SƠN LA

Huyện Sông Mã: Vùng đất giàu tiềm năng

9:56:47 AM | 20/11/2019

Sông Mã là một huyện vùng cao, biên giới nằm ở phía tây nam của tỉnh Sơn La, với tổng diện tích tự nhiên là 163.992 ha, dân số 152,8 nghìn người.

Dựa trên tiềm năng đất đai thuận lợi để phát triển một nền nông nghiệp đa dạng, huyện xác định nông nghiệp là ngành có lợi thế trong việc phát triển các loại cây lâu năm, cây lương thực, cây công nghiệp, cây dược liệu, rừng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến. Bên cạnh đó, Sông Mã còn là địa bàn thuận lợi để phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm.

Bám sát chủ trương của tỉnh, huyện đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, giảm diện tích cây lương thực kém hiệu quả trên đất dốc chuyển sang trồng cây ăn quả và các cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao. Đây được coi là hướng đi đột phá để phát triển kinh tế địa phương. Hiện nay, toàn huyện hiện có 9.100 ha cây ăn quả các loại, chủ yếu là nhãn, xoài, và các loại cây ăn quả khác.

Sông Mã có mạng lưới sông suối khá phong phú, hệ thống sông suối trên địa bàn có độ dốc, lưu lượng và tốc độ dòng chảy lớn tạo ra ưu thế về khai thác tiềm năng thủy điện vừa và nhỏ. Hiện nay Sông Mã đã có 6 dự án thủy điện đưa vào khai thác vận hành. Ngoài ra, huyện còn có các loại tài nguyên khoáng sản, chủ yếu là nguồn đá vôi, cát xây dựng, magienhit, đất sét với trữ lượng lớn và tập trung, cho phép phát triển ngành công nghiệp khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng.