BÌNH PHƯỚC

Bình Phước: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về cải thiện môi trường kinh doanh

2:52:25 PM | 24/5/2021

Tỉnh Bình Phước đang quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp, hoạt động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh; qua đó đẩy mạnh thu hút đầu tư  tạo nên những đột phá phát triển. Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã có cuộc trao đổi với Vietnam Business Forum về chủ đề này. Ngô Khuyến thực hiện.

Với kết quả ấn tượng về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư năm 2020 cùng quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, Bình Phước đặt mục tiêu năm 2021: GRDP tăng 8,5-9%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 16,4%, kim ngạch xuất khẩu tăng 9,2%,… Bà đánh giá như thế nào về các mục tiêu đặt ra và tỉnh đang tập trung vào nhiệm vụ nào để hoàn thành?

Năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng là năm khởi đầu giai đoạn tăng tốc, đột phá phát triển của Bình Phước. Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển”, đặc biệt là khát vọng phát triển, tỉnh đã đề ra nhiều mục tiêu phát triển cao hơn so bình quân chung cả nước và những năm trước, đồng thời quyết liệt thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trước hết trong đầu năm 2021, bên cạnh tập trung vào các nhiệm vụ phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã và thành phố đẩy nhanh công tác chuẩn bị, ban hành và triển khai mạnh mẽ các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

Bình Phước cũng chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng hoạt động sản xuất - kinh doanh, nâng cao khả năng thích ứng; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh nền kinh tế dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tỉnh còn huy động, sử dụng các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch tỉnh; triển khai mạnh mẽ các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm... Ngoài ra, Bình Phước còn tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng hệ thống hành chính kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ;…

Trên cơ sở các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp; nêu cao ý thức trách nhiệm; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và thẩm quyền từng cơ quan, tổ chức;… đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai để có biện pháp xử lý phù hợp, kịp thời, linh hoạt nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu đặt ra.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh xác định tập trung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược về Đầu tư kết cấu hạ tầng, Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và Phát triển nguồn nhân lực… Bà có thể cho biết kế hoạch thực hiện các chương trình này?

Bình Phước nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cầu nối giữa vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên và cửa ngõ quan trọng của hành lang kinh tế Đông - Tây. Trong những năm tới, tỉnh có nhiều cơ hội bứt phá khi chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển và các hoạt động kinh tế của vùng Đông Nam bộ được lan toả, mở rộng.

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI thành những chương trình có tính xuyên suốt, đột phá; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, phân phối nguồn lực, phân kỳ đầu tư,… Đảng bộ tỉnh đã thông qua Chương trình hành động gồm 11 chương trình trọng tâm với 4 Ban Chủ nhiệm để triển khai. Nghị quyết cũng xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô kinh tế khá trong vùng Đông Nam Bộ…; đồng thời khẳng định ba đột phá chiến lược giai đoạn tới gồm (1) Chương trình đột phá phát triển kết cấu hạ tầng, (2) Chương trình đột phá cải cách TTHC, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, (3) Chương trình đột phá trong phát triển nguồn nhân lực.

Chương trình đột phá phát triển kết cấu hạ tầng đang được triển khai quyết liệt ngay từ năm 2021 với 20 nhiệm vụ, đề án, dự án; trong đó, có nhiều dự án quan trọng, liên kết vùng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương như: Dự án cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành dài 70 km, Nâng cấp tuyến đường ĐT 753B và Cầu Mã Đà kết nối Bình Phước với Sân bay Quốc tế Long Thành, Dự án cao tốc Chơn Thành – Đắk Nông, đường sắt Dĩ An - Hoa Lư… Đây là những chủ trương lớn về giao thông, tháo gỡ nút thắt để Bình Phước kết nối với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Chương trình đột phá cải cách TTHC, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh đặt mục tiêu: Xây dựng hệ thống chính quyền kiến tạo, phục vụ lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp (DN), đặt DN vào trung tâm phát triển. Từ đó, tỉnh đang tập trung xây dựng đề án hoàn thiện nâng cao chất lượng chính quyền điện tử, đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025; từ ngày 19/5/2021, 100% dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Phước đạt mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Bình Phước cũng tiếp tục vận hành hiệu quả các phần mềm nền tảng chính quyền điện tử như: Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ tỉnh - xã; quản lý văn bản, hồ sơ công việc gửi nhận qua trục liên thông trên môi trường mạng; hệ thống thông tin một cửa điện tử; Trung tâm điều hành thông minh tỉnh (IOC)…

