HÀ NAM

Ngành Công Thương với các giải pháp bứt phá trong tình hình mới

11:16:46 | 21/8/2020

Thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ:vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh vừa khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Ngành Công Thương tỉnh Hà Nam đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2020 đã đặt ra.

Tín hiệu bứt phá

Theo ông Đặng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh, tháng 5/2020, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đã có nhiều biến chuyển tích cực. Hoạt động sản xuất công nghiệp; thương mại, dịch vụ của tỉnh đã tăng mạnh trở lại. So với tháng 4, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 25,1%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 37,9%; giá trị xuất khẩu đạt 265 triệu USD tăng 17,8%.


Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nam

Trong bối cảnh dịch COVID-19 trên phạm vi toàn cầu vẫn còn diễn biến phức tạp, nhằm đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020, Hà Nam tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau:

Một là, tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp (DN), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xúc tiến đầu tư chủ động, có mục tiêu để thu hút các nhà đầu tư mà tỉnh mong muốn, nhất là trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Hai là, đẩy nhanh tiến độ thi công, tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng và thực hiện tốt giải ngân nguồn vốn các dự án đầu tư công.

Ba là, giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế, hải quan… Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tổ chức thị trường, lưu thông hàng hóa; theo dõi diễn biến thị trường, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo áp dụng các biện pháp nhằm bình ổn thị trường, giá cả.

Bốn là, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, tổ chức các sự kiện của tỉnh sau dịch Covid-19, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch an toàn với nhiều hình thức, nhiều kênh nhằm phát triển thị trường khách du lịch mới; đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ chu toàn nhất, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thu hút du khách của các thị trường tiềm năng.

Năm là, tập trung xử lý tốt những vướng mắc về lao động, phấn đấu đảm bảo ổn định và duy trì phát triển sản xuất, đời sống cho người lao động trong các DN trên địa bàn tỉnh.

Sáu là, tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt về việc thực hiện các chủ trương, giải pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, sẵn sàng mọi điều kiện về nhân lực, phương tiện và chủ động triển khai các phương án, kịch bản nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Chú trọng phát triển “Công nghiệp hỗ trợ, chế tạo”

Mục tiêu năm 2020: giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 122.618 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 29.700 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 3.565 triệu USD.

Các DN trên địa bàn tỉnh đã chủ động cơ cấu lại sản xuất, vượt qua khó khăn, hướng đến nâng cao năng lực quản trị, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, nhằm chủ động thích nghi với tình hình, yêu cầu mới. Yếu tố quan trọng để đạt được kết quả trên là sự tập trung thống nhất thực hiện hiệu quả Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch 990/KH-UBND của UBND tỉnh về đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT), chế tạo, tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao và bền vững giai đoạn 2016-2025. Tỉnh quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ những giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2016-2025 như: (1) Tăng cường hiệu quả xúc tiến đầu tư; (2) Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, tập trung xây dựng đồng bộ hạ tầng, thuận tiện trong kết nối giao thông; (3) Củng cố và nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ hoạt động của các khu công nghiệp; (4) Chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng cả về số lượng và chất lượng; (5) Rà soát, bổ sung và vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn; (6) Tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, tăng cường các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường cho DN; (7) Tăng cường quản lý bảo vệ môi trường, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương cũng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về chính sách phát triển CNHT như: Hướng dẫn các DNvề thực hiện các thủ tục hưởng ưu đãi đối với Dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển theo quy định tại Nghị định 111/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển CNHT; Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 phê duyệt Chương trình phát triển CNHT giai đoạn 2016-2025.

Nguồn: Vietnam Business Forum