KHÁNH HOÀ

Thị xã Ninh Hòa: Động lực vùng kinh tế phía Bắc tỉnh Khánh Hòa

13:52:32 | 4/5/2017

Cách Nha Trang khoảng 40 km, thị xã Ninh Hòa là một đô thị trẻ, năng động và giàu tiềm năng. Sự phát triển của Ninh Hòa trong thời gian qua đang trở thành điểm sáng và động lực cho vùng kinh tế phía Bắc của tỉnh Khánh Hòa. Xung quanh chủ đề này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa. Quốc Hưng thực hiện.

Ông có thể cho biết những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Ninh Hòa trong thời gian qua?


Trong những năm qua, kinh tế thị xã tiếp tục phát triển với cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỷ trọng ngành công nghiêp, xây dựng, dịch vụ - du lịch tăng, nông lâm nghiệp và thủy sản giảm. Đến năm 2016, ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 65%, dịch vụ du lịch chiếm 20,5%, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 14,5% trong tổng giá trị kinh tế toàn thị xã. Năm 2016 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 1.400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng, xã hội đã được quan tâm đầu tư, một số chương trình, dự án trọng điểm đã và đang phát huy hiệu quả, tốc độ đô thị hóa chuyển biến rõ nét, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng tiếp tục giữ vững và có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân trên địa bàn được cải thiện rõ nét.

Đâu là động lực giúp Ninh Hòa có được những kết quả khả quan trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn như thời gian qua, thưa ông?

Kinh tế - xã hội được duy trì và phát triển là do thị xã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND và các sở, ngành, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong thị xã phấn đấu triển khai đạt kết quả khả quan trong các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế; phát huy được tính tự lực, tinh thần chủ động của UBND thị xã, các ngành và UBND các xã, phường trong việc khai thác tiềm năng ở địa phương.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, triển khai kịp thời và có hiệu quả; công tác xóa đói giảm ngèo, đền ơn đáp nghĩa, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao; quốc phòng an ninh được tăng cường và giữ vững, tình hình chính trị ổn định.

Kinh tế của thị xã đang có sự chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch. Thị xã đã có những giải pháp gì để sự chuyển dịch này có được tốc độ phát triển nhanh và bền vững hơn?

Thị xã Ninh Hòa tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Công nghiệp, xây dựng, dịch vụ - du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. Theo đó, để phát triển thương mại dịch vụ và du lịch, thị xã đã ưu tiên thực hiện các giải pháp, định hướng phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn và đẩy mạnh kêu gọi nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực này, khuyến khích thành lập các cơ sở kinh doanh để gia tăng sức mua và cải thiện đời sống nhân dân. Thị xã cũng đã phối hợp với các địa phương lân cận hình thành các mạng lưới cung cấp hàng hóa, dịch vụ, kết nối hạ tầng để qua đó phát triển mạnh và đa dạng các loại hình dịch vụ.

Trong thời gian qua, thị xã khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện các dự án du lịch đã được cấp phép, thỏa thuận đầu tư trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào các loại hình du lịch sinh thái nghĩ dưỡng cao cấp và phát triển thêm nhiều loại hình du lịch khác. Tích cực phối hợp với các đơn vị kinh doanh du lịch xây dựng điểm du lịch, giới thiệu sản phẩm du lịch của Ninh Hòa, tạo bước phát triển mạnh về chiều rộng và chất lượng dịch vụ.

Mục tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội mà thị xã Ninh Hòa đặt ra trong những năm tới như thế nào, thưa ông?

Mục tiêu và định hướng trong thời gian tới của Ninh Hòa là xây dựng thị xã trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, là khu vực trọng điểm phát triển công nghiệp, dịch vụ phía Bắc của tỉnh. Huy động nguồn lực để phát triển đô thị Ninh Hòa lên đô thị loại III vào năm 2020, đồng thời chuẩn bị triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Ninh Hòa để thành lập thêm một huyện mới. Tiếp tục chyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - du lịch, nông lâm nghiệp và thủy sản. Nâng cao chất lượng hoạt động của các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế. Không ngừng nâng cao đời sống cho nhân dân, đi đôi với tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Song song, đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Qua đây, với tư cách là lãnh đạo thị xã, ông có thông điệp gì muốn gửi đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp?

Để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, thị xã Ninh Hòa cần huy động nhiều nguồn lực để phát triển. Thị xã Ninh Hòa mong muốn nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, từ đó mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển trong thời gian tới. Thị xã Ninh Hòa cam kết thực hiện đúng các quy định, chủ trương chính sách về thu hút đầu tư của Trung ương, của tỉnh, nỗ lực hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án.