QUẢNG NGÃI

Đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, ổn định và tăng trưởng

10:57:46 | 24/6/2019

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019, ngành Ngân hàng Quảng Ngãi đã tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, huy động và đầu tư tín dụng phù hợp; qua đó góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn, thúc đẩy nền kinh tế phát triển, đảm bảo an sinh xã hội địa phương.

 

Khép lại 4 tháng đầu năm, tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn tỉnh ước đạt 46.800 tỷ đồng, so với cuối năm 2018 tăng 6,10%, trong đó: dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn ước đạt 19.700 tỷ đồng, chiếm 42,09% tổng dư nợ; dư nợ cho vay DNNVV ướcđạt 8.100 tỷ đồng, chiếm 17,31%; dư nợ cho vay DN ứng dụng công nghệ cao ước đạt 65 tỷ đồng, chiếm 0,14%; dư nợ cho vay một số lĩnh vực khác (cho vay các đối tượng chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; cho vay theo Nghị định 67…) cũng đạt được những kết quả tích cực.

Không chỉ tăng cường đầu tư vốn, ngay từ đầu năm ngành Ngân hàng Quảng Ngãi còn chú trọng triển khai các chương trình hỗ trợ tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn.  Theo đó NHNN tỉnh đã chỉ đạo các chi nhánh NHTM tăng cường triển khai thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - DN bằng các hình thức phù hợp như: giảm mặt bằng lãi suất cho vay; điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, điều chỉnh giảm mức lãi suất các khoản vay cũ; đẩy mạnh cho vay các lĩnh vực ưu tiên nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, DNNVV…, tích cực hỗ trợ DN, người dân vay vốn ngân hàng thuận lợi. Các chi nhánh NHTM vẫn tiếp tục duy trì tổ chức Hội nghị đối thoại với DN, cam kết cho vay theo Chương trình kết nối Ngân hàng - DN là 3.012 tỷ đồng, đã giải ngân 2.045 tỷ đồng, dư nợ hiện tại 581,46 tỷ đồng, tương ứng số lượng DN vay vốn theo chương trình là 179 DN.

Ước đến cuối tháng 6/2019, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh ước đạt 47.820 tỷ đồng, so với cuối năm 2018 tăng 7,09%; tổng dư nợ ước đạt 47.200 tỷ đồng, tăng 7,01%.

Dư nợ cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên ước đạt 28.150 tỷ đồng, chiếm 59,6% tổng dư nợ, trong đó: dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn ước đạt 19.900 tỷ đồng, chiếm 42,2% tổng dư nợ, so với cuối năm 2018 tăng 0,60%; dư nợ cho vay DNNVV ước đạt 8.250 tỷ đồng, chiếm 17,5% tổng dư nợ, so với cuối năm 2018 tăng 5,28%.

Bên cạnh nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác đầu tư tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho DN, người dân vay vốn ngân hàng để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh; các TCTD trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi còn chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu theo Nghị quyết 42 của Quốc hội; đồng thời thực hiện mục tiêu tăng trường tín dụng lành mạnh, hạn chế nợ xấu phát sinh thêm. Nhờ vậy mà nợ xấu có xu hướng giảm, còn 1.400 tỷ đồng, chiếm 2,99% tổng dư nợ.

Theo chia sẻ của Giám đốc NHNN tỉnh Quảng Ngãi - ông Trần Luyện, có được thành công trên là do thời gian qua toàn ngành đã thực hiện hiệu quả các giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng; tập trung ưu tiên vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, DNNVV, xuất khẩu, DN ứng dụng công nghệ cao…; qua đó, góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn, thúc đẩy nền kinh tế phát triển, đảm bảo an sinh xã hội địa phương. Phát huy kết quả đạt được, từ đây tới cuối năm NHNN tỉnh Quảng Ngãi sẽ phối hợp, chỉ đạo các TCTD trên địa bàn mở rộng mạng lưới, tăng lượng tiền cung ứng cho thị trường, đầu tư phù hợp với định hướng phát triển KT - XH của tỉnh và của ngành. Đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, xử lý có hiệu quả vấn đề nợ xấu..., đảm bảo hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn an toàn, ổn định và tăng trưởng.

Công Luận