NINH THUẬN

Ngành nông nghiệp Ninh Thuận với những phát triển mới

3:18:33 PM | 8/6/2010

Ninh Thuận là tỉnh có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, quanh năm nắng nóng, nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp luôn trong tình trạng bị thiếu. Vì vậy, công tác nghiên cứu ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật luôn ngành nông nghiệp Ninh Thuận đặc biệt quan tâm và bước đầu đã phát huy tác dụng, hiệu quả.

Trong những năm qua ngành nông tỉnh đã khảo nghiệm và chuyển giao nhiều giống lúa, bắp lai mới năng suất cao, chất lượng tốt... cung cấp hàng năm từ 1.500-2.000 tấn lúa giống năng suất cao, chất lượng tốt, 100% giống bắp lai cho sản xuất trên địa bàn tỉnh: nâng cao năng suất lúa từ 45 tạ/ha năm 2005 đạt 52 tạ/ha năm 2009; nâng cao năng suất bắp từ 27,3 tạ/ha năm 2005 đạt 34,2 tạ/ha năm 2009.

Sản xuất và chuyển giao giống nho mới cho các địa phương trên toàn tỉnh với quy mô 200 ha, nâng tổng diện tích giống nho mới lên trên 400 ha, gồm các giống như NH 0148, Black Queen, Italia, Pacchon,... Khảo nghiệm và chuyển giao các giống mì cao sản cung cấp đủ để trồng từ 1.000-2.000 ha, các giống thuốc lá chất lượng cao, giống mía đường. Giống dê, cừu: chuyển giao có kiểm soát giống dê Boer Mỹ và 60 con cừu thuần và cừu đực F1 giống cừu Úc. Đã lai tạo được trên 4.000 con lai có ưu thế vượt trội về trọng lượng so với dê, cừu địa phương và sức chống chịu bệnh tật tốt, tình thích nghi cao. Giống Bò lai: đã chuyển giao cho nông dân 230 con Bò đực giống để phục vụ lai tạo nâng cao chất lượng đàn. Tỉ lệ lai Sind tăng từ 8% (năm 1995) lên 32% năm 2009.

Lĩnh vực thủy sản đã thực hiện thành công nhiều mô hình nuôi tôm, mở ra một hướng đi mới cho nghề nuôi tôm không chỉ ở Ninh Thuận mà còn điển hình áp dụng cho cả nước. Một số mô hình cụ thể như: mô hình nuôi tôm sú trên vùng đất cát; mô hình nuôi tôm sú thâm canh; mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng; mô hình tổ cộng đồng nuôi tôm thương phẩm. Đối với nghề nuôi hải đặc sản trong những năm qua đã ứng dụng và thực hiện thành công một số đối tượng mới có ý nghĩa lớn đối với nghề nuôi địa phương như: mô hình nuôi tôm hùm lồng; mô hình trồng cây rong Sụn được thực hiện đầu tiên tại Ninh Thuận và cho đến nay đã được phát triển cho hầu hết các địa phương trong cả nước, góp phần rất lớn trong việc giải quyết công ăn việc làm, xoá đói giảm nghèo cho nhân dân các vùng ven biển còn nhiều khó khăn; ngoài ra còn có một số mô hình khác cũng đang được phổ biến trong sản xuất như mô hình nuôi sò Huyết, mô hình nuôi ốc Hương, mô hình nuôi cá Chẽm

Nước cho sản xuất và sinh hoạt luôn luôn là vấn đề nổi cộm trên địa bàn tỉnh và phải được giải quyết một cách lâu dài trong nhiều năm; để giải quyết vấn đề trên, hiện nay UBND tỉnh và Sở NN & PTNT đang thực hiện các giải pháp sau: tiếp tục xây dựng các dự án thủy lợi (hồ, đập, kênh mương) theo qui hoạch đến 2020 đã đuợc phê duyệt như: Tân Mỹ, Sông Than, Ô Căm, Tân Giang II, Đa Mây… Huy động các nguồn vốn tài trợ trong và ngoài nước (vốn hỗ trợ của Chính phủ, vốn trái phiếu, ODA…) để đầu tư hòan thành các công trình thủy lợi; hoàn thiện hệ thống kênh mương trên địa bàn tỉnh đảm bảo tưới hết diện tích và tiết kiệm nước: kênh Đông Sông Pha, Mương Chai, kênH Nam, kênh Bắc, kênh cấp I hồ Tân Giang,… các kênh cấp 2,3 thuộc các hồ chứa mới xây dựng… Nghiên cứu các giải pháp tưới tiết kiệm nước (tưới nhỏ giọt, tưới theo chu kỳ...): nhằm tiết kiệm nguồn nước, sử dụng có hiệu qủa đồng thời mang lại năng suất cao cho cây trồng; Xây dựng các giải pháp điều tiết nước hợp lý giữa các hồ, đập; giữa các hệ thống kênh mương nhằm khắc phục các trường hợp thiếu nước cục bộ tại một vùng, một địa phương do chưa có sự liên thông của hệ thống thủy lợi; chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng chịu hạn, tiết kiệm nước. Xây dựng các giải pháp và hệ thống công trình nhằm đối phó với biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống dân cư trên địa bàn tỉnh.

Với đặc thù là vùng khô hạn nhưng chăn nuôi ở Ninh Thuận rất phát triển và được xem là thế mạnh của ngành nông nghiệp tỉnh. Điều kiện khí hậu khô, ít mưa thuận lợi cho chăn nuôi gia súc nhất là dê cừu. Nông dân Ninh Thuận có kinh nghiệm, truyền thống chăn nuôi gia súc (bò, dê, cừu ) từ rất nhiều năm. Sản phẩm dê, cừu Ninh Thuận đã có thương hiệu, có lợi thế cạnh tranh do tính chất đặc thù và chất lượng riêng có của sản phẩm. Trong định hướng phát triển của tỉnh hiện nay và tương lai sẽ tiếp tục phát huy, phát triển ngành chăn nuôi gia súc có sừng.

Ngành nông nghiệp Ninh Thuận muốn phát triển bền vững, lâu dài thì cần nâng cao năng suất sản phẩm: đặc biệt đối với nho, thuốc lá, dê, cừu, bò, mía, tôm thương phẩm, tôm giống, hải đặc sản khác; muốn làm được điều này phải tăng cường công tác giống, kỹ thuật canh tác, chăn nuôi, giải quyết vấn đề thức ăn, thú y phòng dịch… Sản xuất theo qui trình sản xuất tốt (GAP): đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm nhất là đối với nho, dê, cừu, hành, tỏi, tôm giống, tôm thương phẩm… là các sản phẩm đặc thù nhằm hướng sản phẩm tới các siêu thị, thị trường ngoài nước đòi hỏi chất luợng cao. Xây dựng các mối liên kết trong sản xuất theo chuỗi giá trị (theo đặt hàng) từ sản xuất -> chế biến -> tiêu thụ; khắc phục tình trạng nông dân sản xuất phân tán tự phát như hiện nay. Hình thành các doanh nghiệp (chế biến, tiêu thụ) liên kết hợp tác chặt chẽ với nông dân sản xuất theo nhu cầu thị trường, chú trọng các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh nhằm nâng cao tính cạnh tranh và phát triển bền vững.

Văn Lượng