PHÚ THỌ

Huyện Tam Nông: Vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Phú Thọ

15:26:21 | 11/12/2015

Với lợi thế tiếp giáp thủ đô Hà Nội (qua cầu Trung Hà), huyện Tam Nông là đầu mối giao thông vận tải quan trọng của tỉnh Phú Thọ, các tuyến đường huyết mạch chạy qua huyện là QL32, QL 32A, QL 32C. Tam Nông được xác định là vùng kinh tế trọng điểm về công nghiệp của tỉnh, trên địa bàn đang hình thành 2 khu công nghiệp (KCN) tập trung là KCN Trung Hà và KCN Tam Nông và cụm công nghiệp Cổ Tiết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, du lịch.

 

Trong 5 năm qua, Tam Nông đã đạt được những kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 8,76%, tăng 0,96% so với giai đoạn 2005 - 2010. Tổng giá trị sản xuất các sản phẩm chủ yếu trên địa bàn đạt trên  2.200 tỷ đồng, tăng 1,76 lần so với năm 2010. Cơ cấu nội ngành có sự chuyển dịch tích cực: Nông nghiệp phát triển theo hướng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản; các ngành công nghiệp cũng có bước phát triển. Lương thực bình quân  414,6 kg/người/năm, đạt 125,64%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.    

    

Trong giai đoạn 2016 - 2020, huyện Tam Nông xác định: Tập trung huy động các nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về địa kinh tế và hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, tạo năng lực, giá trị tăng thêm cho ngành công nghiệp, dịch vụ và phát triển nông nghiệp tập trung, toàn diện, trọng điểm theo hướng liên kết sản xuất hàng hóa, có quy mô phù hợp. Trên cơ sở đó, huyện cũng đã đề ra mục tiêu phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 9%; giá trị tăng thêm bình quân đầu người 32 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,5%.…

Để thực hiện điều đó, Tam Nông sẽ tập trung đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khai thác có hiệu quả kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp hiện có, lựa chọn đầu tư vào những ngành, sản phẩm hàng hóa có khối lượng lớn, sức cạnh tranh cao và công nghệ tiên tiến. Huyện cũng sẽ tiếp tục phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế, trang trại, gia trại, chăn nuôi thủy sản có hiệu quả, hình thành một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm sạch. Bên cạnh việc huy động nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện cho các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, Tam Nông còn tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh dịch vụ, thương mại. Đặc biệt tập trung xử lý những tồn tại, bất cập trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, nợ đọng xây dựng cơ bản. Ngoài ra, huyện cũng sẽ quan tâm toàn diện đến  đời sống nhân dân, chú trọng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, tích cực giảm nghèo, thực hiện tốt an sinh xã hội. 


Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo “ Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội