BẮC KẠN

Huyện Chợ Đồn: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định

09:13:07 | 21/12/2021

Nhờ những chủ trương, chính sách và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội đúng hướng, phù hợp với thực tế địa phương, bên cạnh đó là sự nỗ lực, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc, kinh tế huyện Chợ Đồn tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tích cực.

Những thành tựu khởi sắc

Thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tác động của dịch Covid-19 đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Huyện đã có sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác sản xuất nông, lâm nghiệp, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; đôn đốc sát sao và kịp thời có giải pháp trong công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn, giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia… Bên cạnh đó, trong cơ cấu kinh tế tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.


Ông Triệu Huy Chung, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn

Sản xuất nông nghiệp cơ bản đạt kế hoạch đề ra, diện tích gieo cấy cây lúa cả năm đạt 4.228,15ha/4.210,0ha, đạt 100,43% diện tích kế hoạch. Vụ Xuân diện tích gieo cấy được 1.771,58ha, đạt 100,09% so kế hoạch, diện tích trồng ngô đạt 1.436,22ha/1.370ha, đạt 104,83% diện tích kế hoạch, các loại cây hoa màu khác đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch.

Công tác phát triển chăn nuôi dần ổn định, tình hình dịch bệnh trên đàn lợn, trâu, bò cơ bản được khống chế, người chăn nuôi đã đầu tư trở lại; công tác kiểm soát, giết mổ, vận chuyển gia súc được ngành chức năng quan tâm kiểm tra, giám sát. Tổng đàn đại gia súc ước tính có 10.556 con; tổng đàn lợn 21.980 con (đạt 91,58% kế hoạch); tổng đàn gia cầm 334.870 con (đạt 119,6% kế hoạch).

Huyện Chợ Đồn cũng tập trung thực hiện công tác phát triển rừng với diện tích rừng đã trồng được 771,59ha/550ha, đạt 140,30% kế hoạch, trong đó trồng lại rừng sau khai thác đạt diện tích 382,08ha (mỡ tái sinh chồi 235,02ha). Dân tự bỏ vốn trồng 127,26ha rừng (trồng phân tán 44,22ha, tập trung 83,04ha). Hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh - vì một Việt Nam xanh (sử dụng ngân sách nhà nước), huyện đã trồng được 2.000 cây (1,0ha). Trồng phân tán tại 10 xã có diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng là: 261,25ha (cây mỡ 217,45ha, quế 43,80ha). Về công tác khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng: tổng diện tích khoán bảo vệ rừng chu kỳ 2019-2023 là 13.463,86 ha/15 xã, thị trấn. Huyện cũng thực hiện chăm sóc rừng trồng các năm từ 2017-2019 đạt 86,69ha (rừng phòng hộ là 5,95ha; rừng sản xuất là 80,74ha). Về công tác quản lý giống cây lâm nghiệp, trên địa bàn huyện có 21 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp; các cơ sở đều chấp hành tốt các quy định trong sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp.

Đồng thời, huyện Chợ Đồn triển khai có hiệu quả Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, duy trì 14 sản phẩm đạt 3 sao OCOP cấp tỉnh; năm 2020 đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được 7 sản phẩm đạt 3 sao. Huyện cũng thành lập mới 9 hợp tác xã, đạt 300% kế hoạch, các hợp tác xã chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, chế biến lâm sản, vật liệu xây dựng. Tích cực quảng bá, xúc tiến thương mại như tham gia Tuần lễ giới thiệu, quảng bá gạo Japonica và bí xanh thơm tại Thủ đô Hà Nội; xây dựng và đưa vào hoạt động gian hàng OCOP của huyện; tham gia Ngày hội nông sản và kết nối cung cầu tại thành phố Bắc Kạn… Đặc biệt huyện đã tổ chức và duy trì hoạt động chợ đêm mỗi tháng 1 lần, tạo không gian trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản trên địa bàn huyện gắn với các sự kiện chính trị, xã hội…

Công tác thu ngân sách được quan tâm triển khai thực hiện, theo đó đôn đốc các cơ quan đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện thu - chi ngân sách đến ngày 09/11 như sau: thu ngân sách trên địa bàn (thu nội địa): 99.801 triệu đồng/112.800 triệu đồng, đạt 88,48% so với kế hoạch giao; thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp: 92.520 triệu đồng/110.350 triệu đồng, đạt 83,84% so với kế hoạch giao. Tổng chi ngân sách địa phương: 297.592 triệu đồng/363.798 triệu đồng, đạt 81,80% kế hoạch; trong đó chi đầu tư phát triển: 42.862 triệu đồng, chi thường xuyên: 254.730 triệu đồng.


Chè hoa vàng tại huyện Chợ Đồn

Công tác xây dựng nông thôn mới, các chương trình mục tiêu quốc gia được các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền, thông tin được tăng cường. Huyện chỉ đạo phòng chuyên môn đôn đốc các địa phương thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 (Yên Thịnh, Phương Viên) và xã xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 (Đồng Thắng, Yên Thượng). Hiện nay, huyện đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị công nhận thôn nông thôn mới với 02 thôn là thôn Nà Pài, xã Bằng Phúc; thôn Nà Khắt, xã Bằng Lãng.

Nhiều chính sách hỗ trợ nhà đầu tư

Thời gian qua, huyện Chợ Đồn chủ động thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh như đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn theo hướng công khai, minh bạch; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiết kiệm thời gian, chi phí làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.


Huyện Chợ Đồn triển khai có hiệu quả chương trình OCOP

Tăng cường kiểm tra, rà soát các văn bản, quy định pháp luật, tạo hành lang pháp lý đơn giản, thông thoáng; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiều lĩnh vực, nhất là tài chính - ngân hàng, viễn thông, thông tin, quản lý hành chính nhà nước...

Ông Triệu Huy Chung - Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Với phương châm thành công của các nhà đầu tư khi đến Chợ Đồn cũng là thành công của huyện, huyện Chợ Đồn cam kết luôn sát cánh, đồng hành với các nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án. Với những tiềm năng lợi thế cũng như chính sách mời gọi thông thoáng của huyện, tôi tin tưởng rằng trong các năm tiếp theo huyện Chợ Đồn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư”.

Nguồn: Vietnam Business Forum