BẮC KẠN

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn: Góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính

9:42:24 AM | 22/8/2019

Những năm qua, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ; tập trung nguồn lực triển khai kinh doanh có trọng tâm; nâng cao hoạt động, hiệu quả kinh doanh tại các điểm Bưu điện văn hóa xã (BĐVHX)... qua đó không chỉ đem lại hiệu quả kinh doanh mà còn tích cực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là góp phần đẩy mạnh quá trình cải cách hành chính trên địa bàn. Ông Trần Cao Hoài - Giám đốc Bưu điện tỉnh Bắc Kạn cho biết.

Xin ông chia sẻ một số kết quả nổi bật trong hoạt động kinh doanh của Bưu điện Bắc Kạn thời gian qua?

Trong năm 2018, nhờ sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp và hỗ trợ của các cấp chính quyền tỉnh Bắc Kạn, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng như sự ủng hộ của các khách hàng nên hoạt động của Bưu điện tỉnh đạt nhiều kết quả khởi sắc: Tổng doanh thu đạt 99,7 tỷ đồng, tăng hơn 50% so năm 2017 và vượt 17% kế hoạch được giao; nộp ngân sách 2,3 tỷ đồng... Bưu điện tỉnh cũng triển khai tốt hệ bưu chính dành riêng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; đảm bảo 100% bưu gửi chuyển phát an toàn; phát hành 1,8 triệu tờ báo, tạp chí; tiếp nhận và chuyển phát 27.968 bộ hồ sơ TTHC công đến địa chỉ người dân.

Chất lượng chuyển phát dịch vụ bưu chính công ích đạt chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông với tỷ lệ phát thành công đúng quy định vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác thực hiện nhiệm vụ công ích cũng được quan tâm; đã phục vụ chi trả lương hưu cho gần 11.000 lượt người/tháng, bảo trợ xã hội cho 9.300 lượt người/tháng và chi trả người có công cho gần 3.200 lượt người/tháng.

Trước tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, Bưu điện Bắc Kạn đã quan tâm đa dạng hóa loại hình và nâng cao chất lượng dịch vụ ra sao?

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến người tiêu dùng với xu hướng tìm kiếm các thông tin trên thiết bị di động mọi lúc, mọi nơi và trở thành thói quen. Trước thực tế trên, với mục tiêu tất cả đều nhằm làm thế nào cải thiện cách thức phục vụ, chú trọng vào trải nghiệm của khách hàng, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng CNTT vào sản xuất kinh doanh như: Triển khai các App ứng dụng để sử dụng các dịch vụ gửi hàng của VNPost; triển khai Sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart chuyên cung cấp các sản phẩm hàng hóa đặc sản của Việt Nam và ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành của đơn vị;... đặc biệt là việc kết nối ứng dụng CNTT trực tuyến với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố để cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích mang lại thuận lợi cho người dân,...

Với tinh thần “Thay đổi - phát triển - thành công”, Bưu điện tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng để tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo trong cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn. Bưu điện tỉnh đã nghiêm túc thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện trong sản xuất kinh doanh thông qua việc tiến hành rà soát quy trình, sắp xếp và cải tiến, hợp lý hoá sản xuất; triển khai kinh doanh theo đúng định hướng của Tổng công ty gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính, đổi mới phong cách phục vụ... Để thực hiện thành công mục tiêu này, Bưu điện tỉnh đã luôn chú trọng nâng cao năng lực mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác chăm sóc khách hàng để cạnh tranh hộỉ nhập, đào tạo nguồn nhân lực, quản lý tài chính, xây dựng thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp...

Với triết lý kinh doanh Bưu điện “Luôn là một phần gắn bó của khách hàng”,  Bưu điện Bắc Kạn vừa chú trọng khai thác các dịch vụ cốt lõi, dịch vụ truyền thống, các mảng dịch vụ tài chính bán lẻ và chủ động phối hợp với các Sở ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ thu - chi công; thực hiện đồng bộ giải pháp ở 2 nhóm dịch vụ: Hành chính công và dịch vụ an sinh xã hội như: Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện; chi trả lương hưu; quỹ bảo trợ xã hội; chi trả người có công,... qua đó ngày càng khẳng định vị trí, vai trò và đóng góp của ngành Bưu điện trong sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Trong thời gian qua, việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đổi mới hoạt động của hệ thống BĐVHX đã được Bưu điện Bắc Kạn thực hiện ra sao?

Bưu điện tỉnh đã đẩy mạnh đổi mới hoạt động nhằm thực hiện tốt phương châm: BĐVHX là cánh tay nối dài để triển khai các dịch vụ, các dự án của Nhà nước về an sinh xã hội tại các vùng nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 102 điểm BĐVHX, có 86/103 điểm BĐVHX đã triển khai mô hình kinh doanh đa dịch vụ với 100% nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ,  kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Với mạng lưới rộng khắp, cơ sở vật chất ngày càng khang trang, BĐVHX không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông mà còn nhiều dịch vụ hành chính công như: Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; tiếp nhận hồ sơ, phát trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân... phục vụ người dân khu vực nông thôn.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh, nhân viên các điểm Bưu điện văn hóa được đảm bảo thu nhập và được hưởng các chế độ chính sách về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hệ thống điểm Bưu điện văn hóa xã tiếp tục phát huy được vai trò và khẳng định hiệu quả phục vụ, giúp các nhân viên BĐVHX thêm gắn bó với đơn vị và ngày càng có trách nhiệm cao với công việc.    

Trong thời gian qua Bưu điện Việt Nam đã có nhiều đóng góp và tích cực chung tay cải cách hành chính, với Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã tham gia thực hiện nhiệm vụ này như thế nào?

Thời gian qua, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới điểm phục vụ, năng lực vận chuyển, đa dạng hóa các dịch vụ nhằm phát triển lành mạnh thị trường bưu chính, phục vụ hiệu quả cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, góp phần phát triền kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu thông tin của nhân dân trên toàn tỉnh.

Để tiếp tục đạt được nhiều kết quả cao hơn, Bưu điện tỉnh mong muốn được tham gia sâu hơn nữa vào lĩnh vực hành chính công của tỉnh. Với xu thế phát triển hiện nay, việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC công cần được hướng tới cấp độ 3 và 4.

Phát huy vai trò là cánh tay nối dài, Bưu điện Bắc Kạn sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, Ban ngành triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để phục vụ những dịch vụ hành chính công tốt nhất, thuận tiện nhất, với chi phí hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn đã tích cực phối hợp với UBND các cấp về việc triển khai bộ phận một cửa các cấp đặt tại Bưu điện. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các TTHC và sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng mạng bưu chính công cộng do nhà nước đã đầu tư. Thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương, sở, ngành liên quan tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI, góp phần xây dựng và triển khai hiệu quả chính quyền điện tử tỉnh đồng bộ, thống nhất./.

Bưu điện tỉnh phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác cải cách hành chính và chuyển phát nhanh những dịch vụ vận chuyển cốt lõi, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, thuận tiện. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ trên mạng lưới; tạo đột phá về ứng dụng CNTT, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội địa phương

Phát biểu của ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bưu điện tỉnh Bắc Kạn ngày 5/01/2019.