CAO BẰNG

Phát huy vai trò của những người có uy tín tại địa phương

09:12:12 | 1/12/2023

Tỉnh Cao Bằng hiện có 1.462 Người có uy tín (NCUT) tại các khu dân cư. Đây đều là những người được nhân dân tín nhiệm, bầu chọn, là cầu nối quan trọng giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đồng bào dân tộc thiểu số.

Cao Bằng là tỉnh biên giới phía Bắc của Tổ quốc, với 95% dân số là đồng bào DTTS, trong đó chủ yếu là Tày, Nùng, Mông, Dao… Những năm qua, cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền Người có uy tín của tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Tại huyện Thạch An  những  người uy tín luôn phát huy trách nhiệm, là nhân tố tích cực trong tuyên truyền, vận động và trực tiếp tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào công tác giảm nghèo, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương.

Trong các hạng mục xây dựng NTM vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hạng mục xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội cần sự chung tay đóng góp của người dân nhiều nhất. NCUT đã sáng tạo, linh hoạt, kiên trì bằng nhiều hình thức vận động, thuyết phục để đồng bào hiểu được lợi ích của xây dựng các hạ tầng kinh tế - xã hội cũng như vai trò, trách nhiệm của họ trong hoạt động này. Tiêu biểu có ông Trần Thanh Tịnh, người uy tín xóm Đức Hạnh, xã Quang Trọng tuyên truyền, vận động đồng bào đóng góp trên 88 triệu đồng, 3.000 ngày công lao động, hiến trên 9.000 m2 đất để xây dựng hạ tầng nông thôn, làm bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Nhiều NCUT trở thành chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, là tấm gương sáng trong thực hiện các chương trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh. Thôn Tân Hợp, xã Canh Tân có 73 hộ dân, trong đó có trên 30 hộ dân tộc Dao. Trước đây, các hộ chỉ trồng ngô, lúa, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm của người có uy tín trong cộng đồng, ông Triệu Văn Phúng dành nhiều thời gian đến từng nhà để trò chuyện, nắm bắt tâm tư của bà con, hướng dẫn bà con thay đổi nếp sống, sinh hoạt và sản xuất như: trồng cây có giá trị kinh tế cao, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm để vươn lên thoát nghèo.

Để chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo triển khai đạt hiệu quả, nhiều người uy tín tích cực tuyên truyền cho các hộ gia đình nắm rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát; vận động các hộ gia đình được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà dột nát huy động thêm các nguồn lực khác để hoàn thiện nhà ở. Như ông Đinh Văn Chấn, người có uy tín xóm Bó Dường, xã Vân Trình chủ động phối hợp chính quyền địa phương tổ chức rà soát về tình hình nhà ở của các hộ nghèo, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để tìm giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xóm vận động người dân trong cộng đồng dân cư giúp đỡ ngày công lao động cho các hộ nghèo thực hiện xây mới, sửa chữa nhà, qua đó giúp trên 200 ngày công lao động. Với cách làm này, nhiều hộ đang ở nhà tạm, nhà dột nát đã xây dựng, sửa chữa nhà ở với số tiền lớn hơn nhiều lần kinh phí được hỗ trợ.

Với tinh thần cần cù, sáng tạo, mong muốn cống hiến cho xã hội, nhiều NCUT là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, động viên con, cháu, vận động người dân trong thôn, bản tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xóa bỏ những tập quán canh tác lạc hậu, tạo ra những mô hình điển hình, góp phần giảm nghèo ở địa phương. NCUT góp phần cùng với hệ thống chính trị của tỉnh đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, toàn tỉnh có 17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 16 xóm đạt chuẩn nông thôn mới. Một số xã, xóm đang phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

Ngọc Bảo (Vietnam Business Forum)

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội