác nhận tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất đối với 08 doanh nghiệp, 667 lao động phải tạm thời nghỉ việc; chi hỗ trợ 496 hộ kinh doanh với số tiền 496 triệu đồng.

Hiện nay, tuy dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát ở Việt Nam nhưng còn diễn biến phức tạp trên thế giới, nguy cơ bùng phát cao. Do đó, tỉnh Vĩnh Long xác định tập trung dự báo đúng tình hình dịch bệnh để sẵn sàng phòng, chống, vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh; quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và các nghị quyết, đề án khác đã được Chính phủ và tỉnh ban hành. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp theo nội dung các chương trình, kế hoạch của tỉnh đã được thông qua.

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum