AN GIANG

Tăng sức hút cho du lịch An Giang

10:13:23 AM | 31/3/2020

Nhờ phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, giai đoạn 2016-2020, An Giang đón 41,5 triệu lượt khách tham quan, du lịch, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 30%/năm.

Tiềm năng du lịch phong phú, đa dạng

An Giang có địa hình đa dạng, hệ thống sông ngòi chằng chịt liên thông với nhau, những dãy núi non hùng vĩ, cùng với cảnh quan rừng ngập nước độc đáo; điều kiện khí hậu nhiệt đới cận xích đạo với các yếu tố khí hậu ổn định, ít có biến động lớn, thất thường. Bên cạnh đó, An Giang là tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo với 4 dân tộc anh em Kinh, Khmer, Chăm, Hoa cùng chung sống lâu đời, tạo ra những giá trị văn hóa dân tộc đa sắc thể hiện qua tập quán sản xuất, nếp sống sinh hoạt, các lễ hội văn hóa dân tộc, các làng nghề thủ công truyền thống, các công trình kiến trúc văn hóa độc đáo của mỗi dân tộc, tạo nên bức tranh hài hòa, sinh động và hấp dẫn khách du lịch.


Du khách tham quan tại khu du lịch rừng tràm Trà Sư

Địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hóa và danh thắng, với 82 di tích được xếp hạng, trong đó 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt (Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Khu Di tích Văn hóa Óc Eo, 28 di tích cấp quốc gia và 52 di tích cấp tỉnh; 2 Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia: Lễ hội vía Bà Chúa Xứ Núi Sam và Hội Đua bò Bảy Núi; có vùng Thất Sơn hùng vĩ, huyền bí; có di chỉ nền văn hóa Óc Eo - Ba Thê. Nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú là điều kiện thuận lợi để An Giang phát triển các loại hình du lịch như du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng thu hút hàng triệu lượt khách tham quan mỗi năm.

Nhờ phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, giai đoạn 2016-2020, An Giang đón 41,5 triệu lượt khách tham quan, du lịch, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 30%/năm. Trong đó, lượt khách lưu trú của các khách sạn đạt chuẩn, nhà nghỉ, nhà trọ trên 2 triệu lượt; khách quốc tế ước đạt gần 600 nghìn lượt, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 23,4%/năm. Ước tính tổng thu du lịch đạt gần 25.000 tỷ đồng, trong đó: doanh thu từ doanh nghiệp du lịch ước đạt 5.000 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 19%/năm; doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 20.000 tỷ đồng.

Tạo bản sắc riêng

An Giang có điều kiện tự nhiên khác biệt với các tỉnh, thành khác trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long như vừa có đồng bằng lại có rừng núi, có biên giới... làm tiền đề phát triển đa dạng các loại hình du lịch tạo bản sắc riêng của du lịch An Giang.


Công trình cầu tre vạn bước tại rừng tràm Trà Sư đã xác lập Kỷ lục Việt Nam

Vì thế, tỉnh xác định khai thác mạnh mẽ lợi thế so sánh của địa phương trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế; huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước; tiếp tục xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển mạnh khoa học, công nghệ, tiếp cận trình độ công nghệ tiên tiến; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đạt mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, trong đó có lĩnh vực du lịch. Với mục tiêu đó, tỉnh đã ban hành các nghị quyết, quyết định, chương trình hành động nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch An Giang như:

Nghị quyết số 11, Kế hoạch số 03 về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020 và Quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch tỉnh An Giang từ năm 2014 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, theo đó thường xuyên củng cố công tác quản lý nhà nước về du lịch; đổi mới công tác xúc tiến, quảng bá và liên kết phát triển du lịch; thực hiện tốt các quy hoạch du lịch các khu - điểm du lịch; hình thành điểm đến và phát triển các sản phẩm du lịch mới. Chương trình hành động số 59 tập trung vốn đầu tư các dự án lĩnh vực hạ tầng giao thông, viễn thông, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch.Chương trình hành động số 09 hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho doanh nghiệp với các lớp nghiệp vụ có thể hỗ trợ chi phí 50% trên lớp và 100% chi phí các lớp dành cho cộng đồng tham gia phát triển du lịch từ nguồn ngân sách tỉnh.

Tập trung phát triển bốn loại hình du lịch đặc trưng của tỉnh: du lịch tâm linh; du lịch tham quan, nghỉ dưỡng; du lịch sinh thái, sông nước; du lịch tham quan các di tích văn hóa lịch sử tại 4 khu du lịch trọng điểm của tỉnh: Núi Cấm, Núi Sam, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Óc Eo.

Khai thác các sản phẩm du lịch gắn với hoạt động văn hóa; phát triển các loại hình câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật truyền thống; khôi phục nghệ thuật Dù-Kê của đồng bào dân tộc Khmer, nghi lễ cưới của đồng bào dân tộc Chăm…Khôi phục và khai thác sản phẩm văn hóa ẩm thực đặc thù của An Giang; đầu tư nâng cấp hệ thống Chợ đêm hiện có phục vụ du lịch.

Ngoài ra, tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại các khu - điểm du lịch vào đúng các dịp lễ hội... để giữ chân du khách.Bên cạnh việc duy trì những sản phẩm truyền thống đã làm nên thương hiệu, An Giang tiếp tục xây dựng và phát triển những sản phẩm mới để thu hút khách du lịch. n

Hoàng Bích ( Vietnam Business Forum)