LÀO CAI

Ngành Công Thương: mũi nhọn phát triển kinh tế

10:54:27 AM | 15/5/2012

Hiện nay, toàn ngành công thương đóng góp khoảng trên 60% tổng GDP của tỉnh Lào Cai, khoảng trên 70% thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh hàng năm, tạo việc làm trực tiếp cho trên 75. 000 lao động.

Đến hết năm 2011, giá trị SXCN trên địa bàn toàn tỉnh đạt 2.560 tỷ đồng. Trong đó ngành công nghiệp khai thác chiếm 27,93% tỷ trọng GTSX toàn ngành, giảm so với năm 2010 (33,66%), công nghiệp chế biến đạt 54,53% tăng so với năm 2010 (47,84%), công nghiệp điện nước đạt 17,54%, giảm so với năm 2010 (18,49). Tỷ trọng CN-XD đạt 41% trong GDP của tỉnh.

Nhiều lợi thế

Trước hết về vị trí địa lý, Lào Cai là tỉnh miền núi biên giới, rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế cửa khẩu.

Không những vậy, Lào Cai là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, với 150 điểm mỏ có giá trị công nghiệp, nằm rải rác trên địa bàn tỉnh, trong đó có 31 loại khoáng sản khác nhau với trữ lượng lên tới cả triệu tấn. Việc phát triển công nghiệp khai khoáng gắn với bảo vệ môi trường trở thành một trong những mũi nhọn để phát triển kinh tế của tỉnh.

Ngoài ra địa hình chia cắt, phân bố nhiều hệ thống mạng lưới sông suối dày đặc, trong đó có hệ thống 3 sông lớn là sông Hồng, công Chảy và sông Nậm Mu cung cấp nguồn tài nguyên nước dồi dào để phát triển thủy điện. Cùng với đó, tỉnh cũng còn phát triển công nghiệp khai thác và chế biến lâm sản với trữ lượng gỗ lên tới gần 17 triệu m3. Với những điều kiện trên, Lào Cai xác định những tiềm năng lợi thế để tập trung nguồn lực vào khai thác và sản xuất.

Tính đến ngày 31/12/2011, tỉnh Lào Cai đã cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho 1927 doanh nghiệp (DN) chủ yếu là DN vừa và nhỏ với tổng số vốn đăng kí đạt 12.925 tỷ đồng, bình quân vốn đạt 6,7 tỷ đồng/DN, đưa tổng số DN hiện đang hoạt động SXKD là 1578 đơn vị. Tổng số lao động trong các DN tính đến 31/12/2011 là 37.928 người thu nhập bình quân đạt 4,8 triệu/người/tháng. Có 30 dự án FDI hoạt động, tổng số vốn đăng ký là 520,2 triệu USD. Kết quả thu thuế năm 2011 đạt 2.220 tỷ đồng, trong đó thuế nội địa, gồm thuế và phí là 954 tỷ đồng, tăng 26,3 % năm 2010. Thuế xuất nhập khẩu là 1266 tỷ đồng, tăng 58,9 % năm 2010.

Đẩy mạnh hoạt động

Nền công nghiệp của tỉnh ngày một hoàn thiện với đầy đủ các phân ngành, trong đó khai thác chế biến sâu các loại khoáng sản và thủy điện là điểm nhấn quan trọng. 3 khu, cụm khu công nghiệp trọng điểm (Tằng Lỏng, Đông Phố Mới và Bắc Duyên Hải) đang hoạt động ổn định, thu hút 110 dự án đăng ký đầu tư (trong đó có trên 60 dự án đã hoàn thành đi vào sản xuất). Nhiều dự án đi vào hoạt động ổn định và mang lại hiệu quả cao: Khai thác quặng Apatit đạt 2,5 triệu tấn/năm, quặng đồng đạt 1,2 triệu tấn/năm, quặng sắt đạt khoảng 1 triệu tấn/năm. Nhà máy luyện đồng Tằng Lỏng, 4 nhà máy phốt pho vàng, nhà máy NPK, nhà máy Supe lân, nhà máy phụ gia thức ăn gia súc, 16 nhà máy thủy điện (tổng công suất phát điện 114,5 MW), các nhà máy chế biến nông lâm sản…hàng năm góp phần làm tăng thu ngân sách nộp Nhà nước trên 30 tỷ đồng. Cùng với đó là hàng loạt các dự án trọng điểm khác đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng sẽ sớm hoàn thành trong thời gian tới với mức đầu tư hàng chục ngàn tỷ đồng của các thành phần kinh tế.

Để bứt phá hơn nữa, ngành công nghiệp Lào Cai đã và đang áp dụng các biện pháp đồng bộ: một mặt thu hút đầu tư, mặt khác chia sẻ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trên các lĩnh vực như chính sách ưu tiên đất đai, giải phóng mặt bằng cho các doanh nghiệp với trên 80% diện tích đất ở các mặt bằng công nghiệp, đảm bảo an ninh, củng cố, tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Nguyệt Thắm