HÀ TĨNH

Nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư

12:42:04 | 14/9/2011

Năm 2010, Hà Tĩnh vượt mười bậc trên bảng chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (đứng thứ 37 trên 63 tỉnh thành). Tìm hiểu về những kinh nghiệp của tỉnh trong việc nâng cao chỉ số PCI, Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Phan Cao Thanh - Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư. Bích Hường thực hiện.

Ông có thể chia sẻ kinh nghiệm của Hà Tĩnh trong việc nâng cao chỉ số PCI?

Trong những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành các giải pháp đồng bộ cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) triển khai các dự án, tập trung vào ba mảng chủ yếu: Thứ nhất: Đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn tỉnh một cách toàn diện. Hà Tĩnh có bộ phận công khai thủ tục hành chính một cửa liên thông, tiếp nhận hồ sơ kinh doanh, tiếp nhận hồ sơ qua mạng, chỉ cần 3 ngày là có kết quả để thành lập đăng ký kinh doanh, đối với các doanh nghiệp Trung ương là 5 ngày điều này rất thuận lợi, các doanh nghiệp cấp bách cần thành lập chi nhánh chỉ cần 01 ngày sẽ hoàn tất.

Thứ hai, Tập hợp huy động tổng hợp các nguồn lực để xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Trong đó ưu tiên đầu tư cho các vùng kinh tế trọng điểm như: TP. Hà Tĩnh, KKT Vũng Áng, KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, các làng nghề,...Hiện nay, giao thông hạ tầng kỹ thuật được cải thiện đáng kể, các trục đường được mở khai thông, Bưu chính phát triển, thời gian tới có cảng nước sâu Vũng Áng,.. đáp ứng với yêu cầu thu hút đầu tư và phát triển kinh tế.

Thứ 3, Tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký đầu tư như chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, giải phóng mặt bằng,.. Tỉnh hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông, được hỗ trợ chi phí đào tạo, chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm mới... Các doanh nghiệp đầu tư trong địa bàn KKT Vũng Áng, KKT cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo được áp dụng các mức ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, và được bàn giao mặt bằng đã được xây dựng các công trình hạ tầng đến hàng rào theo tiến độ thực hiện của dự án. Với các giải pháp trên, cho nên mấy năm gần đây chỉ số PCI của Hà Tĩnh được tăng lên đáng kể.

Thành công trong việc nâng cao chỉ số PCI nhưng chi phí không chính thức của Hà Tĩnh lại đứng cuối bảng so với các tỉnh duyên hải Miền Trung, Ông nghĩ sao về điều này?

Trước hết có thể nói rằng doanh nghiệp Hà Tĩnh phần lớn là doanh nghiệp nhỏ, có những chủ doanh nghiệp khởi nghiệp từ kinh tế hộ gia đình, nên khả năng tiếp cận thông tin, hay sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Nhưng cũng phải nhìn nhận việc công khai thủ tục hành chính tại các bộ phận giao dịch một cửa đang còn gặp khó khăn do số lượng thủ tục hành chính rất nhiều, việc niêm yết thông tin qua các trang thông tin điện tử cũng gặp hạn chế về cập nhật nội dung, tốc độ đường truyền chậm, không ổn định. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cơ quan chưa đồng bộ, kịp thời, thời gian phản hồi còn chậm.

Khắc phục những nhược điểm này, trong thời gian qua, Hà Tĩnh đã ban hành quy trình tiến hành làm thủ tục đăng ký hồ sơ, tất cả được công khai minh bạch, công khai thủ tục hành chính tại các sở, ngành, cơ quan có liên quan, việc giải quyết thông qua cơ chế một cửa, hoặc một cửa liên thông. Tôi lấy ví dụ như trước đây, doanh nghiệp tiếp cận thông tin chậm, thì nay chúng ta tập trung vào một đầu mối để giải quyết. Hàng năm tỉnh tổ chức các buổi hội đàm với các DN để trao đối kinh nghiệm cũng như tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để có biện pháp để giải quyết tạo điều kiện cho các DN trong sản xuất, kinh doanh.

PCI 2010 có sự tham gia của Doanh nghiệp FDI và Hà Tĩnh đã làm gì để giúp các doanh nghiệp này giảm “chi phí gia nhập thị trường”?

Khác với các năm trước, PCI 2010, đánh giá có sự khảo sát của khu vực FDI, chỉ số PCI 2010 chịu ảnh hưởng đáng kể của các DN FDI này. Để giảm “Chi phí phí gia nhập thị trường” cho cho các Doanh nghiệp FDI, Hà Tĩnh đã tập trung thực hiện các nhóm giải pháp: cải cách thủ tục hành chính ; về nguồn nhân lực, Hà Tĩnh và nâng cao nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, trong đó ưu tiên đào tạo lao động, dạy nghề, đào tạo chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất thực hiện dự án. Thứ ba, Hà Tĩnh hết sức tạo điều kiện thuận lợi cho các DN tiếp cận thông tin, các chủ trương chính sách của Nhà nước. Thực hiện công khai và công bố rộng rãi quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo điều kiện đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng; Theo dõi giám sát việc thi hành pháp luật về đầu tư để kịp thời xử lý vướng mắc trong quá trình cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Bổ sung cập nhật danh mục kêu gọi đầu tư phù hợp với nhu cầu và quy hoạch phát triển của địa phương. Cuối cùng đó là giải pháp nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức nhất là các bộ phận, cơ quan xử lý trực tiếp các thủ tục cấp phép đầu tư tại Hà Tĩnh.

Bích Hường