Chương trình đột phá về phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, nhằm tiếp cận xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0 được triển khai bằng các đề án, dự án: Xây dựng trường học thông minh; Củng cố, nâng cấp trường Cao đẳng nghề Bình Phước; Rà soát, sửa đổi các quy định, chính sách đối với cán bộ gắn với xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ giai đoạn 2020-2025; Nâng cao chất lượng trường học thông minh và dạy song ngữ Việt - Anh trong hệ thống nhà trường; rà soát sửa đổi, bổ sung chính sách thu hút nguồn nhân lực…

Với việc chủ động, quyết liệt nhằm triển khai hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược sẽ giúp Bình Phước khắc phục các điểm nghẽn, hạn chế; từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh hơn trong giai đoạn 2021-2025 và tạo nền tảng cho các năm tiếp theo.

Kết quả tích cực trong năm 2020, dư địa rộng mở và nhất là quyết tâm cao sẽ tạo động lực lớn cho việc cải thiện chỉ số PCI của tỉnh những năm tới. Vậy Bình Phước sẽ lan toả quyết tâm ra sao?

Chỉ số PCI của tỉnh năm 2020 có cải thiện mạnh mẽ về điểm số tăng 0,21 điểm và tăng 11 bậc so năm 2019, trong đó ghi nhận điểm số, xếp hạng chỉ số Tính năng động của chính quyền tăng mạnh từ 5,39 điểm (xếp 62/63 tỉnh, thành) năm 2019 lên 6,28 điểm (xếp 36/63 tỉnh, thành). Các chỉ tiêu được DN đánh giá cao: “DN nhận được phản hồi của cơ quan nhà nước tỉnh sau khi phản ánh khó khăn, vướng mắc” đạt 100%, cao nhất cả nước; “Tỷ lệ DN hài lòng với phản hồi/cách giải quyết của cơ quan nhà nước tỉnh đạt 89%, xếp hạng 7/63 tỉnh thành; “Có sáng kiến hay ở cấp tỉnh, nhưng chưa được thực thi tốt ở các sở/ngành” giảm còn 66% (năm 2018, 2019 lần lượt là 81%, 83%), xếp 14/63 tỉnh, thành.

Đề án “Xây dựng bộ chỉ số và triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2021-2025” sẽ được UBND tỉnh phê duyệt, triển khai trong quý II/2021 và thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Bộ chỉ số DDCI sẽ cung cấp thông tin thực tiễn để hỗ trợ lãnh đạo tỉnh xác định rõ điểm nghẽn trong chỉ đạo, điều hành tại các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; qua đó tạo động lực mới cho việc thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh trong thời gian tới.

Có được kết quả này là nhờ trong năm 2020, bên cạnh việc tập trung phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh đẩy mạnh triển khai các giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tạo mọi thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh; rà soát cắt giảm tối đa các điều kiện, thủ tục cho người dân và DN. Trong quá trình quản lý điều hành, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố cũng có nhiều đổi mới quy chế làm việc, phương thức chỉ đạo và luôn nêu cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là vai trò của người đứng đầu.

Tỉnh cũng đã đưa 100% TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công theo nguyên tắc 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đưa vào vận hành Hệ thống dịch vụ công trực tuyến từ ngày 19/5/2020, Trung tâm điều hành thông minh từ ngày 01/7/2020, tạo nền tảng cho việc xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao năng lực quản lý để phục vụ người dân và DN.

Thời gian tới cùng với tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên, tỉnh còn triển khai Đề án “Xây dựng bộ chỉ số và triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thị, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025”; qua đó lan toả quyết tâm, nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh từ cấp tỉnh đến các sở, ngành, huyện, thị xã và thành phố và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

Trân trọng cảm ơn bà!