BẮC NINH

Ngành ngân hàng Tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp

8:56:22 AM | 30/10/2019

Nhận thức được vai trò, trách nhiệm của ngành trước yêu cầu xây dựng Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp, những năm qua tập thể công chức và người lao động Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Bắc Ninh đã luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, bám sát nhiệm vụ, tích cực chỉ đạo ngành ngân hàng trên địa bàn đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, công trình trọng điểm,… qua đó góp phần hỗ trợ tích cực trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Lãnh đạo NHNN Bắc Ninh cho biết, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) không đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn theo quy định hoặc có DN đủ điều kiện vay vốn nhưng đang gặp khó khăn về tiêu thụ hàng hóa nên chưa có nhu cầu vay vốn, đặc biệt trong thời kỳ khó khăn và môi trường kinh doanh nhiều rủi ro, nhiều DNVVN  đã thận trọng thu hẹp quy mô.  Do đó khả năng hấp thụ nguồn vốn vay NH cũng bị hạn chế

Vì vậy, nhằm tiếp tục đồng hành, hỗ trợ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh giúp DNVVN phát triển ổn định, bền vững và  hướng tới mục tiêu tăng trưởng tín dụng an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng và xử lí nợ xấu. Ngành NH Bắc Ninh đã chấp hành nghiêm túc các quy định về tiền tệ và hoạt động NH; đẩy mạnh huy động vốn, thúc đẩy, kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và chỉ tiêu được giao. Bên cạnh đó, ngành cũng mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường công tác thẩm định, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, hạn chế nợ xấu mới phát sinh; chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh .

Để đồng hành với những khó khăn về vốn của DN, cụ thể trong năm 2019, Ngành NH Bắc Ninh đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh như: Áp dụng  nhiều đổi mới về quy trình cho vay, đơn giản hóa tối đa thủ tục, giấy tờ vay vốn cho DN nhưng vẫn đảm bảo an toàn, phù hợp với pháp luật; nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay; áp dụng các sản phẩm với hình thức đơn giản, phù hợp cho người sản xuất, nhất là tại địa bàn nông thôn như cho vay liên vụ, cho vay qua sổ tín dụng, xuống tận địa bàn để cho vay, thu nợ (gốc, lãi) thay vì phải đến trụ sở ngân hàng đối với những khoản vay dưới 50 triệu.

Đặc biệt, NHNN Bắc Ninh đã tích cực chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn áp dụng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DNVVN như: cơ cấu lại các khoản vay, thời hạn trả nợ phù hợp với chu kì sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng; xử lý miễn giảm lãi vay, không thu lãi quá hạn, ưu tiên thu nợ gốc trước, thu nợ lãi sau… với các khoản nợ đến hạn khách hàng gặp khó khăn. Đối với các DNVVN uy tín có thể cho vay với lãi suất ưu đãi hơn  hoặc có các sản phẩm vay không yêu cầu tài sản đảm bảo;  điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay tối đa bằng VND đối với một số lĩnh vực ưu tiên, từ đó tạo điều kiện cho DN tiếp cận vốn vay với lãi suất hợp lí, giảm chi phí sản xuất để duy trì, phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và cạnh tranh. Điển hình như Ngân hàng Công Thương triển khai chương trình đồng hành cùng khách hàng DNVVN, tinh giản mẫu biểu cho vay, hướng dẫn thẩm định khoản vay đối với DN siêu nhỏ có khoản vay dưới 500 triệu đồng; NH Đầu tư và Phát triển triển khai gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng dành cho DNVVN…

Bên cạnh đó, ngành ngân hàng tỉnh Bắc Ninh cũng tăng cường nâng cao năng lực quản trị điều hành, chất lượng công tác kiểm soát nội bộ, phòng ngừa rủi ro, thường xuyên giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác, đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật; đẩy mạnh đổi mới công nghệ, tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động NH cũng như chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh Chương trình kết nối Ngân hàng- Doanh nghiệp, Chương trình tín dụng chính sách, hỗ trợ giải quyết, xử lý khó khăn của các NH, DN.