QUẢNG NAM

Quỹ tín dụng nhân dân Tây Điện Bàn: Đồng hành hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế

14:06:21 | 2/7/2024

Nhờ thực hiện cơ chế cho vay linh hoạt, huy động vốn vay hợp lý, xây dựng phương án kinh doanh phù hợp, Quỹ tín dụng nhân dân Tây Điện Bàn đã khẳng định là chỗ dựa của thành viên cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Ông Phan Phụng Đường - Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Tây Điện Bàn

Năm 2023, đứng trước khó khăn chung của nền kinh tế, Quỹ tín dụng nhân dân Tây Điện Bàn cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo cùng với tinh thần quyết tâm vượt khó của tập thể Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ, nhân viên của Quỹ đã tổ chức thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu cơ bản mà nghị quyết Đại hội thành viên đầu năm đã đề ra.

Trong năm 2023, tổng doanh số huy động vốn là 259.656 triệu đồng và chi trả cho khách hàng là 243.166 triệu đồng. Tất cả thành viên, khách hàng gửi tiền khi có nhu cầu rút tiền đều được đáp ứng kịp thời 100%, kể cả trước hạn. Đến ngày 31/12/2023, số dư tiền gửi huy động đạt 249.983,4 triệu đồng, tăng so với đầu năm là 16.489,9 triệu đồng, tỷ lệ tăng 7,06%; trong tổng số dư huy động 249.983,4 triệu đồng. Doanh số huy động trong thành viên là 203.733,8 triệu đồng, đạt tỷ lệ 81,50% và vốn huy động trên vốn chủ sở hữu là 16,34 lần. Tất cả tiền gửi huy động tại Quỹ đều được đóng bảo hiểm tiền gửi theo quy định.

Quỹ đã thực hiện tốt mục tiêu tương trợ, giúp đỡ thành viên về vốn để sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống và từng bước hạn chế nạn cho vay nặng lãi tại địa bàn hoạt động. Trong năm, Quỹ đã giải quyết cho 1.594 lượt thành viên vay vốn, tổng doanh số cho vay là 178.240 triệu đồng, bình quân 111 triệu đồng/món vay, lớn nhất là 1,45 tỷ đồng/món vay. Đến ngày 31/12/2023, tổng dư nợ cho vay 178.016 triệu đồng, đạt 100,60% kế hoạch; dư nợ cho vay đạt 71,21% tổng tiền gửi huy động.

Đời sống của cán bộ, nhân viên làm việc tại Quỹ lúc đầu có khó khăn nhưng đến nay đã ổn định. Thu nhập bình quân trên 12.000.000 đồng/người/tháng, đảm bảo được mức sinh hoạt tối thiểu cho người lao động. Cán bộ nhân viên được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ nên yên tâm làm việc.


Quỹ đã thực hiện mục tiêu tương trợ, giúp đỡ thành viên về vốn để sản xuất, kinh doanh, phục vụ đời sống

Từ nguồn vốn vay của Quỹ, thành viên đã có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi như: Nuôi dê, nuôi hươu, nuôi bò lai, nuôi heo siêu nạc, nuôi cá nước ngọt, trồng bông, sản xuất lúa lai, bắp lai,... các ngành nghề dệt vải, mây tre, gia công chế biến cá xuất khẩu, cơ khí, máy móc nông cụ, phương tiện vận tải đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết tệ nạn cho vay nặng lãi và tình trạng bán sản phẩm non tại địa phương.

Điều đáng nói là hoạt động của Quỹ đã gắn bó, giải quyết kịp thời các nhu cầu vốn của thành viên. Lòng tin của cán bộ nhân dân về tín dụng hợp tác đã được khôi phục. Quy mô hoạt động của Quỹ tín dụng ngày càng mở rộng. Đã tạo ra được một kênh tài chính đủ sức vươn, tác động thúc đẩy kinh tế hộ phát triển. Quỹ đã trở thành chỗ dựa, người bạn đồng hành của thành viên, nông dân trong quá trình phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo tại các địa phương.


Quỹ đã trở thành chỗ dựa, người bạn đồng hành của thành viên, của nông dân trong quá trình phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo tại các địa phương

Ông Phan Phụng Đường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ cho biết: Trong quá trình hoạt động, Quỹ cũng thường xuyên giáo dục rèn luyện đạo đức cho đội ngũ cán bộ nhân viên, đào tạo và đào tạo lại trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước chuẩn hóa đội ngũ nhân sự; tích cực cử cán bộ nhân viên đi tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về quản trị điều hành, kiến thức pháp luật, quản trị rủi ro, nghiệp vụ hoạt động. Đồng thời, thực hiện công tác an sinh xã hội, trích phúc lợi ủng hộ các hoạt động, phong trào tại địa phương, các đơn vị trung tâm từ thiện, trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ các trường học trên địa bàn, phát thưởng học sinh vượt khó.

Tuy còn nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ, nhân viên Quỹ đã năng động, linh hoạt bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra với phương châm "Hỗ trợ, hợp tác, cùng phát triển", lấy kết quả kinh doanh và hiệu quả phục vụ xã hội để đánh giá hoạt động. Với những kết quả đã đạt được, Quỹ tín dụng nhân dân Tây Điện Bàn luôn khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Duy Anh (Vietnam Business Forum)