HÀ GIANG

5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược đưa Xín Mần phát triển

14:55:27 | 23/7/2021

Trên cơ sở nhận định, đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn và thế mạnh của huyện, Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 -2025, Xín Mần xác định tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 lĩnh vực đột phá tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Xín Mần nhanh và bền vững.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Xín Mần đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Cụ thể, 27/27 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết đều đạt và vượt. Kinh tế tăng trưởng khá; sản xuất nông - lâm nghiệp chuyển dịch tập trung theo hướng sản xuất hàng hoá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu từ dịch vụ, du lịch vượt 43% nghị quyết; hạ tầng giao thông nông thôn được kết nối; phong trào xây dựng NTM có 2 xã công nhận đạt chuẩn Quốc gia về NTM và 1 xã dự kiến hoàn thành cuối năm 2020; hỗ trợ làm nhà ở cho 557 hộ người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; hàng năm tạo việc làm cho trên 2.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 6,04%; giáo dục, đào tạo được nâng cao, huyện có 20 trường đạt chuẩn Quốc gia. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội triển khai đồng bộ.

Từ những kết quả đạt được, Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã xác định mục tiêu tổng quát phấn đấu đến năm 2025 huyện Xín Mần giảm nghèo nhanh, bền vững; đến năm 2030 thoát khỏi huyện đặc biệt khó khăn; đến năm 2045 là huyện phát triển khá trong các huyện biên giới của tỉnh. Trước mắt, trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Xín Mần đề ra 19 chỉ tiêu phát triển trên 4 lĩnh vực. Trong đó, cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực Nông, lâm nghiệp 41,5%; thương mại, dịch vụ 38,5%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 20%. Thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng/người/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn 4.160 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn: 132 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 6%. Số xã đạt chuẩn NTM (lũy kế) 06 xã; 100% xã đạt trên 12 tiêu chí NTM...

Để đạt mục tiêu trên, Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII xác định tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng; Tăng cường phát triển kinh tế thương mại khu vực biên giới. Thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cửa khẩu, phát triển dân cư khu vực biên giới theo hướng dịch vụ. Tạo động lực phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống Nhân dân; Tập trung mọi nguồn lực thực hiện điều chỉnh quy hoạch và xây dựng NTM; Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc. Tiếp tục đưa văn hóa truyền thống các dân tộc vào truyền dạy trong nhà trường; Xây dựng và củng cố vững chắc khu vực phòng thủ huyện, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Và 3 lĩnh vực đột phá gồm: Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, phấn đấu 100% các xã đạt tiêu chí xây dựng NTM về đường giao thông; phát triển kết cấu hạ tầng du lịch. Tập trung phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, phấn đấu tỷ trọng chăn nuôi chiếm 42% trên tổng giá trị ngành nông nghiệp; phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp. Tạo sinh kế, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, huyện Xín Mần chỉ đạo các ban, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các giải pháp tập trung phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng linh hoạt, nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với xây dựng NTM; huy động các nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông của huyện, đường vành đai biên giới, các thôn biên giới; thúc đẩy giao lưu thương mại khu vực cửa khẩu, chợ biên giới; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp; đảm bảo nguồn thu, quản lý chi ngân sách Nhà nước, phấn đấu tăng trưởng tín dụng bình quân 8 – 10 %/năm…

Nguồn: Vietnam Business Forum

Sự kiện sắp tới

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo " Xây dựng thương hiệu các nhân”

27-28/06/2024

Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Mời tham gia Khóa đào tạo “Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp”

06-07/06/2024

Tầng 7, Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.