BẮC NINH

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

9:34:05 AM | 29/10/2019

Triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 gắn với thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng để các DNNVV đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế. Tạp chí Vietnam Business Forum đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Đình Xuân - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh. Duy Bình thực hiện.

Thực hiện Kế hoạch số 186/KH-UBND về hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025, thời gian qua Bắc Ninh đã đề ra những giải pháp nào, thưa ông?

Nhằm mục tiêu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Thuế, Ngân hàng… thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV. Trong đó, giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ban, ngành để triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hỗ trợ tiếp cận tín dụng; hỗ trợ về lĩnh vực thuế, kế toán; mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ công nghệ, thông tin thị trường; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giãn thuế, ưu tiên giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án…

UBND tỉnh tổ chức hội nghị thường niên đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt thông tin và hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, phổ biến những quy định, chính sách mới trong quá trình đầu tư. Thành lập Đoàn kiểm tra và xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính.

Xây dựng mô hình “Bác sĩ doanh nghiệp” và thành lập tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. “Bác sĩ doanh nghiệp” là một dự án hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Bắc Ninh do Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu và phát triển; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh ứng dụng với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia do Quỹ Châu Á quản lý. Với phương châm “Thân thiện, lắng nghe, thấu cảm, tận tâm”, hoạt động của “Bác sĩ doanh nghiệp” Bắc Ninh giúp Chủ tịch UBND tỉnh điều phối, thực hiện tốt sự phối hợp trong hoạt động của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương về công tác hỗ trợ doanh nghiệp, trọng tâm là kịp thời nắm bắt, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tiếp nhận và phản hồi, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp; ngăn ngừa các việc làm của các cơ quan nhà nước có thể gây phiền hà cho doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh của tỉnh thân thiện, an toàn, minh bạch hơn.

Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh đã chủ động khảo sát, nắm bắt về khó khăn, vướng mắc, tiếp nhận xử lý hoặc đề xuất xử lý, trả lời hàng trăm ý kiến của doanh nghiệp trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đầu tư, xây dựng, thuế, tài chính.

Thực hiện Quyết định số 506/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh, ngày 17/5/2017, UBND tỉnh đã tổ chức ra mắt, đưa Trung tâm Hành chính công tỉnhvào vận hành thử nghiệm. Đây là mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm điện tử ở tất cả các giao dịch trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tham gia vào các giải pháp hiện đại hóa nền hành chính. Người dân, doanh nghiệp đến giao dịch tại Trung tâm được đón tiếp, hướng dẫn tận tình chu đáo, thân thiện, chuyên nghiệp. Quá trình giải quyết các TTHC được công khai minh bạch và kiểm soát chặt chẽ. Năm 2018, dịch vụ công cung cấp bởi các Trung tâm hành chính công được người dân đánh giá chất lượng đạt tỷ trọng bình quân 93,13%. Trung tâm Hành chính công tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cung cấp 819 dịch vụ công trực tuyến; trong đó, gần 300 thủ tục đạt mức độ 3, 4, giảm thời gian giải quyết TTHC về đất đai, thuế…

Xây dựng Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ngành và UBND cấp huyện (DCI Bắc Ninh):Với mục tiêu lấy sự hài lòng của công dân là thước đo kết quả của cải cách hành chính, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án Đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và công dân đối với dịch vụ công và cơ quan nhà nước ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020, trong đó giao Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội xây dựng Chỉ số đo lường mức độ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Năng lực cạnh tranh áp dụng cho sở, ngành và UBND cấp huyện (DCI). Từ đó đến nay, nhiều sở, ngành đã cầu thị, lắng nghe tiếng nói từ cộng đồng doanh nghiệp để đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Năm 2018, Bắc Ninh đứng thứ 15 cả nước về chỉ số PCI với 64,5 điểm, tăng 2 bậc so với năm 2017 và nằm trong nhóm các tỉnh có chất lượng tốt. Ông đánh giá như thế nào về kết quả này? Để cải thiện thứ hạng trong thời gian tới Bắc Ninh cần thực hiện những giải pháp nào?

Chỉ số PCI năm 2018 của Bắc Ninh có sự cải thiện, thể hiện ở sự gia tăng điểm số chung và điểm các chỉ số thành phần, thứ hạng so với năm 2017. Trong các chỉ số thành phần, tỉnh Bắc Ninh có 5 chỉ số tăng điểm gồm: Chi phí thời gian tăng 0,47 điểm; Tính năng động tăng 0,18 điểm; Đào tạo lao động tăng 0,13; Thiết chế pháp lý & An ninh trật tự tăng 0,67. Riêng chỉ số cạnh tranh bình đẳng tăng 1,45 điểm – mức điểm số cao nhất kể từ năm 2013. Chỉ số PCI Bắc Ninh cho thấy nỗ lực cải cách được ghi nhận với những tiến bộ đáng kể, thể hiện trên các góc độ: điểm số cao nhất từ trước đến nay; tính năng động của lãnh đạo tỉnh tăng cao. Tuy vậy, chính quyền Bắc Ninh cần nỗ lực hơn nữa trong việc cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công, nhất là khi Bắc Ninh đang hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương.

Để cải thiện thứ hạng trong thời gian tới Bắc Ninh cần nỗ lực, quyết tâm thực hiện những giải pháp dưới đây:

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc gắn với cải thiện các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, DDCI Bắc Ninh. Theo đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm.

Thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh:

Nâng cao vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp; tạo sự công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong tiếp cận và thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, tiếp cận đất đai, tín dụng.

Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp… thành lập tổ công tác để điều phối hoạt động đầu tư của tỉnh; đề xuất cơ chế mới hỗ trợ, miễn lệ phí đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp thành lập mới, hỗ trợ về khắc dấu, xác nhận đăng ký mở tài khoản, thuế…

Các sở, ngành, UBND cấp huyện, cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cải thiện, nâng cao từng chỉ số thành phần, từng chỉ số nội dung trong Chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX liên quan đến ngành mình.

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo kết quả.

Nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng quy trình chỉ đạo chuyên môn xuyên suốt từ Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ phận một cửa cấp xã, để kiểm tra, đôn đốc và liên thông giải quyết TTHC; đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và giải quyết TTHC theo phương châm “4 tại chỗ”, xây dựng tổng đài chung giải quyết các thắc mắc về TTHC của doanh nghiệp.

Các cơ quan cần lựa chọn, sàng lọc cán bộ lãnh đạo có năng lực quản lý, chuyên viên tiếp nhận, giải quyết TTHC có phẩm chất đạo đức, năng lực, kỹ năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kiên quyết thay thế cán bộ, công chức bị phản ánh về thái độ phục vụ chưa tốt, có biểu hiện nhũng nhiễu.

Nâng cao chất lượng giải trình, kiểm soát tham nhũng khu vực công; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo, Nghị định số 90/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Trân trọng cảm ơn ông!