LÀO CAI

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

07:35:54 | 20/8/2021

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Bát Xát được giao làm đại diện chủ đầu tư các dự án xây dựng trên địa bàn huyện bằng nhiều nguồn vốn khác nhau như: Nguồn vốn ngân sách (Trung ương, tập trung, tỉnh, huyện); Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…


Việc phát huy hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Bát Xát

Nguồn vốn của Ban được đầu tư vào các dự án xây dựng gồm: Đường giao thông (liên huyện, liên xã, liên thôn); công trình nông nghiệp phát triển nông thôn (thủy lợi, cấp nước sinh hoạt); công trình dân dụng (cơ sở vật chất, trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, trường học, công trình y tế…).

Hầu hết các dự án giao Ban thực hiện, quản lý đều thuộc các xã vùng cao, địa hình khó khăn, địa chất phức tạp, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn… Tuy nhiên, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện cùng năng lực và kinh nghiệm cơ quan, Ban đã từng bước tháo gỡ khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiều dự án hoàn thành được đánh giá cao về tiến độ và chất lượng. Các công trình cơ bản đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư, góp phần cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh quốc phòng… trên địa bàn huyện.

Để nâng cao chất lượng hoạt động đầu tư, thực hiện đúng các nội dung quản lý chất lượng theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ; Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng,… ngay từ bước đầu triển khai thực hiện dự án, Ban đã đề ra kế hoạch, giao nhiệm vụ cho từng lãnh đạo đơn vị và cán bộ phụ trách dự án. Các phòng quản lý dự án, lập trình tự điều hành với các nội dung cụ thể đối với từng giai đoạn; tăng cường trách nhiệm cá nhân… Đặc biệt, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trong quá trình thi công luôn được đặt lên hàng đầu. 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian qua, Ban đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2021, Ban được giao trên 90 tỷ đồng bằng nhiều nguồn vốn khác nhau và đã tập trung chỉ đạo các dự án đẩy nhanh tiến độ thi công; yêu cầu các nhà thầu hoàn thành khối lượng đến đâu thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán đến đó. 

Nhờ đó, nhiều dự án có tiến độ giải ngân vốn đầu tư đạt cao, tỷ lệ giải ngân của Ban đạt trên 95%. Số vốn còn lại thuộc các dự án hoàn thành chờ quyết toán mới có thể tiếp tục giải ngân hết vốn kế hoạch giao.

Bên cạnh đó, một số dự án có tiến độ giải ngân vốn chậm, Ban đã chủ động chỉ đạo tập trung rà soát, đánh giá, phân loại từng dự án để có biện pháp cụ thể. Theo đó, đối với các dự án, công trình chuyển tiếp cần hoàn tất thủ tục nghiệm thu để giải ngân nguồn vốn được phân bổ. 

Với các dự án được phân bổ vốn khởi công mới phải nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đầu tư liên quan, sớm khởi công, chú trọng nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có chất lượng thực hiện công trình. Phối hợp tích cực UBND các xã tập trung bồi thường, bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu, đáp ứng tiến độ dự án. Trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư tăng cường theo dõi, giám sát quá trình thực hiện; rà soát, kiên quyết điều chuyển nguồn vốn từ các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng hoàn thành, giải ngân cao, nhu cầu vốn lớn.

Việc hỗ trợ các doanh nghiệp cũng được Ban quan tâm, vào cuộc, như: Liên hệ với địa phương nơi thực hiện đầu tư công trình; trao đổi, liên hệ giữa các nhà thầu thực hiện các công việc khác nhau trong quá trình triển khai...

Nguồn: Vietnam Business Forum