ĐÀ NẴNG

Triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế

20:54:14 | 19/5/2022

Thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phục hồi, phát triển kinh tế trên cơ sở triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Theo đó, tập trung hoàn thành lập Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch phân khu nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 359/QĐ-TTg về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn thành, bàn giao sản phẩm Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 26/10/2021 của UBND thành phố về việc phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Rà soát, đánh giá kết quả triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người lao động tiếp cận các chính sách về hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ đất đai, thuế, lao động…

Triển khai Kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch Đà Nẵng theo phương châm “Chủ động - thích ứng - linh hoạt để đạt hiệu quả khôi phục du lịch và đảm bảo an toàn cho khách du lịch, người lao động du lịch và cộng đồng”.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 17/6/2021 và Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 gắn với Đề án xây dựng thành phố thông minh, phát triển Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số, tạo nền tảng phát triển các ngành, lĩnh vực mới. Hoàn thành đưa vào sử dụng và vận hành Khu Công viên phần mềm số 2 trong quý III/2021. Đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư, hình thành Khu không gian đổi mới sáng tạo tại Hòa Xuân; hỗ trợ triển khai các khu công nghệ thông tin do doanh nghiệp làm chủ đầu tư (Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng Bay của Tập đoàn VNPT, Tòa nhà phần mềm công nghệ cao của Tập đoàn Viettel).

Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo chuyển biến căn bản về chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững, trong đó tập trung ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực: công nghiệp công nghệ cao, điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí trọng điểm, công nghiệp hỗ trợ các ngành công nghiệp ưu tiên, các ngành, sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, có hiệu quả, sức cạnh tranh gắn với mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị.

Tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, tạo ra sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc trưng, hữu cơ, giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng; đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp mới đã được phê duyệt, trong đó đưa Cụm công nghiệp Cẩm Lệ (giai đoạn 1) đi vào hoạt động, triển khai đầu tư Cụm công nghiệp Hòa Nhơn. Hoàn thành xây dựng Đề án “Nghiên cứu kêu gọi, xúc tiến các nhà đầu tư lớn đầu tư vào các khu công nghiệp mới: Hòa Cầm - Giai đoạn 2, Hòa Nhơn, Hòa Ninh và Khu công nghiệp hỗ trợ Khu Công nghệ cao Đà Nẵng”.

Phát triển doanh nghiệp, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư trong, ngoài nước. Tích cực, chủ động thực hiện các hoạt động thu hút đầu tư với hình thức phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên cơ sở tận dụng tối đa công nghệ thông tin. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đã và đang đầu tư trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, có ý nghĩa vùng, liên vùng như: Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, Khu đô thị làng Đại học Đà Nẵng, Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn Hòa Liên - Túy Loan),… Tiếp tục phối hợp đề xuất các bộ, ngành trung ương ưu tiên đầu tư, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 14G, 14D nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên hành lang kinh tế Đông - Tây…

Nguồn: Vietnam Business Forum