ĐẮK LẮK

Xây dựng Đắk Lắk hiện đại, giàu bản sắc

08:26:24 | 1/6/2021

Thực hiện đạt và vượt 15/17 chỉ tiêu, kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, an sinh xã hội - quốc phòng an ninh được đảm bảo, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân được cải thiện… là những thành tựu nổi bật của tỉnh Đắk Lắk sau 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Theo ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, những "quả ngọt" gặt hái được trong 5 năm qua sẽ là bệ phóng quan trọng để toàn hệ thống chính trị tỉnh nhà vững bước vào chặng đường mới 2021 - 2025, cùng ra sức phấn đấu xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, xứng đáng vị thế trung tâm vùng Tây Nguyên. Nguyễn Châu thực hiện.

Ông có thể cho biết những thành quả phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) nổi bật của tỉnh Đắk Lắk trong nhiệm kỳ 2015-2020?

5 năm qua, tổng GRDP toàn tỉnh đạt 261.879 tỷ đồng, bằng 100,03% kế hoạch (KH); tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,5%/năm. Riêng năm 2020 GRDP đạt 61.800,68 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2015. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 5 năm đạt 30.953,76 tỷ đồng, tăng bình quân 18,5%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 53,98 triệu đồng/người, cao gấp 1,65 lần so với năm 2015.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh ở 2 khu vực dịch vụ và nông, lâm nghiệp, thủy sản; ngành dịch vụ ngày càng giữ vai trò dẫn dắt, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng chung của tỉnh. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 143.448 tỷ đồng, bằng 95,63% KH, tăng bình quân 24,5%/năm, cao hơn giai đoạn trước 2,3 lần. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn trong 5 năm đạt 351.524 tỷ đồng; riêng năm 2020 đạt 83.500 tỷ đồng, cao gấp 1,75 lần so với năm 2015. Trong 5 năm trên địa bàn tỉnh có 5.267 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 57.000 tỷ đồng; bình quân đạt 10,8 tỷ đồng/DN. Bên cạnh đó, có 874 DN ngoài tỉnh đăng ký hoạt động theo hình thức thành lập Chi nhánh, nâng tổng số DN còn hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 10.374 DN, tăng 1,93 lần về số lượng và 2,68 lần về quy mô vốn/DN so với năm 2015.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được tỉnh tập trung triển khai đạt kết quả tích cực, thu hút được nhiều nguồn lực tham gia, trong 5 năm huy động được hơn 21.950 tỷ đồng. Đến cuối năm 2020 có 66/152 xã đạt chuẩn NTM (đạt 43,2%), tăng 54 xã so với năm 2015; có 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng NTM. Kết cấu hạ tầng KT - XH tiếp tục được quan tâm đầu tư, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc. Tỉnh đã và đang tập trung đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm như: đường Đông - Tây, hồ thủy lợi Ea Tam; hồ Ea Kao; cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 9, tỉnh lộ 13 và tỉnh lộ 3 theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2016-2020; nâng cấp tỉnh lộ 1 (giai đoạn 2)... Hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh từng bước phát triển theo quy hoạch, cơ bản đồng bộ, liên hoàn, thông suốt từ TP.Buôn Ma Thuột đến các huyện, các xã trong tỉnh và các tỉnh lận cận, từng bước đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá, hành khách của nhân dân.


Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk lắng nghe ý kiến doanh nghiệp tại Cà phê doanh nhân

Môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, hấp dẫn giúp Đắk Lắk thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư đến với tỉnh nhà, góp phần khai thác tốt hơn các nguồn lực; các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh từng bước phát triển, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động tại địa phương. Trong 5 năm tỉnh thu hút hơn 329 dự án đầu tư trong nước; nhiều dự án đã đi vào hoạt động, đóng góp khá lớn vào nguồn thu ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng được quan tâm thực hiện tốt. Các chế độ, chính sách giảm nghèo, người có công được triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, giảm bình quân 2,88%/năm, từ 19,37% năm 2015 xuống còn 4,97% năm 2020. An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đâu là những nhân tố quan trọng góp phần làm nên thành công của Đắk Lắk trong nhiệm kỳ qua, thưa ông?

Trước hết phải khẳng định, phát triển KT - XH của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp có hiệu quả của các bộ, ban ngành; sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, quyết tâm cao trong điều hành của UBND tỉnh và sự đồng lòng của cộng đồng DN, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là trong năm 2020 vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa duy trì, phục hồi, phát triển KT - XH.

Các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng bình quân đạt 8,5%/năm, cao hơn mức tăng trưởng của một số tỉnh trong khu vực). Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn vươn lên trong phát triển KT - XH, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định về chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Trong đó phải kể đến vai trò động lực của một số nhân tố quan trọng như: bước tiến trong tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế Đắk Lắk; sự cải thiện về môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực phục vụ yêu cầu đầu tư phát triển của tỉnh; hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH tỉnh nhà.

Nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk có nhiều dư địa phát triển trở thành đầu tàu kinh tế của khu vực cũng như đi đầu trong xu hướng tăng trưởng xanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững. Vậy thời gian qua chiến lược này được tỉnh quan tâm thực hiện ra sao?

Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh và Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 về Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2015-2020 của tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó trong giai đoạn 2015-2020, các nhiệm vụ chiến lược trong tăng trưởng xanh đã được tỉnh tập trung thực hiện với mục tiêu từng bước xây dựng, điều chỉnh cơ chế chính sách phát triển KT-XH phù hợp với định hướng tăng trưởng xanh; phát triển đô thị hóa nhanh, bền vững, duy trì lối sống hòa hợp với thiên nhiên ở nông thôn và tạo lập thói quen tiêu dùng bền vững; ứng dụng ngày càng rộng rãi công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; nâng cao đời sống nhân dân. Đến hết năm 2020, tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ: tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch 90%; tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 95%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 90,3%; diện tích đất cây xanh đô thị bình quân đầu người đạt 15m2/người; đẩy mạnh khai thác hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo và năng lượng mới góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Thực hiện Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan, hiện tỉnh đang tiến hành các bước lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó xác định rõ mục tiêu tăng trưởng xanh, định hướng lồng ghép tăng trưởng xanh trong quy hoạch tỉnh nhằm mang lại nhiều thay đổi tích cực, phát triển cho các lĩnh vực kinh tế chủ chốt của tỉnh cũng như cải thiện chất lượng sống người dân. Các dự án đầu tư theo hướng tăng trưởng xanh sẽ tạo động lực quan trọng đối với các cơ hội phát triển cho Đắk Lắk cũng như các bên có liên quan dựa trên các lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên, các sáng kiến phát triển kinh tế và nguồn lực văn hóa xã hội.

Bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng, Đắk Lắk có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Từ thuận lợi này, trong nhiệm kỳ mới 2021-2025, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung vào mục tiêu mang tính chiến lược nào?

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII xác định mục tiêu giai đoạn 2021-2025, Đắk Lắk tiếp tục huy động tốt mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, ứng dụng khoa học và công nghệ trên tất cả các ngành, lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh trật tự; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế để sớm đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm vùng Tây Nguyên.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá (đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông).

Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: Vietnam Business Forum