LÀO CAI

Gần nửa triệu phụ nữ vùng khó được truyền thông về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình

18:37:54 | 20/6/2022

Gần 452.000 phụ nữ nhận thông tin và truyền thông thông qua nhiều hình thức từ Dự án MS Ladies. Ngoài ra, 138.000 người đã nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

Dự án “Trao quyền và nâng cao vị thế kinh tế cho phụ nữ thông qua cải thiện tiếp cận sử dụng các dịch vụ và sản  phẩm Sức khỏe sinh sản, Kế hoạch hóa gia đình tại Lào Cai & Sơn la” gọi tắt là dự án MS Ladies đã kết thúc sau 4 năm triển khai (Từ tháng 6/2018 – 6/2022).

Dự án diễn ra tại 4 địa bàn thuộc tỉnh Lào Cai:  Bảo Thắng, Bát Xát, Sa Pa và thành phố Lào Cai; 5 địa bàn thuộc tỉnh Sơn La: thành phố Sơn la, huyện Mường la, huyện Thuận Châu, huyện Phù Yên và huyện Mai Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bích Hằng - Trưởng đại diện Tổ chức MSI Việt Nam cho biết: “Dự án MS Ladies đã đạt được các hiệu quả, tác động nhất định cũng như lợi ích cho ngành y tế địa phương, các cán bộ lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ y tế các tuyến và cả người dân tại các địa bàn, cụ thể như: Tổng số khách hàng nhận thông tin và truyền thông là 451,943 thông qua các hình thức truyền thông 1-1, truyền thôngnhóm tại TYT và cộng đồng; truyền thông lồng ghép chiến dịch dân số, lồng ghép tiêm chủng tại TYT và giao ban y tế; truyền thông trường học và truyền thông trên loa phát thanh; Số khách hàng nhận dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGD: 137,887;  Tổ chức 5 đợt cấy tránh thai cho người dân có nhu cầu cung cấp dịch vụ cho khoảng 780 khách hàng tại Sơn La và Lào Cai; Doanh thu bán hàng khoảng 3,650,000,000 (lãi khoảng 20% )...

Chương trình cũng tổ chức 72 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ người cung cấp dịch vụ, giám sát viên và người điều phối tại tuyến huyện. Hàng trăm người cung cấp dịch vụ đã được tuyển dụng tại 2 tỉnh, cùng các đội trưởng và giám sát viên khác.

Những nhóm cán bộ này được Dự án đào tạo quản lý kinh doanh, kỹ năng bán hàng; Kỹ năng truyền thông, tư vấn chăm sóc SKSS/KHHGĐ; Phòng chống nhiễm khuẩn; Cấp cứu cơ bản; Kỹ thuật đặt dụng cụ tử cung, cấy tránh thai, phá thai an toàn; Sử dụng phần mềm Mate-Comcare để bán hàng, báo cáo và quản lý số liệu;...

Bên cạnh việc được trang cấp máy tính bảng để hỗ trợ công tác tư vấn bán hàng và báo cáo, các MS ladies và cơ sở y tế tham gia dự án được giám sát lâm sàng, cầm tay chỉ việc hàng năm thông qua hoạt động đánh giá năng lực.   

T.H (Vietnam Business Forum)