"Các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam cần nâng cao lợi thế cạnh tranh để tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu…"

Đó là khuyến nghị của ông Matsumoto - Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tại Tp.HCM tại buổi Họp báo và Lễ ký kết hợp tác "Metalex Vietnam 2022" - "Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ 2022". Sự kiện do RX Tradex Vietnam - Nhà tổ chức triển lãm hàng đầu khu vực ASEAN phối hợp cùng JETRO, Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Tp.HCM (ITPC), Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ Tp.HCM (CSID) tổ chức.

Tăng cường xúc tiến thương mại qua Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài

Sau những biến cố liên tiếp như chiến tranh thương mại, đại dịch, xung đột quân sự…, hầu hết doanh nghiệp xuất khẩu đều nhận ra rằng không thể phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống. Giải pháp để mở rộng, đa dạng hóa thị trường hữu hiệu là xúc tiến thương mại qua Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài.