NINH THUẬN

Các khu công nghiệp Ninh Thuận: Hiện chưa có dự án đầu tư thứ cấp đăng ký

15:10:22 | 8/6/2010

Kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận chưa phát triển so với đa số các tỉnh khác trên phạm vi toàn quốc, thu ngân sách thấp, cơ cấu công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của địa phương còn thấp, vì vậy việc xây dựng các KCN tại địa phương là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Khu công nghiệp Phương Nam

Vấn đề cần quan tâm hiện nay là xúc tiến đầu tư có hiệu quả, nhanh chóng kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư tại tỉnh.

Tỉnh Ninh thuận đang thực hiện xây dựng 2 khu công nghiệp: Du Long và Phước Nam. Dự án xây dựng - kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Du Long, tổng diện tích 410 ha, do Công ty TNHH Liên Doanh Hoa Chen Long Đức Phong - Hoàng Quân làm chủ đầu tư. Dự án khởi công xây dựng ngày 19/5/2008 với quy mô giai đoạn I là 254ha, nhưng do gặp phải một số khó khăn chung từ ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, chủ đầu tư đã xin dãn tiến độ xây dựng Dự án đến năm 2009.

Năm 2010, Dự án cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Du Long bắt đầu triển khai thi công nhưng khối lượng triển khai thực hiện đến nay chỉ đạt khoảng 10% khối lượng cơ sở hạ tầng phải thực hiện theo tiến độ đầu tư. Vì vậy, hiện nay bên trong KCN Du Long chưa có Dự án đầu tư thứ cấp nào đăng ký đầu tư thực hiện.

Dự án xây dựng - kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phước Nam, tổng diện tích 370 ha, do Công ty cổ phần đầu tư Phước Nam Ninh Thuận làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện xây dựng từ tháng 10/2006 trên phần diện tích đất giai đoạn I là 156 ha. Dự án đã được triển khai xong các hạng mục cơ bản của giai đoạn I như san nền, hệ thống các tuyến đường giao thông chính, hệ thống điện - nước đến chân công trình. Khối lượng triển khai thực hiện đến nay đạt khoảng 60% khối lượng thực hiện của Dự án. Hiện nay, bên trong KCN Phước Nam chưa có Dự án đầu tư thứ cấp nào đăng ký đầu tư thực hiện.

Để giải quyết nhu cầu nguồn nhân lực cho các Khu công nghiệp, Ban quản lý các khu công nghiệp căn cứ vào nhu cầu thực tế, trực tiếp làm việc với các cơ sở đào tạo trong tỉnh và ngoài tỉnh tổ chức các lớp đào tạo công nhân cho các Doanh nghiệp. Đồng thời, hiện nay tỉnh Ninh Thuận đang xúc tiến thực hiện một kế hoạch dài hạn nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương thông qua một số hình thức như mở thêm chi nhánh các một số trường Đại học tại tỉnh Ninh Thuận, mở thêm trường đào tạo nghề, trung học chuyên nghiệp. Tỉnh Ninh Thuận đang triển khai xây dựng một số khu nhà ở cho công nhân cũng là một biện pháp tạo thêm sức hút giữ nguồn nhân lực cho đia phương.

Trong năm 2010, các Chủ đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp đã và sẽ tiếp tục tạo các cơ hội đàm phán, tiếp xúc trực tiếp với các nhóm tập đoàn kinh tế nước ngoài để kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp.Ban quản lý các khu công nghiệp và các Chủ đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp cần sự giúp đỡ, cung cấp thêm thông tin từ các Đại diện thương mại tại nước ngoài của các tổ chức và chính quyền Việt Nam.

Mỹ Hương