QUẢNG NAM

Bức tranh kinh tế toàn diện của huyện hiệp Đức

09:45:17 | 13/7/2012

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hiệp Đức lần thứ VII, thời gian qua và những ngay từ đầu năm 2012, huyện Hiệp Đức đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế trang trại và mở rộng các ngành nghề công nghiệp - TTCN, bước đầu tạo chuyển biến khá rõ nét.

Nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất nên kinh tế nông nghiệp của huyện có những bước phát triển vượt bật. Nông dân các thôn có điều kiện sản xuất vô cùng khó khăn như Hưng Phố (xã Bình Lâm), thôn 4 (xã Bình Sơn),... nay đã có những vụ mùa bội thu. Đặc biệt chất lượng đời sống người lao động tại những vùng khó khăn nhất của huyện trước đây như Quế Bình, Quế Lưu, Sông Trà, Phước Trà,... ngày càng nâng cao với mực thu nhập từ 2 - 5 triệu đồng/tháng, thậm chí có nhiều trường hợp thu nhập hằng tháng đạt mức 14 - 15 triệu đồng từ việc nhận khoán chăm sóc và khai thác cao su... Bên cạnh đó phát triển công nghiệp - TTCN cũng bật mở nhiều tín hiệu khởi sắc. Huyện đã ban hành nhiều chính sách, mở rộng xúc tiến đầu tư, ưu tiên và khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, nhất là công nghiệp chế biến nông - lâm sản, các ngành sử dụng nguyên liệu tại chỗ nhằm phục vụ cho sản xuất và đời sống của người dân. Trên cơ sở phát triển mạng lưới công nghiệp, huyện tập trung quy hoạch 5 cụm công nghiệp với 7 điểm: Tân An, Việt An, Sông Trà, Bà Huỳnh, Mò Ó, Quế Thọ và An Tráng. Trước mắt, huyện ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng CCN Tân An, kêu gọi các nhà đầu tư trong nhiều dự án có quy mô lớn đang triển khai như: Nhà máy chế biến mủ cao su Sông Trà, Thủy điện Sông Tranh 3 (Phước Gia), Thủy điện Sông Tranh 4 (Thăng Phước), Nhà máy Sản xuất gạch tuynen Bình Lâm, Quế Thọ,...

Kết cấu hạ tầng như giao thông, thủy lợi, điện đường, trường, trạm được quan tâm đầu tư đúng mức. Thị trấn Tân An, thị tứ Việt An ngày càng được chỉnh trang theo hướng đô thị hóa. Nhiều con đường chiến lược được hình thành và được mở rộng đến các vùng tây, phía đông của tỉnh Quảng Nam, đáp ứng nhu cầu đi lại và giao lưu hàng hóa giữa các vùng. Đến nay, 12/12 xã, thị trấn ô tô đã đến trung tâm xã vào mùa khô; 95% số hộ được sử dụng điện, tỷ lệ diện tích đất trồng lúa chủ động tưới tiêu đạt 60% và hơn 50% số phòng học trên toàn huyện được kiên cố hóa. Các công trình phúc lợi công cộng được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và đáp ứng yêu cầu phát triển, phù hợp quy định chung của huyện.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực xã hội cũng được Hiệp Đức quan tâm đầu tư. Đến nay, trên địa bàn không còn trường lớp tạm bợ, huyện cũng đã hoàn thành phổ cập giáo dục THPT và THCS đúng độ tuổi. Cạnh đó, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân luôn được quan tâm; khống chế tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 14%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống 15,5%. Đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững.

Phát huy những thành quả đạt được, trong 5 tháng đầu năm 2012, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt gần 126,5 tỷ đồng, trong đó thu phát sinh kinh tế hơn 5,7 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 4 tỷ đồng. Đời sống người dân tiếp tục có những bước cải thiện, các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng hưởng lợi được thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Chủ tịch Đào Bội Thuyên cho biết để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra cho năm 2012, bên cạnh sự đoàn kết đồng lòng của lãnh đạo và nhân dân, huyện Hiệp Đức cũng sẽ tập trung nguồn nhân lực để khai thác tốt mọi tiềm năng, thế mạnh sẵn có; chú trọng cải thiện hơn nữa đời sống cho nhân dân, từng bước đưa Hiệp Đức mạnh mẽ vươn lên hoà cùng nhịp phát triển của tỉnh và hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văm minh” theo định hướng của Đảng.

Kiều Thanh