PHÚ THỌ

Tăng cường các giải pháp phát triển nguồn nhân lực

15:09:44 | 11/12/2015

Để tìm hiểu về những kết quả đạt được cũng như kế hoạch phá triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Thọ giai đoạn tới, Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Khôi , Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ. Trần Trang thực hiện.

Xin ông cho biết một vài kết quả trong hoạt động dạy nghề, giải quyết việc làm của tỉnh Phú Thọ trong 5 năm 2011 - 2015, đặc biệt trong triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn?

 Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề của tỉnh có nhiều chuyển biến, từng bước nâng cao chất lượng lực lượng lao động, giải quyết việc làm đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp sản xuất trong nước và xuất khẩu lao động, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện nay, các cơ sở dạy nghề toàn tỉnh có 1.884 giáo viên dạy nghề, tăng gấp hai lần với năm 2010 (986 giáo viên). Tỷ lệ giáo viên có trình độ cao đẳng và đại học trở lên đạt trên 90%. Riêng các cơ sở dạy nghề của tỉnh: 246 giáo viên cơ hữu, trong đó: giáo viên trong biên chế: 154 người, giáo viên hợp đồng: 92 người.

Hệ thống cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh hiện nay có: 4 trường cao đẳng, 5 trường trung cấp nghề, 16 trung tâm dạy nghề, mỗi năm đào tạo 35,8 ngàn người. Trên 70% học sinh nghề tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, ở một số nghề và một số cơ sở dạy nghề tỷ lệ này đạt trên 90%. Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho trên 22,16 ngàn người, xuất khẩu lao động 2,5 ngàn người.

Cơ sở vật chất của các cơ sở dạy nghề được đầu tư, mở rộng. Trang thiết bị dạy nghề được cải thiện, cơ bản đáp ứng với yêu cầu dạy học và nhu cầu học nghề của người dân. Đội ngũ giáo viên được nâng cao về kỹ năng nghề và phương pháp sư phạm. Chương trình đào tạo được cải tiến, cập nhật. Phương pháp dạy nghề đổi mới, từng bước đáp ứng yêu cầu dạy và học, yêu cầu của thị trường lao động chung của cả nước.

 Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 đã đạt được những kết quả tích cực: Số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề từ ngân sách trung ương theo chương trình mục tiêu: 24.425 người, đạt 19,38% so với Đề án cả giai đoạn; đạt 81,4% so với tổng kế hoạch hàng năm. Tỷ lệ lao động có việc làm sau học nghề: 81,19% (đạt 116% kế hoạch). Số cán bộ, công chức xã và dự nguồn được đào tạo trình độ đại học 484 lượt người; Số cán bộ, công chức xã được bồi dưỡng: 4.965 lượt người, đạt 54,49% kế hoạch.

Chất lượng và hiệu quả dạy nghề có bước chuyển biến tích cực, trình độ chuyên môn kỹ thuật của lực lượng lao động không ngừng được nâng cao, bước đầu đáp ứng thị trường lao động trong và ngoài nước; Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, tạo việc làm mới cho người lao động là hướng đi tất yếu trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nông thôn mới.

Những vấn đề gì được ưu tiên giải quyết nhằm cải thiện chỉ số đào tạo lao động của tỉnh Phú Thọ, thưa ông?

Xác định nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực là một trong những khâu đột phá cần ưu tiên giải quyết nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện chỉ số đào tạo lao động, tỉnh Phú Thọ tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể: 

Một là: Quy hoạch lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tập trung đầu tư các cơ sở dạy nghề trọng điểm. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các sở, ngành và các huyện, thành, thị tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiến hành rà soát thực trạng hệ thống mạng lưới cơ sở dạy nghề hiện có; tổ chức sắp xếp, quy hoạch lại hợp lý  hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Hai là: Đầu tư toàn diện các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề cả 3 yếu tố: Đội ngũ giáo viên dạy nghề, cơ sở vật chất kỹ thuật, chương trình, giáo trình dạy nghề để đào tạo trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề chất lượng cao; Xây dựng đội ngũ giáo viên dạy nghề trên cơ sở đạt tiêu chuẩn ASEAN và quốc tế, mỗi trường có từ 2 đến 3 nghề đạt chuẩn quốc gia; 1 đến 2 nghề đạt chuẩn ASEAN và 01 nghề đạt chuẩn quốc tế.

Ba là: Tăng cường gắn kết giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp; giữa giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm.

Bốn là: Xây dựng chính sách thu hút các nhà khoa học, trí thức trẻ, các nghệ nhân, các chuyên gia đầu ngành, người lao động có tay nghề cao về làm việc tại tỉnh hoặc làm chuyên gia tư vấn giúp đỡ địa phương trong thực hiện khâu đột phá về phát triển nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm.                    

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội