PHÚ YÊN

Ngành ngân hàng: Phát huy vai trò huyết mạch trong cung ứng vốn

08:44:54 | 4/2/2021

Ông Trần Văn Trí, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Yên

Năm 2020, hệ thống ngân hàng tỉnh Phú Yên đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống của cộng đồng doanh nghiệp (DN) và người dân sau dịch.

Trong năm qua, trước tác động tiêu cực của đại dịch Covid - 19, NHNN tỉnh Phú Yên đã rà soát điều chỉnh kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tiễn, phấn đấu đến cuối năm 2020 huy động vốn tăng 13%, dư nợ tăng 10%, nợ xấu nội bảng dưới 2%. Kết quả đến hết ngày 31/12/2020, tổng nguồn vốn huy động đạt 28.802 tỷ đồng, tăng 3.762 tỷ đồng so với năm 2019, tỷ lệ tăng 15,02%, đạt 101,79% kế hoạch năm 2020 sau điều chỉnh (13%). Tương tự, dư nợ cho vay đạt 36.198 tỷ đồng, tăng 4.738 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 15,06%, đạt 104,6% kế hoạch năm 2020 sau điều chỉnh (10%). Riêng các ngân hàng thương mại (NHTM) dư nợ cho vay đạt 33.054 tỷ đồng, tăng 4.915 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 17,47%. Trong đó tăng trưởng cao nhất là cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 14.919 tỷ đồng, chiếm 41,21%/tổng dư nợ; cho vay các đối tượng chính sách đạt mức dư nợ 3.092 tỷ đồng, tăng 239 tỷ đồng tức tăng 8,38% so với cuối năm 2019. Nợ xấu đến ngày 31/12/2020 khoảng 247,7 tỷ đồng, chiếm 0,68%/tổng dư nợ, đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch dưới 2%.

Phó Giám đốc NHNN tỉnh Phú Yên – ông Trần Văn Trí cho biết trong năm qua, trước diễn biến phức tạp và kéo dài của dịch Covid-19, Thống đốc NHNN đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo triển khai công tác phòng chống dịch, đồng hành hỗ trợ người dân, DN vượt qua khó khăn.Thực hiện chỉ đạo của NHNN Việt Nam, ngày 21/4/2020, NHNN tỉnh Phú Yên đã tổ chức buổi làm việc với các sở, ban ngành liên quan, các Hiệp hội DN và các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn, chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc mà DN, người dân đang gặp phải để có hướng tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời.

Song song đó, NHNN tỉnh còn ban hành các văn bản liên quan chỉ đạo đến các NHTM chủ động triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ và cho vay mới theo quy định để giúp khách hàng ổn định SXKD; điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên; triển khai các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử,…

Tính đến ngày 30/11/2020, các NHTM trên địa bàn đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 59 khách hàng với dư nợ 248 tỷ đồng; miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ cho 25 khách hàng với dư nợ 509,8 tỷ đồng, số lãi được miễn giảm 1,9 tỷ đồng; cho vay mới 2.471 khách hàng với doanh số cho vay mới luỹ kế từ ngày 23/1/2020 đến nay đạt 6.360,7 tỷ đồng.

Phát huy vai trò huyết mạch trong cung ứng nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thời gian qua NHNN tỉnh Phú Yên đã triển khai mạnh mẽ các chương trình tín dụng ưu đãi đối với một số ngành, lĩnh vực đặc thù, đặc biệt là đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tập trung nguồn vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, trong đó có cho vay DNNVV. Yêu cầu các TCTD đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới quy trình cho vay theo hướng đơn giản hóa thủ tục vay vốn. Bên cạnh đó, việc triển khai các hội nghị kết nối Ngân hàng - DN cũng được NHNN tỉnh Phú Yên đặc biệt chú trọng.

Theo đánh giá của cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh Phú Yên, chính sự đồng hành kịp thời, có hiệu quả của ngành Ngân hàng đã góp phần giảm thiểu khó khăn về vốn, giúp các DN duy trì, ổn định hoạt động SXKD. Niềm tin, sự kỳ vọng của cộng đồng DN cũng chính là động lực để ngành Ngân hàng Phú Yên tiếp tục đồng hành cùng tỉnh nhà thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn: Vietnam Business Forum