ĐẮK LẮK

Vững bước trong giai đoạn mới

08:57:58 | 22/2/2011

Hòa cùng nhịp điệu phát triển kinh tế sôi động của khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk liên tục gặt hái được nhiều thành tựu khởi sắc, biểu hiện ở tốc độ tăng trưởng kinh tế gia tăng qua từng năm, cơ cấu tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.

Giai đoạn 2006 – 2010, nền kinh tế Đắk Lắk duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Cụ thể, tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm (giá so sánh 1994) bình quân hàng năm đạt trên 12%; Trong đó ngành công nghiệp-xây dựng tăng trưởng hơn 18%, dịch vụ hơn 22%, nông-lâm-ngư nghiệp hơn 6%. Kết quả này đã góp phần giảm tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp từ 65,5% (năm 2005) xuống 49,7% (năm 2010), công nghiệp-xây dựng tăng từ 13,2% lên 17,6%, các ngành dịch vụ tăng từ 21,2% lên 32,7%. Một điểm đáng phấn khởi nữa là, quy mô nền kinh tế đến năm 2010 ước đạt trên 12.800 tỷ đồng, tức gấp 1,77 lần so với năm 2005 và 2,62 lần so với năm 2000.

Có nhiều nguyên nhân đem đến kết quả khởi sắc này, trong đó không thể không kể đến công tác huy động vốn đầu tư xã hội đã được triển khai khá quyết liệt, đạt hiệu quả cao. Theo thống kê chưa đầy đủ, vốn đầu tư vào nền kinh tế liên tục tăng mạnh qua các năm, đặc biệt là trong 2 năm cuối kỳ 2009-2010. Trong 5 năm qua, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 29.436 tỷ đồng, tức gần bằng 32% GDP (theo giá hiện hành). Nguồn vốn này đã được sử dụng cho đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội: giao thông, thủy lợi, điện, nước, trường học, bệnh viện…, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống cho nhân dân. Chỉ tính riêng lĩnh vực thủy lợi, trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng tổng cộng 177 công trình, nâng tổng số công trình thủy lợi toàn tỉnh lên gần 610 công trình. Ngoài ra còn đầu tư kiên cố hóa khoảng 430km kênh mương, nâng chiều dài kênh mương được kiên cố hóa lên gần 630km. Tính đến nay, hệ thống thủy lợi bảo đảm tưới chủ động cho hơn 70% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới (tương đương khoảng 194.000 ha). Mặc dù sản xuất nông nghiệp trong mấy năm gần đây liên tục gặp bất lợi do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nhưng vẫn có bước phát triển mạnh mẽ cả chất lẫn lượng. Cùng với nông nghiệp, sản xuất công nghiệp cũng đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân 28%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2010 (giá so sánh 1994) ước đạt 3.750 tỷ đồng, tăng hơn 3,4 lần so với năm 2005.

Phát huy những thành quả đạt được, lãnh đạo cùng nhân dân tỉnh Đắk Lắk bước vào giai đoạn 2011 - 2015 với khí thế và quyết tâm mới. Dựa trên khả năng huy động các nguồn lực và các mục tiêu, phương án tăng trưởng kinh tế đến năm 2015 của Đắk Lắk bao gồm: Phấn đấu tăng trưởng GDP (giá so sánh 1994) giai đoạn 2011-2015 bình quân hàng năm từ 14-15%; Quy mô nền kinh tế (GDP) năm 2015 gấp gấp 1,9 - 2 lần so với năm 2010; Cơ cấu kinh tế năm 2015 nông-lâm-ngư nghiệp chiếm 32-33%, công nghiệp - xây dựng 25-26%, thương mại - dịch vụ 41-42%; Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm 2011-2015 đạt 4.000 triệu USD.

Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung mọi nỗ lực phấn đấu thúc đẩy sản xuất phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; tăng cường khả năng cạnh tranh song song với nâng cao chất lượng phát triển các ngành và các địa phương. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cả trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó đẩy mạnh đầu tư các dự án có hiệu quả, các công trình hạ tầng quan trọng, tập trung vốn cho các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2011 – 2012. Về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và các lĩnh vực xã hội, tỉnh sẽ chú trọng tìm ra những giải pháp hữu hiệu tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc chuyển giao ứng dụng và phát triển công nghệ cao, kỹ thuật công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Ngoài ra tỉnh cũng sẽ nỗ lực hoàn thành công tác quy hoạch đô thị Buôn Ma Thuột và các đô thị thuộc tỉnh bảo đảm cho sự phát triển trong tương lai theo định hướng phát triển đến năm 2020.

Việt Hoàng