NINH BÌNH

Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông

2:07:07 PM | 9/10/2012

Với mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đáp ứng sự phát triển chung, đặc biệt phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, Ninh Bình tiếp tục tăng cường đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông ngày một hoàn thiện hơn.

Với hệ thống cầu đường bộ, khi tái lập tỉnh mới chỉ có 101,8 km Quốc lộ qua địa bàn, các tuyến đường giao thông nông thôn hầu hết bị xuống cấp nghiêm trọng, ô tô chỉ đến được trung tâm một số xã. Trước thực tế trên, với chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành giao thông vận tải (GTVT) Ninh Bình đã chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ GTVT để nâng cấp các tuyến đường huyện lên đường tỉnh, đường tỉnh lên Quốc lộ. Đến năm 2011, hệ thống Quốc lộ qua địa bàn tỉnh là 110 km; 293,6 km đường tỉnh, 312 km đường liên huyện, 2.010 km đường xã, liên xã và đường sông là 221,8 km.

Về giao thông nông thôn, ngành GTVT đã phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị và các ngành tham mưu cho UBND tỉnh phát động phong trào xây dựng giao thông nông thôn sâu rộng trong toàn tỉnh, với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm; có cơ chế, chính sách hỗ trợ, huy động vật liệu địa phương, sự đóng góp của nhân dân; đồng thời tranh thủ mọi nguồn vốn của các dự án nước ngoài để làm đường giao thông nông thôn.

Riêng trong năm 2011, toàn tỉnh đã sửa chữa, nâng cấp 160 km đường, 312 cầu, cống với tổng kinh phí 371 tỷ đồng và tiếp tục triển khai dự án WB3 chương trình năm thứ 2 với 30 km đường, tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng. Hiện nay, ngành GTVT đang đẩy nhanh việc thi công các công trình trọng điểm, cấp bách như: Quốc lộ 1A giai đoạn 1, giai đoạn 2, hoàn thành tuyến đường kết nối đường cao tốc Quốc lộ 1A, Quốc lộ10, Quốc lộ 12B và các tuyến đường tỉnh: Bình Sơn - Lai Thành, Tuy Lộc - Bình Minh; đường ĐT481 Thông - Nhạc - Kiến Thái; đường ĐT 477B và cầu Trường Yên; đường ĐT80E (Tân Thành - Lồng)... để đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội và tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông.

BNB