YÊN BÁI

Yên Bái tập trung nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới

09:39:17 | 8/11/2022

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu phấn đấu có thêm 2 huyện (huyện Văn Yên, Yên Bình) đạt chuẩn huyện NTM, hết năm 2025, toàn tỉnh có 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện Trấn Yên phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Với bộ tiêu chí mới về xây dựng NTM, trong đó, nhiều tiêu chí đã được nâng lên, đặc biệt tiêu chí nghèo đa chiều, tiêu chí về y tế... Khó khăn, thách thức là vậy, nhưng hiện nay, cả hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái đang tập trung nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu về xây dựng NTM trong giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021-2025. Trong đó, đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến, đề xuất các chính sách, giải pháp và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp, phát triển nông, lâm nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng NTM bền vững, phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt trên 50 triệu đồng/người/năm.

Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP hướng đến xuất khẩu. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt trên 70%, chỉ số hạnh phúc của người dân năm 2025 tăng 15% so với năm 2020. Đối với các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM, phấn đấu giữ vững và tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được để xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, ký kết hợp đồng liên kết sản xuất với nông dân và các tổ chức của nông dân, gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển các cơ sở sản xuất tại nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn…

Đình Bảo (Vietnam Business Forum)