KIÊN GIANG

Huyện Châu Thành: Thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng nhanh và bền vững

15:16:42 | 6/9/2022

Những năm gần đây, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 song huyện Châu Thành vẫn giữ được nhịp độ phát triển kinh tế tương đối ổn định, hệ thống chính trị vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, chất lượng đời sống người dân được cải thiện đáng kể. Thành công này cũng đã khẳng định được sự lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của cấp ủy, chính quyền từ địa phương đến cơ sở; sự đoàn kết thống nhất trong toàn hệ thống chính trị; tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân.


Xã Thạnh Lộc nhận Bằng khen công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Ông Lê Quang Định - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết trên cơ sở xác định “hạ tầng đi trước một bước” tạo tiền đề cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, giai đoạn 2015-2020 huyện Châu Thành đã huy động 33.636 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu đạt 35.497 tỷ đồng, tăng bình quân 16,41% (trong đó giá trị sản xuất công nghiệp bình quân tăng 16,56%; xây dựng 40,18% và nông nghiệp - thủy sản 4,8%/năm); tổng vốn đầu tư 33.636 tỷ đồng, bình quân mỗi năm tăng 15,90%.

Để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong 5 năm qua huyện tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) gắn với đồng hành hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Môi trường đầu tư kinh doanh huyện nhà ngày càng được cải thiện theo hướng thông thoáng, minh bạch, được cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư đánh giá cao. Hàng năm tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính luôn đạt 100%, tỷ lệ trả kết quả đúng hẹn đạt từ 99% trở lên.

Bước sang năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 song huyện Châu Thành vẫn phấn đấu thực hiện đạt và vượt 16/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 9.354 tỷ đồng. Việc triển khai thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giúp bộ mặt nông thôn huyện nhà ngày càng thêm khởi sắc. Xác định đây là chương trình trọng tâm để thúc đẩy nhanh phát triển sản xuất trong nông nghiệp, xây dựng kinh tế nông thôn, nâng cấp hạ tầng, tạo diện mạo nông thôn mới nên toàn hệ thống chính trị huyện nhà đã quyết liệt vào cuộc, xây dựng các chiến lược và kế hoạch hành động sát với thực tiễn. Kết quả đến hết tháng 6/2022, toàn huyện có 07/09 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; riêng 2 xã Bình An và Vĩnh Hòa Phú đến nay đã đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới, đang tập trung thực hiện các tiêu chí còn lại. Các tuyến đường liên xã, trục ấp của huyện được bê tông hóa đạt 86,3%. Số hộ sử dụng điện đạt 98,2%; tỷ lệ nhà đạt tiêu chí Bộ Xây dựng đạt 93,5%. Diện mạo nông thôn có sự thay đổi tích cực, hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được nâng cấp, đầu tư xây mới; năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp ngày càng tăng; góp phần giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Kinh tế phát triển ổn định tạo điều kiện cho huyện Châu Thành từng bước nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội. Theo đó, sự nghiệp giáo dục được quan tâm đúng mức, toàn huyện có 29/48 trường đạt chuẩn quốc gia, các trường học được xây dựng kiên cố, đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện ngày càng tốt hơn, 10/10 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ bác sĩ/vạn dân là 5; bình quân số giường bệnh/vạn dân là 23,01 (không tính giường trạm y tế xã). Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 2,15% và tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,95% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025.


Thị Trấn Minh Lương, huyện Châu Thành

Theo ghi nhận của ông Lê Quang Định, những thành quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được trong thời gian qua sẽ là bệ phóng vững chắc giúp huyện Châu Thành triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025 với quyết tâm phấn đấu tạo lập nhiều thành tựu lớn lao hơn nữa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân, đưa Châu Thành vững bước đi lên cùng với các địa phương trong tỉnh, thiết thực đồng hành cùng tỉnh Kiên Giang và cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó trong 5 năm tới, huyện tiếp tục tập trung khai thác có hiệu quả lợi thế của địa phương để thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất nhằm phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế từng địa phương. Tập trung hoàn thành các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2025 Châu Thành được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và có 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng và các nền tảng kinh tế - xã hội khác để đến cuối nhiệm kỳ đưa thị trấn Minh Lương đạt đô thị loại IV, Tắc Cậu đạt đô thị loại V.

Song song với phát triển kinh tế, huyện cũng sẽ dành sự quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực; chăm lo đời sống văn hóa và đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; cải cách tư pháp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo chỉ đạo của Chính phủ; từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính các cấp. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Nguyễn Luận (Vietnam Business Forum)