ĐỒNG THÁP

Đồng Tháp hướng đến năm 2020

16:18:21 | 24/5/2010

Hiện, quan điểm chung của toàn vùng ĐBSCL là đổi mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp với công nghiệp chế biến, chuyển hướng cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Đồng Tháp cũng đang trên đà chuyển mình mạnh mẽ theo định hướng này.

Phát triển nhanh

Đồng Tháp là tỉnh ở vị trí đầu nguồn ĐBSCL, hàng năm được phù sa bồi đắp nên đất màu mỡ, nông nghiệp và thuỷ sản phát triển. Tạo cơ sở cho tỉnh phát triển nông nghiệp với chế biến hàng nông sản, thuỷ sản phục vụ nội địa và xuất khẩu rất tốt cho hiện tại cũng như tương lai. Đồng Tháp có đường biên giới dài 52 km với Campuchia nên cơ hội trao đổi hàng hoá thương mại dịch vụ hai chiều giữa Việt Nam và Campuchia rất cao. Hệ thống mạng lưới giao thông thủy bộ tạo tiền đề cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhất là trong tương lai kết nối được tuyến đường N1, N2 và đường Hồ Chí Minh đến các tỉnh trong vùng ĐBSCL và thành phố Hồ Chí Minh. Song song đó là nguồn lao động dồi dào phần lớn là nông dân, nếu được đào tạo tay nghề có thể đáp ứng nhu cầu của quá trình phát triển…Với những tiền đề trên, trong những năm qua kinh tế của tỉnh liên tục đạt mức tăng trưởng cao. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001-2007 đạt 11.36%/ năm 2008, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16,56%, cao nhất vùng ĐBSCL. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, mạng lưới đô thị có bước phát triển đáng kể (thị xã Sa Đéc được nâng lên đô thị loại III, thị trấn Hồng Ngự lên đô thị loại IV, thị xã Cao Lãnh lên thành phố trực thuộc tỉnh).

Thời gian tới, Đồng Tháp xác định sẽ tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp và thương mại - dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho các DN mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh; tạo thêm nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập người lao động; khuyến khích đầu tư phát triển những sản phẩm đang có lợi thế về thị trường tiêu thụ.

Phân vùng kinh tế

Từ những dấu hiệu tăng trưởng trên, kết hợp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2005-2010. Nghị quyết tỉnh Đảng bộ đã định hướng phát triển tỉnh theo ba vùng kinh tế là: Vùng Hồng Ngự gồm 3 huyện Hồng Ngự, Tam Nông, Tân Hồng với diện tích 1.117km2 (33,10%); dân số 401.951 người. Đây là vùng có dân cư và sự phát triển kinh tế không đồng điều, kinh tế chủ yếu là trồng lúa, thủy sản và trao đổi hàng hoá giữa Việt Nam và Campuchia. Vùng Cao Lãnh gồm 3 huyện Thanh Bình, Tháp Mười, Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh với diện tích 1.467km2 (43,47%); dân số 642.751 người. Đây là vùng có dân cư và sự phát triển kinh tế không đồng điều; thành phố Cao Lãnh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học của tỉnh. Dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2006 – 2010 đạt 14,5%/năm… Lấp Vò và thị xã Sa Đéc, diện tích 790km2 (25,43%); dân số 609978 người. Đây là vùng sớm phát triển, dân cư đông đúc; có nhiều tiềm năng kinh tế như công nghiệp, kinh tế vườn. Ngoài ra, còn có các thị tứ tương đối hình thành rõ nét là trung tâm các xã: Tân Thành (huyện Lai Vung), Tân Nhuận Đông (huyện Châu Thành), Vĩnh Thạnh và Định Yên (huyện Lấp Vò)…

Chưa có sức hấp dẫn nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sự phát triển hiện nay đòi hỏi Đồng Tháp phải nhanh chóng hoàn thiện mạng lưới đô thị. Vì vậy, tỉnh cũng sẽ điều chỉnh mạng lưới đô thị tỉnh Đồng Tháp nhằm xác định lại một hệ thống đô thị cho phù hợp với hiện trạng phát triển. Tỉnh cũng phát triển mạng lưới đô thị gắn liền với quy hoạch phân bố dân cư, hình thành các điểm dân cư tập trung mang tính chất đô thị phù hợp với quy hoạch thoát lũ và thực hiện chủ trương “sống an toàn, ổn định và phát triển trong điều kiện thường xuyên có lũ”.

Hoài Phố

Các tin khác