KIÊN GIANG

Thúc đẩy chuyển đổi số, bắt kịp Cách mạng công nghiệp 4.0

14:15:03 | 25/6/2020

Đồng hành cùng sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa tỉnh nhà, ngành Thông tin - Truyền thông tỉnh Kiên Giang không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Đến giai đoạn hiện nay, truyền thông và công nghệ thông tin (CNTT) gần như đi vào mọi nơi, mọi mặt của đời sống, trở thành công cụ mũi nhọn thúc đẩy phát triển nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh.

Người dân ngày càng tiếp cận dễ dàng với thông tin; mạng viễn thông và điện thoại thông minh đang "bình dân hóa", phổ cập từ thành thị đến nông thôn. Thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh trở nên sôi động, CNTT hỗ trợ nhiều trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt không thể không kể đến vai trò của ngành trong công cuộc cải cách và hiện đại hóa hành chính, xây dựng đô thị văn minh theo mục tiêu phát triển Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tại tỉnh Kiên Giang. Cụ thể hệ thống cổng thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh (kiengiang.gov.vn) được xây dựng theo mô hình đồng bộ về công nghệ, liên thông về dữ liệu, thông tin gồm: 1 cổng chính và 51 cổng thành phần được liên thông với Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), đảm bảo cho việc công khai thông tin về thủ tục hành chính (TTHC), quá trình xử lý và kết quả giải quyết hồ sơ TTHC các cơ quan nhà nước trên toàn tỉnh.

DVCTT của tỉnh được cung cấp theo mô hình tập trung tại Cổng DVCTT tỉnh Kiên Giang (dichvucong.kiengiang.gov.vn), đảm bảo 100% các TTHC được cung cấp trực tuyến với 1.475 DVCTT mức độ 1, 2; 409 DVCTT mức độ 3; 310 DVCTT mức độ 4. Nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng Cổng DVCTT, tỉnh đã triển khai thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam mô hình liên thông phần mềm và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích; thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam xây dựng Cổng thanh toán trực tuyến. Hiện nay, Cổng DVCTT tỉnh đã kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia. Việc ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ngày càng chú trọng. 100% các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm Một cửa điện tử để thực hiện tiếp nhận, xử lý và trả kết quả TTHC.

Kết quả giải quyết được công khai và có thể tra cứu bằng nhiều phương tiện: Tổng đài tin nhắn, Cổng TTĐT, Cổng DVCTT, kiosk thông tin… Đặc biệt tỉnh đã triển khai hoàn thành ứng dụng "Kết quả TTHC tỉnh Kiên Giang" trên thiết bị di động để người dân, doanh nghiệp và lãnh đạo quản lý dễ dàng kiểm soát, tra cứu tiến độ giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước trên địa bàn. Đến cuối năm 2019, hệ thống Một cửa điện tử tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 73.502 hồ sơ (mức độ 3 là 3.972 hồ sơ, mức độ 4 là 5.991 hồ sơ). Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (QLVB-HSCV) đã triển khai đồng bộ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giúp nâng cao hiệu quả việc gửi, nhận văn bản điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã. Hiện nay đã thực hiện kết nối, liên thông phần mềm QLVB-HSCV đến tất cả các sở, ngành tỉnh, đơn vị cấp huyện, cấp xã và liên thông trục liên thông văn bản quốc gia.

Việc ứng dụng chữ ký số được quan tâm, đẩy mạnh sử dụng. Tỉnh cũng đã hoàn thành việc tích hợp chữ ký số trên phần mềm QLVB-HSCV; Cổng DVCTT của tỉnh và thí điểm ký số trên thiết bị di động. Ngoài ra, hầu hết các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn đều sử dụng chữ ký số công cộng trong xử lý công việc, giao dịch với kho bạc. Hệ thống thư điện tử công vụ được triển khai đồng bộ, đảm bảo việc gửi nhận văn bản trong các cơ quan nhà nước được nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo an toàn thông tin.

Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến cũng đã triển khai kết nối từ UBND tỉnh đến Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND và UBND 15 huyện, thành phố trong tỉnh.
Theo ghi nhận của Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nguyễn Xuân Kiệm, nỗ lực của ngành Thông tin - Truyền thông thời gian qua đã đem lại những kết quả bước đầu khả quan cũng như sự ghi nhận và quan tâm hơn của chính quyền các cấp trong việc chung tay thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực thông tin truyền thông tỉnh Kiên Giang. Đây sẽ là động lực để tỉnh vươn lên thực hiện chuyển đổi số, hướng đến xây dựng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang - Chính quyền số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, bắt kịp xu thế Cách mạng công nghiệp 4.0.

Công Minh (Vietnam Business Forum)