NINH BÌNH

Thành phố Ninh Bình: Tạo sức bật cho phát triển kinh tế

09:16:27 | 26/8/2021

Là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh, thành phố Ninh Bình luôn đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế đa dạng, thu hút được các nhà đầu tư có khả năng tạo bước đột phá cho kinh tế thành phố.

Xứng tầm đô thị trung tâm

Những năm gần đây, tình hình kinh tế-xã hội của thành phố Ninh Bình có nhiều khởi sắc. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 đạt 14,1%; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) năm 2020 ước đạt 23.115 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2019. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước; số lượng doanh nghiệp trên địa bàn ngày càng tăng. Mạng lưới thương mại, dịch vụ được xây dựng và củng cố, đã hình thành các khu trung tâm thương mại như: Vân Giang, Đông Thành. Kinh tế phát triển ổn định và có bước tăng trưởng, nguồn thu ngân sách cao tạo điều kiện để thành phố đầu tư cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị khang trang, hiện đại. 

Cùng với thành tựu về kinh tế, lĩnh vực văn hóa xã hội của thành phố cũng ngày càng có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định, nhiều mặt được cải thiện. Nhận thức của người dân về nếp sống văn minh, văn hóa đô thị, văn hóa giao thông đã có sự chuyển biến tích cực, người dân ngày càng có ý thức về việc góp phần tạo dựng thành phố xanh - sạch - đẹp. Hết năm 2020, toàn thành phố còn 312 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,86%. Số lao động được hỗ trợ và tự giải quyết việc làm là 5.084 lượt lao động; trên 2.016 người được dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật.

Ông Đinh Văn Thứ, Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình khẳng định, phát huy thành tựu đạt được, thành phố Ninh Bình đang nỗ lực phấn đấu vươn lên thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Thành phố quyết tâm hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm chính trị-hành chính, kinh tế, văn hóa, lịch sử, du lịch của tỉnh Ninh Bình; trung tâm văn hóa-lịch sử, du lịch cấp quốc gia, có ý nghĩa quốc tế; là đô thị đầu mối giao thông, cửa ngõ phía Nam vùng duyên hải Bắc Bộ; có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh. 

Đẩy mạnh thu hút đầu tư

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện là: Tập trung phát triển kinh tế; đẩy mạnh công tác quản lý đô thị; đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị; nâng cao chất lượng văn hóa; thực hiện tốt các chính sách an sinh-xã hội…

Để hoàn thành những mục tiêu này, Đảng bộ thành phố Ninh Bình đã đề ra phương hướng bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Thành phố huy động các thành phần kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục, công nghiệp, nông nghiệp an toàn, sạch. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý đô thị, nhất là quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai; tập trung phát triển kinh tế đa dạng, thu hút được các nhà đầu tư có khả năng tạo bước đột phá cho kinh tế thành phố.

Năm 2021, thành phố Ninh Bình phấn đấu đạt tốc độ tăng doanh thu của các cơ sở sản xuất kinh doanh bình quân từ 14,5%/năm trở lên; thu ngân sách 850,5 tỷ đồng; tạo việc làm cho trên 2.200 người...

Chủ tịch UBND Thành phố Đinh Văn Thứ khẳng định, những năm qua, thành phố Ninh Bình đã không ngừng đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế. Thời gian tới Thành phố sẽ tiếp tục tập trung tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút, phát triển các dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn, ưu tiên phát triển lĩnh vực dịch vụ du lịch, các dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, bảo tồn và duy trì các ngành nghề truyền thống. 

Đặc biệt, phát triển đô thị thông minh và bền vững là mục tiêu thành phố Ninh Bình hướng đến, trên cơ sở đó xây dựng một chính quyền điện tử theo Đề án của UBND tỉnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp và thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Nguồn: Vietnam Business Forum