HÀ GIANG

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

11:26:53 | 9/5/2014

Trong những năm gần đây, công tác quản lý khoáng sản và bảo vệ môi trường  trên địa bàn tỉnh Hà Giang có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống cơ chế chính sách từng bước được xây dựng và hoàn thiện, phục vụ ngày càng có hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường  cũng như mục tiêu phát triển KT-XH.

Hà Giang có hơn 38 doanh nghiệp hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản trong đó hơn 7 doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Nhìn chung, hoạt động khai thác đã từng bước góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hơn 2 nghìn lao dộng, đóng góp và ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản dần đi vào chiều sâu; nhiều doanh nghiệp đã không ngừng nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân; đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại nhằm thực hiện việc khai thác, chế biến khoáng sản hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên của đất nước, đặc biệt trong việc chế biến tinh luyện quặng và chế biến các loại khoáng sản khác.

Đồng thời, phối hợp với UBND 4 huyện vùng Cao nguyên đá,  Liên đoàn quy hoạch và điều tra tài nguyên miền Bắc triển khai điều tra, đánh giá bơm thổi rửa, bơm thí nghiệm và phân tích chất lượng nước tại 19 giếng khoan. Trong đó, 14 giếng khoan đạt yêu cầu trữ lượng, chất lượng nước có thể khai thác sử dụng tại 2 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. Triển khai thực hiện cắm mốc bảo vệ hành lang hồ thuỷ điện trình UBND tỉnh.

Trong năm 2013, Sở đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các huyện, thành phố về công tác quản lý đất đai được quan tâm đúng mức, tình trạng dân tự ý làm nhà xuống ruộng giảm đáng kể. Công tác tính toán bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có chuyển biến tích cực. Sở chủ trì, tổ chức kiểm tra định kỳ 22 dự án về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Năm 2014, Sở tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch phổi biến tuyên truyền Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Bộ Tài nguyên vả môi trường; điều chỉnh những bất cập trong nội dung các quyết định của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ  bồi thường giải phóng mặt bằng, quy định về diện tích thửa đất tối thiếu để trình UBND tỉnh quyết định cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh các dự án khai thác khoáng sản để phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm gây ô nhiễm môi trường kịp thời.

Phạm Loan

Sự kiện sắp tới

Mời tham gia Hội chợ Thương mại Indonesia 2022

19/10 – 19/12/2022

Hội nghị Triển lãm Indonesia (ICE), thành phố BSD