PHÚ YÊN

Phú Yên quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2023

14:02:11 | 15/12/2022

Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Yên ước tăng 7,46%, vượt kế hoạch giao; tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng 3,2% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp ước 20.460 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 43.762 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch năm, tăng 26,3% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 236 triệu USD, vượt 14% kế hoạch năm, tăng 12,9%; doanh thu hoạt động du lịch đạt 2.760 tỷ đồng, gấp 7,2 lần so với cùng kỳ.

Tại kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII diễn ra từ ngày 7 - 9/12, ông Lê Tấn Hổ - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn, thách thức, UBND tỉnh Phú Yên đã xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2023.

Theo đó, năm 2023, Phú Yên phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,0%; tổng kim ngạch xuất khẩu 240 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn 8.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 21.000 tỷ đồng; tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới 77,1%; giải quyết việc làm 25.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 0,85%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 93,45%; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh cơ bản đạt 100%, trong đó tỷ lệ hộ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn đạt trên 52% ; tỷ lệ che phủ rừng 47%…


Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua chương trình, nội dung kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khoá VIII

UBND tỉnh Phú Yên tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện một số giải pháp trọng tâm như: tiếp tục tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đồng thời chỉ đạo xây dựng, ban hành ngay từ đầu năm kịch bản chỉ đạo, điều hành nền kinh tế tỉnh trong năm 2023, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể thực hiện theo từng tháng, từng quý, quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2023 đề ra.

UBND tỉnh Phú Yên cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2030, từng bước hướng dẫn, khuyến khích phát triển các vùng nuôi thủy sản thâm canh công nghệ cao, nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm chất lượng và kế hoạch; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp có thế mạnh của tỉnh như: chế biến nông - lâm - thủy sản, năng lượng tái tạo, năng lượng sinh khối; chú trọng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp công nghệ cao.

Các cấp, các ngành cần nâng cao hơn nữa chất lượng các dịch vụ, sản phẩm du lịch mang thương hiệu Phú Yên, theo hướng xanh, sạch, bền vững; khuyến khích, hỗ trợ đầu tư phát triển loại hình du lịch cộng đồng, có sự tham gia trực tiếp của người dân vào hoạt động du lịch; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, nhất là dự án lớn, tạo điểm nhấn, sức bật cho nền kinh tế.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Phú Yên cũng đề nghị các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; tập trung hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I/2023; tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội...

“Nhiệm vụ đề ra trong năm 2023 hết sức nặng nề, UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các đoàn thể, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và nhân dân trong tỉnh đoàn kết, chung sức, chung lòng, đề cao tinh thần, cộng đồng trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra trong năm 2023”, ông Lê Tấn Hổ nhấn mạnh.

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới