KHÁNH HOÀ

Hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị

1:29:27 PM | 28/11/2011

Với nỗ lực hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị đáp ứng được nhu cầu đi lại cũng như để đẩy mạnh thu hút đầu tư, ngành giao thông vận tải Khánh Hòa đã tạo động lực để kinh tế xã hội ngày càng phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân.

Theo Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa, trong giai đoạn 2006-2010 tỉnh đã đầu tư 1.704, 522 tỉ đồng xây dựng các công trình giao thông trọng điểm bằng các nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia và ngân sách tỉnh.

Đi đôi với đầu tư xây dựng mới, Sở Giao thông Vận tải thường xuyên thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng và sửa chữa đường bộ các tuyến đường do tỉnh quản lí, bảo đảm giao thông êm thuận phục vụ phát triển kinh tế và nhu cầu đi lại của nhân dân.

Hiện nay đường giao thông đường bộ đã đi qua trung tâm các xã trong tỉnh và liên thông giữa các vùng trong tỉnh, đạt chỉ tiêu về phát triển hệ thống đường bộ đến trung tâm tất cả các xã trong tỉnh theo Nghị quyết đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV đề ra. Với kết cấu hạ tầng giao thông hiện có đã đáp ứng được cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh.

Về lĩnh vực vận tải, toàn tỉnh có 14 hợp tác xã vận tải, 30 công ty cổ phần và TNHH, 14 doanh nghiệp tư nhân và 10 hộ kinh doanh cá thể kinh doanh vận tải. Hoạt động vận tải công cộng cũng phát triển, từ năm 2003 xe buýt nội thị được đưa vào hoạt động, đến nay đã có 44 đầu xe hoạt động trên 6 tuyến trong thành phố Nha Trang và các xã ngoại thành phố; thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động vận tải công cộng đã phát triển thêm 02 tuyến xe buýt liên huyện: Nha Trang – Cam Ranh; Nha Trang – Ninh Hòa – Vạn Ninh. Loại hình vận tải taxi cũng phát triển mạnh trong 5 năm gần đây, đến nay đã có 15 doanh nghiệp với 734 đầu xe hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh.

Về phương tiện thủy nội địa, toàn tỉnh có 637 phương tiện thuộc diện đăng ký đăng kiểm, đa số chủ sở hữu đều thuộc doanh nghiệp tư nhân và hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực vận tải khách du lịch là chính, một số ít phương tiện vận chuyển hàng hóa từ đất liền ra các đảo ven bờ thuộc vịnh Nha Trang, Vạn Ninh, Ninh Hòa và Cam Ranh.

Ngành giao thông cũng tích cực cải cách thủ tục hành chính, tạo sự thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần phòng chống tham nhũng và lãng phí.

Ngành giao thông cũng tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng đối với mọi thành phần kinh tế tham gia kinh doanh vận tải. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vận tải hành khách công cộng, mở thêm nhiềm tuyến xe buýt mới liên kết giữa đô thị với khu công nghiệp, khu kinh tế... Tăng cường các biện pháp quản lý điều hành trật tự an toàn giao thông đô thị như phân luồng tuyến, trang bị tín hiệu điều khiển giao thông.

Theo ông Nguyễn Công Định - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa, theo chiến lược phát triển và hoàn thiện mạng lưới giao thông giai đoạn 2011-2020 của ngành giao thông vận tải Khánh Hòa, giai đoạn 2011 – 2015, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh nâng cấp 18 tuyến đường theo quy hoạch, với tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông là 4.528 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 2.829 tỉ đồng, vốn địa phương là 1.699 tỉ đồng (bình quân mỗi năm ngân sách địa phương phải bố trí 339,8 tỉ đồng. Đồng thời tập trung nâng cấp các tuyến đường hiện có nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng. Thực hiện đầu tư đoạn 3 tuyến Nha Trang – Đà Lạt, từ Cao Bá Quát – Cầu Lùng (Nha Trang - Diên Khánh) với tổng mức đầu tư khoảng 984 tỷ đồng, hiện nay UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương đầu tư theo hình thức BT.

Các dự án đầu tư đường bộ thuộc hệ thống quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh cũng đang được Bộ Giao thông Vận tải triển khai thực hiện như: Tuyến tránh QL1A qua thị trấn Diên Khánh với số vốn 217,3 tỉ đồng, đang thực hiện bước lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật; Tuyến tránh QL1 A qua Cam Ranh, nâng cấp mở rộng đoạn QL1 từ Cam Ranh đến Phan Rang và nâng cấp mở rộng quốc lộ 26 qua huyện Ninh Hòa đang thực hiện bước lập dự án đầu tư.

Để thực hiện được kế hoạch phân kỳ đầu tư xây dựng đường bộ theo Quy hoạch đến 2020, phải phát huy nội lực, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách thu hút vốn đầu tư từ nhiều thành phần kinh tế cho cơ sở hạ tầng giao thông. Tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của nước ngoài với các hình thức đa dạng nhằm phấn đấu đạt mục tiêu phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch đã được HĐND tỉnh thông qua.

Hoàng Lan