SÓC TRĂNG

Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp gia tăng sức cạnh tranh trong hội nhập

10:21:32 | 17/3/2020

Phát huy vai trò "bà đỡ" của các doanh nghiệp (DN), thời gian qua ngành Công Thương tỉnh Sóc Trăng đã tích cực phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt nhiều giải pháp để hỗ trợ DN, tăng sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập.

 

Giúp DN tiếp cận và hội nhập thị trường thế giới

Sau khi có chủ trương của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế và ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA), tỉnh Sóc Trăng đã kịp thời ban hành Chương trình hành động, kế hoạch triển khai ở cấp địa phương. Về cơ bản, việc ban hành văn bản nhằm thực hiện các chủ trương của Trung ương trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và thực hiện các FTA nói riêng  đã được Sóc Trăng thực hiện khá đầy đủ và kịp thời.

Cụ thể tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Chương trình hành động số 04/CTr-UBND ngày 22/4/2015 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn của BCH Trung ương Đảng và Chính phủ để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO; Chương trình hành động số 18- CTr/TU ngày 23/5/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các FTA; Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU; Quyết định số 3434/QĐ-UBND ngày 29/12/2018 phê duyệt Đề án hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 28/2/2019 về triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến Bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN và sản phẩm, Sóc Trăng ưu tiên tập trung cải thiện môi trường kinh doanh thông qua các hình thức hỗ trợ DN. Theo đó thông qua Dự án Phát triển DNNVV do Chính phủ Canada tài trợ, tỉnh đã và đang triển khai các hoạt động như: tăng cường mối liên kết giữa DN với nông dân thông qua các hoạt động nâng cấp chuỗi giá trị gạo thơm ST, hành tím; hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực quản trị cho DN; hỗ trợ DN đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và xúc tiến thương mại; tăng cường công tác phổ biến thông tin cho DN; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính nhằm hỗ trợ DN tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí để thực hiện các thủ tục theo quy định; tăng cường họp mặt, đối thoại giữa các cơ quan với DN để kịp thời hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn trong hoạt động; đưa vào vận hành Quỹ Bảo lãnh tín dụng; thành lập Hiệp hội DN tỉnh; đưa vào hoạt động mô hình thí điểm ươm tạo DN; triển khai Chương trình tài trợ DNNVV sáng tạo…; qua đó từng bước xây dựng môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi hơn cho DN phát triển, thể hiện qua số DN mở rộng sản xuất và làm ăn có hiệu quả ngày càng tăng.

Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho DN

Với vai trò Thường trực Ban Hội nhập kinh tế quốc tế, Sở Công Thương Sóc Trăng cùng các ngành đã thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về tình hình kinh tế trong và ngoài nước, những khó khăn thách thức đang đặt ra; tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Nhằm triển khai các giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và DN, Sở Công Thương cùng với các Sở ngành, địa phương đã tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý và chỉ đạo điều hành. Theo đó tỉnh đã triển khai thực hiện các ứng dụng như: Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu do Bộ, ngành, Trung ương địa phương triển khai phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước nhanh chóng và hiệu quả; Hệ thống Một cửa điện tử đã triển khai 100% tại các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn (đối với Sở Công Thương đã triển khai thực hiện Hệ thống văn bản quản lý điều hành, áp dụng chữ ký số từ ngày 1/4/2019; trong năm 2019 đã tiếp nhận và giải quyết 1.350 hồ sơ nộp qua dịch vụ công mức độ 4). Nhằm hỗ trợ các DN nâng cao năng lực sản xuất, xuất khẩu và cạnh tranh trên thị trường, Sở Công Thương cũng đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng một số Sở, ngành có liên quan triển khai dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của DN tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2013-2020".

Theo ghi nhận của Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng – ông Lê Thành Thanh, thời gian qua hoạt động hỗ trợ DN phát triển, nâng cao năng lực sản xuất, xuất khẩu được toàn ngành đẩy mạnh thực hiện với nhiều giải pháp phù hợp tình hình, điều kiện thực tế của địa phương và đạt được những kết quả tích cực; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của DN trên trường quốc tế, mang lại hiệu quả thiết thực trong sự nghiệp CNH - HĐH của tỉnh Sóc Trăng nói riêng, cả nước nói chung.n    

 

Trí Dũng (Vietnam Business Forum)