NINH THUẬN

Y tế Ninh Thuận: Xây dựng các mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng

15:40:51 | 8/6/2010

Ninh Thuận là một trong những tỉnh nghèo của cả nước, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện CSHT còn nhiều thiếu thốn. Hiện nay, các bệnh viện tuyến huyện cũng như tuyến tỉnh do thiếu các trang thiết bị khám chữa bệnh nên ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân, dẫn đến người dân phải chuyển viện lên tuyến trên rất tốn kém, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiều số, đời sống còn nhiều khó khăn.

Trước năm 2006, hệ thống y tế tỉnh huyện chỉ có: 01 Bệnh viện đa khoa tỉnh, 01 Bệnh viện đa khoa khu vực, 01 Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng, 06 Trung tâm y tế huyện/thị (trong đó có 2 bệnh viện) và 08 Trung tâm chuyên khoa trực thuộc sở. Đến nay, đã thành lập thêm và đưa vào hoạt động các đơn vị: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam (huyện mới tách), Bệnh viện huyện Thuận Bắc. Quy mô giường bệnh tăng từ 18,6 giường/1 vạn dân (năm 2006) lên đến 22,0 giường/1vạn dân (năm 2010). Tỷ lệ bác sĩ/vạn dân tuy còn thấp nhưng cũng tăng được từ 05 bác sĩ/vạn dân (năm 2006) lên 5,6 bác sĩ/vạn dân (năm 2010).

Mạng lưới y tế cơ sở bao phủ toàn bộ các xã/phường: 100% xã có trạm y tế, 100% thôn bản có nhân viên y tế thôn bản, tỷ lệ xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế tăng từ 26% vào năm 2006 lên 44,6% vào năm 2009 và dự kiến đạt 60% vào cuối năm 2010. Xây dựng được nhiều mô hình chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng dưới hình thức tự quản. Xây mới 02 Bệnh viện đa khoa huyện (Ninh Hải, Thuận Bắc), 02 Phòng khám đa khoa khu vực (Phú Nhuận, Phan Rang); cải tạo, nâng cấp, mở rộng 02 Bệnh viện (bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn và bệnh viện huyện Ninh Phước), 03 Phòng khám đa khoa khu vực (Quảng Sơn, Phan Rang, Nhơn Hải) và 01 Trung tâm Y tế. Đang đầu tư xây mới Bệnh viện đa khoa tỉnh dự kiến hoàn thành phần xây lắp vào cuối năm 2010. Đang chuẩn bị đầu tư xây dựng Bệnh viện huyện Thuận Nam và 2 Trạm Y tế chưa có cơ sở làm việc.

Hoạt động của các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn, hiện nay toàn tỉnh có 02 Phòng khám đa khoa, 116 phòng khám chuyên khoa Đông và Tây y. Các phòng khám tư nhân đã góp phần giảm tải cho khu vực y tế công và đáp ứng phần nào nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân hoạt động theo đúng chức năng đã đăng ký. Ngoài ra, Sở đã huy động, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức từ thiện tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân (triển khai các bếp ăn từ thiện, khám sàng lọc và điều trị trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, mổ chỉnh hình cho các trường hợp sứt môi, chẻ vòm, sẹo bỏng dính…).

Ngành y tế Ninh Thuận mong muốn nhận được hỗ trợ của Bộ Y tế và các Trường Đại học Y Dược trong việc ưu tiên chỉ tiêu đào tạo bác sĩ và dược sĩ đại học theo địa chỉ cho Ninh Thuận. Ninh Thuận cần thêm ít nhất 160 bác sĩ để đạt 7bác sĩ/vạn dân. Bên cạnh đó, bệnh viện đa khoa tỉnh sẽ hoàn thành vào cuối năm 2010 nhưng chưa có nguồn để đầu tư trang thiết bị, một số đơn vị tuyến tỉnh và các trạm Y tế còn thiếu nhiều trang thiết bị chưa có nguồn hỗ trợ. Cơ sở làm việc của một số đơn vị tuyến tỉnh và trạm y tế đã xuống cấp, chưa có nguồn để nâng cấp…

Văn lượng