VĨNH PHÚC

Vĩnh Phúc: Tập trung cải cách thể chế, hiện đại hóa nền hành chính

10:57:17 AM | 13/11/2020

Để hoàn thành mục tiêu đặt ra từ đầu năm trong công tác cải cách hành chính, những tháng cuối năm, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, trên cơ sở hướng dẫn của các bộ, ngành, trung ương về các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần, phấn đấu đạt được các mục tiêu kế hoạch 51/KH-UBND đã đề ra.

Theo đó, các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục chủ động, quyết liệt trong việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng năm 2020 trong đó tập trung vào cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong tất cả các lĩnh vực, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC trên các lĩnh vực. Đồng thời, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tác động của dịch COVID -19 để phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kêu gọi đầu tư và tổ chức các hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp, các hiệp hội, nhà đầu tư theo các hình thức phù hợp.

Từ nay đến cuối năm, Vĩnh Phúc sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công chức, công vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ. Phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Nhằm đạt hiệu quả cải cách hơn nữa, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành, trung ương tiếp tục cắt giảm TTHC và “giấy phép con”; rà soát các quy định pháp luật về đầu tư, kinh doanh để sửa đổi các quy định còn bất cập, chưa rõ ràng liên quan đến thủ tục đầu tư và kinh doanh nhất là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Hoàng Thắm (Vietnam Business Forum)