HẬU GIANG

Thị xã Long Mỹ: Tạo nền tảng phát triển vững chắc

10:09:08 | 14/10/2020

Trong 5 năm đầu thành lập thị xã Long Mỹ (chia tách từ huyện Long Mỹ theo Nghị quyết 933/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2015), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, thị xã đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 4 chương trình, kế hoạch hành động và đạt được kết quả đáng kể; qua đó từng bước làm bật dậy lợi thế, tiềm năng, tạo dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển những năm tới.

Tiếp tục xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

5 năm đầu thành lập cũng là chặng đường thị xã Long Mỹ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần XI nhiệm kỳ 2015-2020. Tuy phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng bằng tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ chính quyền và nhân dân thị xã đã bám sát chủ trương, chính sách của Trung ương và tỉnh để xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch cụ thể bám sát thực tiễn nhu cầu phát triển địa phương.


Ông Nguyễn Tiến Danh, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ

Nổi bật, UBND thị xã đã tập trung triển khai 4 kế hoạch hành động về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (Chương trình số 34/CTr-UBND ngày 25/5/2016); về thực hiện chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 31/05/2016); về cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính quyền và phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2016-2020 (Kế hoạch số 43/CTr-UBND ngày 07/6/2016) và về đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học - công nghệ và giáo dục đào tạo giai đoạn 2016-2020 (Kế hoạch số 45/KH-UBND, ngày 08/6/2016).

Nhờ sự vào cuộc sát sao, Long Mỹ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: 16/16 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch; kinh tế tăng trưởng khá cao, bình quân 5,18%/năm và cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách tăng 17,6%/năm; tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng 13,4%/năm (đạt 7.451 tỷ đồng/5 năm),... Cùng với đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được xây dựng, nâng cấp, nổi bật là việc hoàn thành xuất sắc mục tiêu xây dựng thị xã đạt chuẩn đô thị loại III. Các lĩnh vực văn hóa xã hội cũng có nhiều tiến bộ, nhất là việc triển khai xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4/4 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Ông Nguyễn Tiến Danh - Chủ tịch UBND thị xã cho biết: Những kết quả đạt được là nền tảng để Long Mỹ tiếp tục đặt ra các mục tiêu trong giai đoạn tới: Tổng giá trị sản xuất đến năm 2025 đạt 5.800-5.900 tỷ đồng (giá năm 2010), tăng bình quân 6,2-6,5%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 13.000 tỷ đồng (tăng 14%/năm); 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới (1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao), giữ vững 4 phường văn minh đô thị;...

Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, thị xã sẽ tập trung khai thác tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi; trong đó, nhiệm vụ đột phá là ưu tiên cho nâng cấp đô thị loại III và xây dựng nông thôn mới. Thị xã cũng tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển các ngành nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh - dịch vụ để giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; gắn phát triển kinh tế với giải quyết hiệu quả an sinh xã hội.

Phát triển đô thị xứng tầm

Được sự quan tâm chỉ đạo và ưu tiên hỗ trợ nguồn lực của tỉnh cùng quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị trên địa bàn, sau 5 năm thành lập, thị xã Long Mỹ đã vươn lên phát triển toàn diện; đến cuối năm 2019 đã được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại III (Quyết định số 1012/QĐ-BXD ngày 03/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng). Dấu ấn quan trọng này không chỉ mang ý nghĩa riêng đối với thị xã Long Mỹ mà còn tạo động lực phát triển cho cả vùng phía nam của tỉnh. Song bên cạnh niềm vui cũng là nỗi trăn trở về việc xây dựng, phát triển thị xã đồng bộ, xứng tầm theo tiêu chí đô thị loại III; làm sao để đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là trong lĩnh vực phát triển đô thị, chỉnh trang đô thị theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, mang đậm nét đặc thù văn hóa vùng đồng bằng sông nước.

Tính đến tháng 8/2020, trên địa bàn thị xã có 17 dự án kêu gọi đầu tư chỉnh trang đô thị và khu đô thị mới với tổng diện tích 294,95 ha, trong đó bao gồm 13 dự án đã có chủ trương của UBND tỉnh cho tiếp cận, nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết với diện tích 247,67 ha. Việc kêu gọi đầu tư nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực đô thị, phát triển kinh tế song hành với văn hóa xã hội và gắn với xây dựng nông thôn mới. Để tiếp tục “nâng chất” tiêu chí đô thị loại III, thị xã đang tập trung hoàn chỉnh lập quy hoạch chi tiết đối với các dự án kêu gọi đầu tư nhằm góp phần hoàn thiện nhu cầu nhà ở, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và không gian kiến trúc. Bên cạnh đó, thị xã cũng phối hợp với các ngành của tỉnh triển khai đầu tư công trình Nguyễn Văn Trỗi - Võ Thị Sáu nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, giao thông thuận tiện, đồng thời góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị và phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện tại trên địa bàn thị xã đã lắp đặt mới đèn chiếu sáng công cộng trên tuyến tránh Quốc lộ 61B , tuyến Xẻo Cỏ - Quản Lộ Phụng Hiệp, tuyến ngã tư Xẻo Cỏ và lắp đặt bổ sung đoạn từ cầu Hậu Giang 3 đến cảng Trà Ban. Thị xã sẽ tiếp tục rà soát tranh thủ nguồn vốn để lắp đặt đầy đủ trên các tuyến đường còn lại của các xã, phường để nhằm góp phần hoàn thiện tiêu chuẩn chiếu sáng. Hiện UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất Công viên 3/2, khu vực 2, phường Thuận An để làm căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về đầu tư, đấu nối về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; qua đó còn tạo được nguồn vốn để đầu tư, nâng chất các tiêu chí của đô thị loại III.
Những năm tới, thị xã Long Mỹ sẽ tập trung mọi nguồn lực triển khai, thực hiện chương trình phát triển đô thị nhằm khắc phục các tiêu chí còn yếu, còn thiếu để phát triển một cách bền vững, xứng đáng với vai trò, vị thế của Long Mỹ trong tỉnh Hậu Giang nói riêng, cũng như vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung trong giai đoạn phát triển mới.

Cải cách hành chính là nhiệm vụ xuyên suốt

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ xuyên suốt nên trong quá trình chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thị xã Long Mỹ đều lồng ghép nội dung, nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, tiêu chí nhằm từng bước khắc phục hạn chế trong thực hiện các chỉ số thành phần, nâng cao chất lượng các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI và chỉ số DDCI trên địa bàn.

Thị xã cũng nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ thị xã đến các xã, phường bởi đây bộ phận trực tiếp tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Thị xã còn đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thực hiện 7 trang truyền hình địa phương, 24 cầu truyền thanh trực tiếp và 7 chương trình cộng tác trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh với hàng trăm tin bài/năm.

Nguồn: Vietnam Business Forum